Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Interná ambulancia a denný stacionár Medzilaborce

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

  • Pondelok: 7:00 - 15:30
  • Streda 7:00 - 15:30
  • Piatok 7:00 - 15:30

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

057/73 212 63

Komenského 151/18
Medzilaborce, 06801

O ambulancii

Interná ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientov s internými ochoreniami. Zabezpečuje diagnostickú, konziliárnu a liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore. Vykonáva aj interné predoperačné vyšetrenia. Na ambulanciu prichádzajú pacienti poukázaní obvodnými a odbornými lekármi zo spádovej oblasti okresu Medzilaborce, ale aj mimo spádu, podľa slobodnej voľby lekára a pacienta.

Súčasťou ambulancie je aj denný interný stacionár. Poskytuje ambulantnú starostlivosť osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje denné poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, vždy v nadväznosti na ústavnú starostlivosť alebo ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Poďakovania

  • Prístup zdravotnej sestry pani Savkovej a lekára MUDr. Bartolomeja Gašpara bol naozaj na úrovni, bola som spokojná. Venovali mi dostatočnú pozornosť, dostatočne mi všetko vysvetlili (aj po ľudskej stránke, aj po stránke odbornej). Zdravotná sestra bola veľmi milá a ochotná. Ďakujem

Personálne obsadenie

MUDr. Bartolomej Gašpar Interná ambulancia a denný stacionár Medzilaborce, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Marianna Bochinová Interná ambulancia a denný stacionár Medzilaborce, Nemocnica Humenné sestra