Chirurgické oddelenie

Nemocnica Humenné

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 17:00
 • Utorok 14:00 - 17:00
 • Streda 14:00 - 17:00
 • Štvrtok 14:00 - 17:00
 • Piatok 14:00 - 17:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6352

Oddelenie sa nachádza na prízemí, 1. a 2. poschodí  pavilón A

Chirurgické oddelenie – primár:  +421 (0) 57 770 6229
Chirurgické oddelenie – vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6352
Chirurgické oddelenie – vyšetrovňa prízemie: +421 (0) 57 770 6353
Chirurgické oddelenie – vyšetrovňa  1. poschodie: +421 (0) 57 770 6262
Chirurgické oddelenie – vyšetrovňa – 2.poschodie: +421 (0) 57 770 6354
Chirurgické oddelenie – prebúdzacia  izba: +421 (0) 57 770 6587

O oddelení

Chirurgické oddelenie zaisťuje komplexnú starostlivosť o chirurgicky chorých a zranených zo spádovej oblasti okresu Humenné, Medzilaborce ako aj pacientov mimo spádovej oblasti. Poskytuje nepretržitú kvalifikovanú nemocničnú a ambulantnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom v odboroch chirurgia, traumatológia a ortopédia.

Pracovníci oddelenia úzko spolupracujú s chirurgickými, traumatologickými, ortopedickými, urologickými oddeleniami nemocníc vyššieho typu, najmä ak ide o pacientov neriešiteľných na tomto oddelení. Jedná sa hlavne o I. a II. Chirurgickú kliniku UNLP v Košiciach, Chirurgické oddelenie FN A. Reimana v Prešove, Kliniku úrazovej chirurgie, Neurochirurgickú kliniku UNLP v Košiciach, Oddelenie cievnej chirurgie, Oddelenie úrazovej chirurgie FR A. Reimana v Prešove.

Liečebné možnosti/výkony

Chirurgia

 • operácie všetkých druhov hernií vrátane detských
 • operácie žlčníka a žlčových ciest -laparoskopicky i klasicky
 • operácie prívesku slepého čreva- appendektomie -laparoskopicky i klasicky
 • operácie žalúdka, tenkého a hrubého čreva, konečníka
 • diagnostické laparoskopie pri indikovaných nejasných vnútrobrušných ťažkostiach, odbery vzoriek na histologické vyšetrenie,
 • operácie análnych trhlín, fistúl, striktúr, polypov, hemoroidov – podľa rozsahu postihnutia
 • operácie kŕčových žíl,
 • operácie prsníka
 • operácie sinus pilonidalis,
 • operácie kožných tumorov
 • excízie a extirpácie väčších podkožných a kožných tumorov a cýst,
 • chirurgické intervencie pre zápalové (hnisavé) postihnutie telesného povrchu,
 • liečba chronických hnisavých postihnutí,
 • chirurgická liečba dutinových hnisavých procesov,
 • odstraňovanie odumretých tkanív,
 • amputačné výkony na končatinách,
 • Podľa indikácie sa vykonávajú aj ďalšie operácie.
 • pri nemožnosti zabezpečiť perorálny príjem realizujeme klasické gastrostomie alebo PEG – perkutánne endoskopické gastrostomie,
 • pacientom s obličkovým zlyhaním zavádzame permanentné katétre, konštruujeme A-V fistuly na HD liečbu

Orientačná čakacia lehota cca 2 týždne.

Traumatológia

Vykonávame ošetrenia všetkých bežných poranení, konzervatívnu liečbu zlomenín panvy, chrbtice, hlavy, operačnú liečbu zlomenín končatín pomocou použitia dlahových techník, vnútrodreňových techník a mininvazívnych postupov, operačnú liečbu šľachovosvalových poranení

Ortopédia

 • Totálna endoprotéza bedrového kĺbu /TEP/
 • Totálna endoprotéza kolenného kĺbu
 • Artroskopia kolenného a ramenného kĺbu
 • Operácie hallux valgus, Dupuytrenovej kontraktúry

Orientačná čakacia lehota cca 4 týždne.

Praktické informácie pre pacientov

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV – Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Poďakovania

 • Dobrý deň,

  chcel by som sa týmto spôsobom veľmi poďakovať môjmu ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Viliamovi Dioszegimu z oddelenia Chirurgie. Po mojej nehode na motorke sa ma na oddelení Chirurgie ujal a operoval mi zlomenú kľúčnu kosť. Rád by som vyzdvihol jeho starostlivosť a odbornosť a zároveň by som sa chcel aj poďakovať sestričkám a celému Chirurgickému oddeleniu v Humenskej nemocnici.

  Ďakujem.

  S pozdravom
  Peter Marcinov

 • Dňa 21.6.2022 som podstúpil operáciu zlomenej kľúčnej kosti vo Vašej Nemocnici A. Leňa v Humennom. Touto cestou by som chcel vyjadriť veľké poďakovanie celému chirurgickému oddeleniu za príkladnú starostlivosť.

  Osobitne by som chcel vyzdvihnúť veľmi ľudský a profesionálny prístup MUDr. Viliama Dioszegiho, ktorý sa ma ujal. Poskytol mi informácie o celom priebehu zákroku a následnom liečení, vďaka čomu som nemal najmenšie obavy a strach z operácie.

  To, že ma prišiel pozrieť a ošetriť nasledujúce ráno po operácii aj napriek náročnej nočnej službe na urgentnom príjme, ma iba utvrdilo v názore, že sa jedná o človeka na správnom mieste.
  Prial by som slovenskému zdravotníctvu čo najviac takýchto skvelých ľudí a odborníkov.

  S pozdravom
  Dušan Korba

 • Dobrý deň,

  v dnešnej dobe je plno nenávisti voči ľuďom či zdravotníkom vo všeobecnosti a preto by som to rád vyvážil. Moja mamka Anna Uramova bola hospitalizovaná z dôvodu infekcie nohy, už to vyzeralo na amputáciu, no MUDr. Dioszegi urobil doslova zázrak a nohu krásne preliečil. Aj keď to nebolo ľahké, vyzeralo to všelijako, i predpovede sme počuli nie najlepšie, popasoval sa s problémom perfektne a noha je v dobrom stave. Nie len že po profesionálnej stránke skvele pristupoval, ale je i veľmi milý, ústretový, ľudsky. Takých lekárov nikdy nie je dosť.

  Ďakujem Vám ja i moja mama, spokojná pacientka, ďakujeme Svet zdravia a samozrejme ďakujeme ešte raz pán doktor Dieszogi.

  S pozdravom
  Andrej Uram

 • Touto cestou sa chcem poďakovať za vysokú profesionalitu, starostlivosť, prístup i odbornosť MUDr. Copkovi, ktorá mi bola poskytnutá v tomto obzvlášť náročnom covidovom čase – po úraze 21.12.2021, následnej operácii a hospitalizácii.  Moje veľké poďakovanie za úspešne zvládnutú operáciu (náročnú) si zaslúži i tím MUDr. Kireš, MUDr. Suško.  VĎAKA VÁM.

  Osobitne „ďakujem“ i všetkým na chirurgickom oddelení a obzvlášť zdravotnej sestre Aničke Cichej, ktorú som vnímala ako slniečko na oddelení.

  ĎAKUJEM ZA ICH VEĽMI MILÝ A ĽUDSKÝ PRÍSTUP A ODKAZUJEM: „Nech v tom pokračujú ďalej“.

  Mgr. Baranská Adriana

 • Dobrý deň,

  touto cestou vyjadrujem vďaku primárovi chirurgického ooddelenia MUDr. Pavlovi Olachovi za diagnostiku môjho ochorenia,  operáciu, starostlivosť počas hospitalizácie, ale aj pooperačnú starostlivosť v rámci ďalších kontrol. Prajem mu veľa úspechov v jeho ďalšej práci.

  S pozdravom

  Jaroslav Grec

 • Dobrý deň prajem, Vážený pán riaditeľ MUDr. Marčišin,

  touto cestou sa obraciame na Vás s vrúcnym poďakovaním, ktoré chceme venovať celému tímu Chirurgického oddelenia a KOS Vašej nemocnice, kde bola hospitalizovaná naša mama.

  Prístup, ochota a profesionalita, s akou sme sa stretli na tomto oddelení je skutočne výnimočná.

  Naše veľké ĎAKUJEM patrí pánovi primárovi MUDr. Olachovi, ktorý celé oddelenie riadi s maximálnym nasadením a neskutočnou ľudskosťou, ale aj skvelým lekárom, zdravotným sestrám a sanitárkam.

  O superlatívoch starostlivosti a prístupu k pacientom na tomto oddelení sme počuli od viacerých známych, ale mali sme možnosť sa o tejto skutočnosti aktuálne presvedčiť aj osobne.

  Láska k práci, ktorú každý z nás robí, a z nej vyplývajúca ľudskosť, by mala byť v našich profesijných životoch samozrejmosťou. Bohužiaľ sa stáva viac „raritou“…

  Preto sa domnievame, že všetko dobré, kvalitné a hodnotné treba oceniť vo vzťahu k tým, ktorí si to právom zaslúžia. Ešte raz VEĽKÁ VĎAKA.

  S úctou a prianím veľa zdravia rodina Tarčová

 • Vážený pán riaditeľ,

  dovoľte, aby som touto cestou vyjadril úprimné poďakovanie MUDr. Pavlovi Olachovi, primárovi chirurgického oddelenia nemocnice v Humennom a MUDr. Marekovi Basošovi, zástupcovi primára uvedeného oddelenia za kvalitne prevedený laparoskopický operačný zákrok a vysokoprofesionálny i ľudský prístup, ktorý je dnes vzácny.

  Týmto chcem vyjadriť úctu obom pánom i vďačnosť ich operačnému tímu a opatrovateľskej pomoci všetkých sestričiek!

  Želal by som si, ak by chirurgické oddelenie v Humennom rozvíjalo pod vedením pána primára ďalšiu kvalitnú personálnu kapacitu a zvyšovalo portfólio náročnosti chirurgických zákrokov.

  Martin Kundrát

 • Včera som si doviezla syna z nemocnice v Humennom a rozhodla som sa aj touto cestou poďakovať p. primárovi chirurgického oddelenia MUDr.Olachovi. Toto je človek na správnom mieste, to je lekár nie povolaním, ale jeden z mála, pre ktorého je jeho práca poslaním.

  Syn mal problémy s trávením s nafukovaním brucha, tak sme po radách iných pacientomvMUDr. Olacha rozhodli sa obrátiť práve na neho. No nič lepšie sme nemohli urobiť. Syna sa ujal hneď po našom príchode, urobil všetky vyšetrenia, no hneď na začiatku nám oznámil, že to budú hernie, ktoré spôsobujú tieto problémy. Nasledoval operačný zákrok, ktorý vykonal pán primár MUDr. Olach. S človekom lekárom takého to typu som sa za svojich 65 rokov nestretla. Ten ľudský a hlavne odborný prístup to je vec, ktorá sa v dnešnom zdravotníctve ťažko hľadá.

  Toto je k lekárovi primárovi MUDr. Olachovi, ale jeho zásluhou sme nadmieru boli spokojní aj s jeho personálom, či už na operačnom sále, alebo na chirurgickom oddelení. Poriadok, venovanie sa pacientom je na prvom mieste každého zamestnanca. Tato moja skúsenosť vďaka pánovi primárovi MUDr. Olachovi zmenila môj názor na zdravotníctvo, ale kiež by bolo takýchto povolaných ako je  MUDr. Olach so svojim personálom oveľa oveľa oveľa viac. Ešte raz zo srdca ďakujem.

  Čerňová Anna

 • Dovoľte mi touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie chirurgickému oddeleniu  špeciálne pánovi primárovi MUDr. Pavlovi Olachovi za vysokoprofesionálny, ústretový a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie a operačného zákroku s akým som sa doteraz nestretol. Celé oddelenie pod vedením pána primára je na vysokej odbornej i vedomostnej úrovni a poskytované služby prevyšujú očakávania aj najnáročnejšieho pacienta. Celému kolektívu želám do budúcnosti veľa úspechov a množstvo spokojných pacientov.

  Ešte raz úprimná vďaka za pomoc a profesionálny prístup.

  S pozdravom
  Jaroslav Zozuľak, Medzilaborce 

 • Touto cestou by som chcela pochváliť a poďakovať všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom pod vedením  primára úrazovej chirurgie v Humennom MUDr. Olacha za ich profesionálnu odbornosť počas mojej hospitalizácie. Na tomto oddelení som nikdy neležala a svojím ľudským prístupom a ústretovosťou  mi vytvorili príjemné prostredie podobné tomu domácemu. Osobitne vyzdvihujem odbornosť prijímajúceho lekára na urgente MUDr. Jána Kasinca a zdravotnej sestry a vyslovujem  ,,veľké ďakujem,“ za citlivý a láskavý prístup. Viem, že to nebola samozrejmosť, mala som veľký strach a stres z toho čo sa  bude diať. Povzbudivé slová a úsmev mi dodali odvahu a silu. Úprimne a z celého srdca ďakujem MUDr. Karoľovej, ktorá vykonala repozíciu zápästia a primárovi MUDr. Saladiakovi s ktorými  som sa strela na operačnej sále za ich kvalitnú prácu a povzbudivé slová. Nakoľko aj ja pracujem s ľuďmi a stretávam sa s rôznymi názormi aj negatívnymi na naše zdravotníctvo som úprimne rada, že  to tak nie je. Všetkým Vám prajem veľa zdravia, síl pri výkone náročného, obetavého povolania.

  S úctou, Daniela Štarmachová

 • Uplynul rok od záchrany našej milej mamičky pani Magdalény Karasovej. Naše poďakovanie patrí za maximálnu profesionalitu, ochotu a ľudskosť tímu chirurgického oddelenia tímu OAIM v nemocnici Svet zdravia Humenné. Zo srdca znejú naše slová obrovská VĎAKA Vám.

 • Touto cestou by som chcel vyjadriť svoje poďakovanie pánovi primárovi MUDr. Pavlovi Oláchovi a pod jeho vedením tímu lekárov a zdravotných sestier chirurgického oddelenia nemocnice A. Leňa v Humennom, za ich profesionálnu prácu a ľudský prístup počas mojej operácie žlčníka dňa 15.04.2019 a ďalšieho doliečovania na tomto oddelení.

  Mgr. Juraj Potáš

Personálne oddelenie

MUDr. Olach Pavol Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné Chirurg primár

MUDr. Basoš Marek Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné zástupca primára

MUDr. Matanin Samuel Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Čornaničová Andrea Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Varghová Juliána Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Bindas Jaroslav Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Dioszegi Viliam Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Kireš Erik Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Ivanko Michal Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Copko Róbert Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Fencáková Lenka Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné vedúca sestra