Cievna ambulancia

Nemocnica Trebišov

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 09:30 - 13:00
  • Streda 08:30 - 13:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 56 6660 540

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (pavilón A, ambulancia A114).

O ambulancii

Pracovná činnosť cievnej  ambulancie je zameraná na neinvazívnu diagnostiku cievnych chorôb, dispenzarizáciu a konziliárnu činnosť. Poskytujeme starostlivosť pacientom pred plánovanou operáciou a včasné pooperačné sledovanie po angiochirurgických operáciách, po intervenciách v oblasti cievneho systému. Úzko spolupracujeme s rádiológmi, ale aj s diabetológmi, neurológmi a  nefrológmi pri zabezpečovaní cievneho prístupu pre dialýzu, či inými špecialistami pri liečbe pacientov s postihnutím cievneho riečiska.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

  • sklerotizácia varixov
  • liečba akútnych a chronických chorôb  (žilové, tepnové, miazgové)
  • liečba diabetickej nohy
  • pooperačná starostlivosť po operácii varixov a cievneho prístupu pre dialýzu
  • drobné angiochirurgické výkony

Personálne obsadenie

MUDr. Tutka Štefan Cievna ambulancia, Nemocnica Trebišov lekár

Pafková Judita Cievna ambulancia, Nemocnica Trebišov sestra