NEMOCNICA

Humenné

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Nemocnica Humenné poskytuje pacientom zdravotnú starostlivosť na vysokej odbornej úrovni a komfort v modernom zrekonštruovanom prostredí. Služby sú poskytované v rámci 10 oddelení a 19 špecializovaných ambulancií.

VAŠE 2 % POMÔŽU VIAC AKO KEDYKOĽVEK PREDTÝM. Podporte aj tento rok vašu nemocnicu alebo polikliniku. Viac info

Dôležité oznamy

Dovolenka

Onkologická ambulancia: 12. 2. a 19. 2. 2021. Akútne stavy ošetrí onkologická ambulancia MUDr. Roháčová (pri Malej poliklinike, 1. Mája 1459/19, 066 01 Humenné, t.č.: 0918 417 505.)

Ambulancia klinickej psychológie: 12. 2. 2021 a 15. 2. 2021.


VAKCINAČNÉ CENTRUM

Vážení pacienti, chceme Vás touto cestou informovať, že v našej nemocnici je zriadené Vakcinačné centrum, ktoré sa nachádza v pavilóne A.

V týchto dňoch vakcinácia  prebieha v súlade so stratégiou MZSR v jedenástich fázach. Upozorňujeme, že vyšla nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 10/2021 Z.z., ktorá upravuje informácie o oprávnených skupinách na očkovanie a o náhradníkoch na očkovanie:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/10/20210120#prilohy.priloha-priloha_k_vyhlaske_c_10_2021_z_z;

Od 21.01.2021 sme zriadili telefónnu linku: 0908 389 802, kde sa môžu osoby spadajúce do kategórie 65+, ako aj osoby so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek prihlásiť počas pracovných dní v čase od 9:00 do 14:00 hod a následne budú zaradené do zoznamu náhradníkov. To znamená, že v prípade, ak sa na očkovanie v konkrétny deň nedostavia všetky osoby, ktoré sú objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému, budeme prednostne kontaktovať osoby práve z tohto zoznamu náhradníkov.

Zároveň upozorňujeme pacientov, že nemáme možnosť vstupovať do objednávkového systému NCZI a preto všetky zmeny ohľadom termínu očkovania je potrebné vykonávať cez portál www.korona.gov.sk.

Oprávnenosť zaradenia do tejto kategórie náhradníkov musí byť preukázateľne zdokladovaná na Vakcinačnom mieste občianskym preukazom a zdravotnou dokumentáciou pacienta, ktorá potvrdí aktuálnosť niektorého z nižšie uvedených ochorení.

Osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

 1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,
 2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
 3. s transplantáciou solídnych orgánov,
 4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
 5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
 6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
 7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
 9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
 12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
 13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
 14. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
 15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 16. s cirhózou pečene,
 17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
 18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
 20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
 21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
 22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr.tuberkulóza)

Odberové miesto pre testovanie pacientov na COVID-19

Pred humenskou nemocnicou je v spolupráci so súkromnými laboratóriami Alpha medical zriadené mobilné odberové miesto pre testovanie pacientov na COVID-19. Zdravotníci humenskej nemocnice realizujú výtery z hrdla a nosa indikovaným pacientom, ktorých na otestovanie určí RÚVZ, a tiež samoplatcom.

Testovanie prebieha každý pondelok, stredu, štvrtok, piatok a sobotu od 8.00 h do 11.00 h. 

Samoplatcovia sa musia objednať na otestovanie vopred cez stránku www.lab.online. Denné kapacity sú obmedzené a prioritou je testovanie pre RÚVZ. Samoplatcovia sa teda môžu objednať na otestovanie až po rezervácii termínov pre indikovaných pacientov určených RÚVZ v danom dni.

V spolupráci s NCZI testuje cez mobilnú aplikáciu tiež pacientov s COVID-19-PASS.


ANTIGÉNOVÝ TEST COVID-19

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás informovať, že od 7. 1. 2021 je potrebné na antigénové testy využiť online objednávkový systém.

Objednať sa môžete prostredníctvom webu www.korona.gov.sk, kde je potrebné vyplniť elektronický formulár.

Vyberte si miesto a termín odberu, vyplňte Vaše údaje, skontrolujte si Vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Odbery v humenskej nemocnici sa vykonávajú pondelok až sobota v čase od 8:00 h do 16:00 h.


Vážení pacienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe nariadenia MZ SR, sa od 31.12.2020 v Nemocnici A. Leňa v Humennom bude poskytovať výlučne neodkladná zdravotná starostlivosť.

Výnimkou sú onkologickí pacienti a pacienti, ktorým sa poskytuje biologická liečba.

Ďakujeme za pochopenie.


AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vás informovať, že Ambulancia vnútorného lekárstva nebude ordinovať od 1. 1. 2021  do odvolania.


Oznam pre pacientov humenskej nemocnice

• na vyšetrenie je potrebné sa vopred telefonicky objednať
• platí zákaz vstupu nepovolaným osobám, ktoré nevyžadujú zdravotnú starostlivosť
• vchody do jednotlivých pavilónov sú uzatvorené – pri vstupe do každého pavilónu je umiestnený zvonček s možnosťou výberu oddelenia/ambulancie
• do budovy smie verejnosť vstúpiť len s rúškom či šatkou, ktorá zakrýva nos aj ústa a tiež s identifikačným náramkom z centrálnej triáže
• zdravotníci verejnosti bezkontaktne merajú teplotu
• nemocnica prosí pacientov o dodržiavanie bezpečnostných dvojmetrových odstupov
• nemocnica až do odvolania pozastavila poskytovanie stravovacích služieb pre externých stravníkov
• každé lôžkové oddelenie má vyčlenenú karanténnu izbu pre možného pacienta s podozrením na COVID-19 so splnením epidemiologických podmienok


Nemocnica Humenné zavádza CENTRÁLNU TRIÁŽ PACIENTOV

Od 2. 10. 2020 je v Nemocnici Humené zavedená CENTRÁLNA TRIÁŽ PACIENTOV.

Každá osoba, musí pred vstupom do objektov zdravotníckeho zariadenia prejsť centrálnou triážou (platí tiež pre sprevádzajúcu osobu, pre potreby objednania sa na vyšetrenie, či vyzdvihnutie výsledkov).

Prosíme všetkých o trpezlivosť.

 

CENTRÁLNA TRIÁŽ PACIENTOV prebieha každý pracovný deň v čase od 6:00 – 18:00 hod.

Mimo uvedeného času je triáž vykonávaná v jednotlivých pavilónoch na jednotlivých pracoviskách.

PRIEBEH TRIÁŽE:

 • po zmeraní telesnej teploty a zodpovedaní série otázok určí zdravotník ďalší postup
 • v prípade, že osoba nevykazuje symptómy charakteristické pre ochorenie COVID-19, dostane zelený náramok – vstup do jednotlivých pavilónov je možný len s prideleným náramkom
 • osoba následne pokračuje v štandardnom režime na ambulanciu alebo oddelenie
 • v prípade, že osoba vykazuje príznaky ochorenia, dostane červený náramok a je nasmerovaná do ČERVENEJ ZÓNY – Infektologická ambulancia (MUDr. E. Tkáčová)

Zákaz návštev

Na základe nariadenia RÚVZ v Humennom platí od dnešného dňa 29. septembra v Nemocnici Svet zdravia Humenné zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Dôvodom je aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákaz platí do odvolania.


MAMOGRAF – mimo prevádzky

Vážené pacientky, informujeme Vás, že kvôli technickým problémom je MAMOGRAF DOČASNE MIMO PREVÁDZKY.

Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie, problém sa snažíme odstrániť v najbližšom možnom čase. Prosíme, pred termínom vyšetrenia sa informujte o jeho funkčnosti na t.č. 057/77 06 494.


Ďalšie investície v nemocnici Humenné

V termíne od 15. júla pre Vás v pavilóne E rekonštruujeme

 • Interné oddelenie
 • Neurologické oddelenie
 • Jednotku intenzívnej starostlivosti

Viac...


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Humenné

Filtrovať     AmbulanciaOddelenie Lekár

 • Hľadať

Poďakovania

 • Dobrý deň, týmto by som chcela vyjadriť veľkú vďaku p. primárovi Hamadejovi, ošetrujúcim lekárkam aj zdravotným sestrám za ich milý prístup a starostlivosť počas mojej…

 • Vážené vedenie Nemocnice Andreja Leňa v Humennom, Dovoľte nám touto cestou poďakovať zamestnancom chirurgického, interného oddelenia a JIS za profesionalitu a snahu pomôcť pri liečbe nášho otca Jozefa…

 • Moje veľké ďakujem patrí primárke detského oddelenia MUDr. Tatiane Mackovej a celému tímu lekárov a sestričiek. V momente, keď som sa ocitla prvýkrát na detskom oddelení a stretla som…

 • Náš život bol a stále bude otvorenou kronikou, do ktorej aj keď jej časom zožltnú listy, píšeme si príbeh za príbehom. Každý z nich niečo…

 • Pekný deň prajeme, od roku 2010 sa môj manžel Mikuláš Tarkulič lieči na diagnózu mnohopočetný myelóm na Hematologickej ambulancii v Humennom pod vedením pani primárky…

 • Chtěla bych velmi pěkně poděkovat za vašu odbornú starostlivost, péči na vašem dětském oddělení. Za chod a pořádek tohto oddělení, pod vedením pani primárky Mackové, ale…

 • Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať celému chirurgickému oddeleniu na čele s pánom primárom Robertom Doričkom za veľmi ľudský a ochotný prístup či už…

 • Vážený pán riaditeľ, dovoľte, aby som vyjadril poďakovanie MUDr. Pavlovi Olachovi za profesionálny a dnes už málo vídaný ľudský prístup k pacientom. Minulý týždeň MUDr.…

 • Touto cestou chceme poďakovať skvelému, profesionálnemu a empatickému lekárovi MUDr. Róbertovi Copkovi, ktorý ošetroval našu dcéru Editu Forgáčovú. Vďaka nemu opadával strach z Edity a…

 • Poďakovanie MUDr. Alene Rovňákovej, lekárke HTO Som už 7 rokov pacientkou MUDr. Rovňákovej Aleny s vážnou diagnózou. Aj touto cestou by som sa chcela jej…

 • Vážená pani primárka MUDr. Vasilová a celý kolektív novorodeneckého oddelenia, ubehlo už dvanásť rokov odvtedy, čo k vám na oddelenie priviezli z vranovskej nemocnice, moju čerstvo narodenú dcérku……

 • Na infektologickej ambulancii som ošetrovaná prvýkrát. Od 5.2. sem chodím každý druhý deň, no s tak milým prístupom či pani doktorky, či sestričky som sa…

 • Poďakovanie primárke a celému kolektívu detského oddelenia MUDr. Tatiane Mackovej od pacientky z Hronca, okres Brezno : „… Bola nám poskytnutá špičková starostlivosť, milý a ľudský prístup.…

 • Neurologickému oddeleniu ďakuje pani Firdová týmito slovami: „Vo svojom živote som ležala na internom oddelení  v nemocnici v Helsinkách vo Fínsku-2 týždne, na pľúcnom v Košiciach,…

Kontakt

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 
Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

IČO: 47249048
DIČ: 2023815200
IČ DPH: SK7020000669

Recepcia: 
Telefonický kontakt: +421 (0) 57 770 6100
e-mail: recepcia.he@svetzdravia.com

Asistentka riaditeľa
Michaela Sabo
tel.: +421 (0) 57 770 6000
e-mail: sekretariat.he@svetzdravia.com
michaela.sabo@svetzdravia.com

Manažér prevádzky

Miloš Podoľák
mobil: +421 (0) 57 770 6212
e-mail: milos.podolak@svetzdravia.com

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia057/77 06 034
Ambulancia rizikového novorodenca+421 57 77 06 320
Ambulancia úrazovej chirurgie+421 (0) 5777 06 587
Ambulancia vnútorného lekárstva a stacionár Humenné (Interná)057/7706 278/221
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých057/77 06 086
Centrum klinickej onkológie+421 (0) 57 770 6038
Chirurgická ambulancia+421 (0) 5777 06 019
Chirurgické oddelenie+421 (0) 57 770 6352
Detská gastroenterologická ambulancia +421 (0) 57 770 6546
Detská nefrologická ambulancia+421 (0) 5777 06 510, +421 5777 06 699 lekár
Detské oddelenie+421 (0) 57 770 6506
Diabetologická ambulancia+421 (0) 5777 06 155, +421 (0) 5777 06 156
Diabetologická ambulancia Medzilaborce+421 907 814 118
Gastroenterologická ambulancia+421 (0) 5777 06 259
Gynekologická amb. Koškovce+421 (0) 57 770 6583
Gynekologická amb. Ohradzany+421 (0) 57 770 6583
Gynekologická amb. pri oddelení+421 (0) 5777 06 552
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie+421 (0) 57 770 6030
Hematologická ambulancia + transfuziológia+421 (0) 57 770 6282
Hematologicko-transfuziologické oddelenie+421 (0) 57 770 6297
Infektologická ambulancia I+421 (0) 57 770 6042, +421 (0) 57 7706338
Interná ambulancia a denný stacionár Medzilaborce057/73 212 63
Interné oddelenie+421 (0) 57 770 6258
Kardiologická ambulancia+421 (0) 5777 06 243
Klaster vnútorného lekárstva a neurológie, JIS
Neurofyziologická ambulancia+421 (0) 57 770 6046
Neurologická ambulancia+421 (0) 57 770 6058
Neurologické oddelenie+421 (0) 57 770 6051
Novorodenecké oddelenie+421 (0) 57 770 6036
OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny+421 (0) 57 770 6596
Oddelenie centrálnej sterilizácie
Oddelenie dlhodobo chorých+421 (0) 57 770 6071
Ortopedická ambulancia+421 (0) 5777 06 260
Predanestetická ambulancia+421 (0) 57 770 6034
Psychologická ambulancia+421 (0) 57 770 6106 - lekár, +421 (0) 57 770 6108 - sestra
Rádiologické oddelenie+421 (0) 57 770 6494
Urgentný príjem +421 (0) 57 770 6412 / 6413

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Aktuality

Vakcinácia učiteľov v Humennom

Od pondelka 22. februára sa v Nemocnici A. Leňa v Humennom začalo s očkovaním pedagogických pracovníkov proti koronavírusu, ktorí sa prihlásia prostredníctvom on-line formulára.

VIAC...

Očkovanie učiteľov bude aj na pôde svidníckej nemocnice

Počas víkendu sa spúšťa očkovanie učiteľov do 55 rokov vakcínou AstraZeneca aj vo vakcinačných centrách nemocníc siete Svet zdravia.

VIAC...

Aj maličkosť sa počíta

Pri príležitosti sviatku sv. Valentína a následne dňa osamelých si dobrovoľníčky z DC Krajší deň aj napriek zložitej epidemiologickej situácii pripravili pre pacientov našej nemocnice, ako aj pre samotný personál, milé prekvapenie vo forme Valentíniek.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície