Psychologická ambulancia

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 5777 06 109, 108

Ambulancia sa nachádza na 5. poschodí budovy polikliniky.

O ambulancii

Ambulancia klinickej psychológie je odbornou ambulanciou pre pacientov s psychickými poruchami, ktorá zabezpečuje psycho-diagnostickú, liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore.

Realizuje psychologické vyšetrenia na odporúčanie praktických lekárov a lekárov z odborných ambulancií – psychosomatické poruchy, neurotické poruchy, psychotické ochorenia. Taktiež realizuje konziliárne vyšetrenia na  neurologickom, internom, chirurgickom oddelení nemocnice,  vyšetrenia na vlastnú žiadosť (krízové životné situácie), vyšetrenia pre sociálne účely (ZŤP, PKSZ), taktiež vyšetrenia – platené služby:  zbrojné preukazy. rizikové profesie, učitelia, SBS.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Na ozónoterapiu je možné sa objednať aj na telefónnom čísle: 057/ 7706 852.

PERSONÁL

Psychológ: PhDr. Marián Sirka, ambulantný psychológ
Sestra: Mgr. Jana Copková

Emailová adresa: marian.sirka@svetzdravia.com

Personálne obsadenie

Mgr. Copková Jana Psychologická ambulancia, Nemocnica Humenné

PhDr. Sirka Marian Psychologická ambulancia, Nemocnica Humenné