Chirurgické oddelenie

Nemocnica Humenné

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 17:00
 • Utorok 14:00 - 17:00
 • Streda 14:00 - 17:00
 • Štvrtok 14:00 - 17:00
 • Piatok 14:00 - 17:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 5777 06 352

Oddelenie sa nachádza na prízemí, 1. a 2. poschodí  pavilón A

Chirurgické oddelenie – primár:  057/7706 229
Chirurgické oddelenie – vedúca sestra: 057/7706 352, +421 918 535 646
Chirurgické oddelenie – vyšetrovňa prízemie: 057/7706 353
Chirurgické oddelenie – vyšetrovňa  1. poschodie: 057/7706 262
Chirurgické oddelenie – vyšetrovňa – 2.poschodie: 057/7706 354
Chirurgické oddelenie – prebúdzacia  izba: 057/7706 287

O oddelení

Chirurgické oddelenie zaisťuje komplexnú starostlivosť o chirurgicky chorých a zranených zo spádovej oblasti okresu Humenné, Medzilaborce ako aj pacientov mimo spádovej oblasti. Poskytuje nepretržitú kvalifikovanú nemocničnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom v odboroch chirurgia, traumatológia a ortopédia.

Pracovníci oddelenia úzko spolupracujú s chirurgickými, traumatologickými, ortopedickými, urologickými oddeleniami nemocníc vyššieho typu, najmä ak ide o pacientov neriešiteľných na tomto oddelení. Jedná sa hlavne o I. a II. Chirurgickú kliniku UNLP v Košiciach, Chirurgické oddelenie FN A. Reimana v Prešove, Kliniku úrazovej chirurgie, Neurochirurgickú kliniku UNLP v Košiciach, Oddelenie cievnej chirurgie, Oddelenie úrazovej chirurgie FR A. Reimana v Prešove

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Chirurgia

 • operácie všetkých druhov hernií vrátane detských
 • operácie žlčníka a žlčových ciest -laparoskopicky i klasicky
 • operácie prívesku slepého čreva- appendektomie -laparoskopicky i klasicky
 • operácie žalúdka, tenkého a hrubého čreva, konečníka
 • diagnostické laparoskopie pri indikovaných nejasných vnútrobrušných ťažkostiach, odbery vzoriek na histologické vyšetrenie,
 • operácie análnych trhlín, fistúl, striktúr, polypov, hemoroidov – podľa rozsahu postihnutia
 • operácie kŕčových žíl,
 • operácie prsníka
 • operácie sinus pilonidalis,
 • operácie kožných tumorov
 • excízie a extirpácie väčších podkožných a kožných tumorov a cýst,
 • chirurgické intervencie pre zápalové (hnisavé) postihnutie telesného povrchu,
 • liečba chronických hnisavých postihnutí,
 • chirurgická liečba dutinových hnisavých procesov,
 • odstraňovanie odumretých tkanív,
 • amputačné výkony na končatinách,
 • Podľa indikácie sa vykonávajú aj ďalšie operácie.
 • pri nemožnosti zabezpečiť perorálny príjem realizujeme klasické gastrostomie alebo PEG – perkutánne endoskopické gastrostomie,
 • pacientom s obličkovým zlyhaním zavádzame permanentné katétre, konštruujeme A-V fistuly na HD liečbu

Traumatológia

Vykonávame ošetrenia všetkých bežných poranení, konzervatívnu liečbu zlomenín panvy, chrbtice, hlavy, operačnú liečbu zlomenín končatín pomocou použitia dlahových techník, vnútrodreňových techník a mininvazívnych postupov, operačnú liečbu šľachovosvalových poranení

Ortopédia

 • Totálna endoprotéza bedrového kĺbu /TEP/
 • Totálna endoprotéza kolenného kĺbu
 • Artroskopia kolenného a ramenného kĺbu
 • Operácie hallux valgus, Dupuytrenovej kontraktúry

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Doričko Róbert, MPH Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné primár

MUDr. Olach Pavol Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné zástupca primára

MUDr. Bindas Jaroslav Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné zástupca primára

MUDr. Bučko Branislav Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Karoľová Darina, MPH Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Varchoľaková Ivana Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Dioszegi Viliam Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Kireš Erik Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Ivanko Michal Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Baláž Ján Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Basoš Marek Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Copko Róbert Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Fencáková Lenka Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné vedúca sestra