Gynekologická amb. pri oddelení

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:00 - 11:00
  • Utorok 07:00 - 11:00
  • Streda 07:00 - 11:00
  • Štvrtok 07:00 - 11:00
  • Piatok 07:00 - 11:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 5777 06 552

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí, pavilón B.

Emailová adresa: ladislav.hamadej@svetzdravia.com

O ambulancii

Gynekologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientky s gynekologickými ochoreniami, tehotné pacientky a zabezpečuje diagnostickú, liečebno – preventívnu starostlivosť v danom odbore.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Na gynekologickej ambulancii pri oddelení sú  vyšetrované pacientky, ktoré sú odoslané obvodnými gynekológmi pred operačným výkonom, prijímajú  a objednávajú sa  pacientky na gynekologické operácie, riešia sa akútne stavy, realizujú konziliárne vyšetrenia. Tehotné pacientky sú dispenzarizované na ambulancii od 35 TG podľa doporučených postupov gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti a  realizujú sa poradne pre tehotné ženy až do termínu pôrodu.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Príjem pacientiek  na hospitalizáciu:  Pondelok až Piatok: 7.00 – 7.45 hod.

Konzultácie

Pondelok: 8.30 – 12.00 hod.
Streda: 8.30 – 12.00 hod.
Štvrtok: od 8.00 – 12.00 hod.
Utorok a Piatok – operačný deň / konzultácie sa nerobia /

Poradne pre tehotné: Pondelok, Streda, Štvrtok od 8.00 hod.

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

PERSONÁL

Lekár: MUDr. Ladislav Hamadej, primár oddelenia
Pôrodná asistentka: Elena Vargová

 

Personálne obsadenie