Interné oddelenie

Nemocnica Humenné

Návštevné hodiny

  • Pondelok 14:00 - 17:00
  • Utorok 14:00 - 17:00
  • Streda 14:00 - 17:00
  • Štvrtok 14:00 - 17:00
  • Piatok 14:00 - 17:00
  • Sobota 14:00 - 17:00
  • Nedeľa 14:00 - 17:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 5777 06 258

Oddelenie sa nachádza na 1. a 3. poschodí  pavilón E (bývalá budova LDCH).

Interné oddelenie - primár: 057/7706 235
Interné oddelenie – vedúca sestra: 057/7706 258
Interné oddelenie – vyšetrovňa 1.poschodie: 057/7706 361
Interné oddelenie – vyšetrovňa 3.poschodie: 057/7706 236
Interné oddelenie - JIS: 057/7706 264

Emailová adresa: dusana.zincakova@svetzdravia.com, anna.lukacova@svetzdravia.com

O oddelení

Poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru. Vnútorné lekárstvo je základný odbor klinickej medicíny, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti.

Náplňou odboru je prevencia, vyhľadávanie, diagnostika, liečba, prognostická stratifikácia a sústavné vzdelávanie v oblasti chorôb vnútorných orgánov.

Prevádzka je organizovaná tak, aby všetky služby lekárov i ostatných zdravotných pracovníkov sa navzájom doplňovali, mali plynulú nadväznosť a zabezpečovali chorým účinnú diferencovanú  starostlivosť podľa ich zdravotného stavu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Interné oddelenie poskytuje dif. dg. a liečbu interných ochorení, onkologických pacientov, pacientov s pľúcnymi ochoreniami za súčinnosti ambulantných pneumológov, onkológov a infektológov. Poskytuje intenzívnu starostlivosť na 5 lôžkach JIS, vrátane monitoringu vitálnych funkcií, EIT, echokg, Holter,  monitoring EKG, bicyklová záťažová ergometria, disponuje novým prístrojom na dočasnú pľúcnu ventiláciu.

Oddelenie po zrušení interného oddelenia v Medzilaborciach poskytuje v rámci lôžkových možností lekársku starostlivosť pre pacientov z tohto, ale aj iných regiónov, spolupracuje u polymorbidných a akútnych ochoreniach aj so zariadeniami DSS.

K internému oddeleniu patria 3 ambulancie:
Gastroenterologická – MUDr. Blaha Pavol,
Interná ambulancia – MUDr. Havlírová Blažena,
Diabetologická ambulancia – MUDr. Duraníková Oľga.

Gastroenterologická ambulancia poskytuje endoskopické metódy horného i dolného GITu, PEG, ambulantné ošetrovanie pacientov, punkciu pečene, kompletné labor. vyš. a ich hodnotenie v zmysle dif. dg GE ochorení, resp onkolog. dif. dg v súčinnosti s interným odd. Poskytuje urgentné endoskop. zákroky pri akútnych stavoch, hlavne krvácivých – ligáciu varixov, vredov, opichy, zavádzania PEG, resp Sengstakenovej – Blackemorovej sondy.

Mimo uvedených hodín po dohode s ošetrujúcim personálom.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

 

Personálne obsadenie

MUDr. Žinčáková Dušana Interné oddelenie, Nemocnica Humenné primár

MUDr. Ivaničková Ivana Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Cukrovaná Katarína Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Emmel Marek Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Ficko Lukáš Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Urban Pavol Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Havlírová Blažena Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Blaha Pavol Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Humeníková Ivana Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Križan Jozef Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Basošová Valéria Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Blaha Michal Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Butkovský Adam Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Duraníková Oľga Interné oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Anna Lukáčová Interné oddelenie, Nemocnica Humenné vedúca sestra