Psychologická ambulancia

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6106 - lekár, +421 (0) 57 770 6108 - sestra

Ambulancia sa nachádza v pavilóne D (pri budove polikliniky), II. poschodie.

O ambulancii

Ambulancia klinickej psychológie je odbornou ambulanciou pre pacientov s psychickými poruchami, ktorá zabezpečuje psycho-diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore.

Realizuje psychologické vyšetrenia na odporúčanie praktických lekárov a lekárov z odborných ambulancií – psychosomatické poruchy, neurotické poruchy, psychotické ochorenia. Taktiež realizuje konziliárne vyšetrenia na  neurologickom, internom, chirurgickom oddelení nemocnice,  vyšetrenia na vlastnú žiadosť (krízové životné situácie), vyšetrenia pre sociálne účely (ZŤP, PKSZ), taktiež vyšetrenia – platené služby:  zbrojné preukazy. rizikové profesie, učitelia, SBS.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

PERSONÁL

Psychológ: Mgr. Zuzana Vargová, ambulantný psychológ
Emailová adresa: zuzana.vargova@svetzdravia.com

Prektické informácie

Personálne obsadenie

Mgr. Nikola Floriánová Psychologická ambulancia, Nemocnica Humenné psychológ

Mgr. Zuzana Vargová Psychologická ambulancia, Nemocnica Humenné ambulantný psychológ