Algeziologická ambulancia

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 08:00 - 12:00
  • Streda 08:00 - 12:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56/ 671 8648

Telefónne číslo do ambulancie: +421 (0) 56/ 671 8648
Telefónne číslo mimo ordinačných hodín: +421 (0) 56/ 671 8645
Telefónne číslo na recepciu (objednávky): +421 (0) 56/ 671 8500

Algeziologická ambulancia sa nachádza na 1. poschodí (pavilón A, ambulancia A115, nad riaditeľstvom).

O ambulancii

Na algeziologickej ambulancii zabezpečujeme komplexné a dôsledné vyšetrenie, diagnostiku a liečbu pacientov trpiacich akútnou, chronickou alebo onkologickou bolesťou. Poskytujeme pacientom vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť v oblasti liečby bolesti s jedinečným zameraním na intervenčnú liečbu, ktorej hlavným cieľom je dosiahnutie úľavy od bolesti a zníženie potreby užívania liekov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

  • Techniky modernej algeziológie -TENS
  • Bankovanie
  • Zavádzanie a aplikácia liečiv do epidurálneho katétra
  • Aplikácia Cutenza náplasti
  • Farmakologická liečba
  • Podávanie infúzií

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Všetky diagnostické a liečebné intervenčné zákroky vykonáva atestovaný lekár v odbore anestéziológ – algeziológ. Spôsob objednávania: telefonicky alebo osobne.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Cifraničová Lucia Algeziologická ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

PhDr. Monika Treľová Algeziologická ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra