Pľúcne oddelenie

Nemocnica Trebišov

Návštevné hodiny

  • Pondelok 14:00 - 16:00
  • Utorok 14:00 - 16:00
  • Streda 14:00 - 16:00
  • Štvrtok 14:00 - 16:00
  • Piatok 14:00 - 16:00
  • Sobota 14:00 - 16:00
  • Nedeľa 14:00 - 16:00

Kontakt

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

+421 (0) 566660850

O oddelení

Mimo uvedených návštevných hodín, v osobitných prípadoch, sa budeme snažiť vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám.

Chodiaci pacienti môžu využívať na stretnutie s návštevami aj rozľahlý nemocničný park s lavičkami v areáli nemocnice.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov:

Čo potrebujete k hospitalizácii:

Preukaz poistenca, občiansky preukaz, v prípade plánovanej hospitalizácie odporúčanie na hospitalizáciu, osobné veci (pyžamo, domácu obuv, uterák, hygienické potreby).

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Trebišov,a.s.
SNP 1079/76,
075 01 Trebišov

Oddelenie sa nachádza v areáli nemocnice na 2. a 3. poschodí v samostatnej budove, Onkologicko-Pľúcny pavilón (pavilón E).

Primár: MUDr. Arpád Bercík
Vedúca sestra: Mgr. Mária Mülbauerová

Telefonický kontakt:

Oddelenie Pneumológie a ftizeológie (TaPCH)  +421 (0) 56 6660 207
+421 (0) 56 6660 366

Personálne obsadenie

MUDr. Ján Lešo Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov primár

MUDr. Bercik Arpad Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Rohaľová Lívia Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Kočanová Ivana Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

MUDr. Varmeďová Radka Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

Mgr. Műlbauerová Mária Pľúcne oddelenie, Nemocnica Trebišov vedúca sestra