Hematologická ambulancia + transfuziológia

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6282

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí, pavilón D.

O ambulancii

Vykonáva diagnostiku a liečbu chorých s chorobami  krvi a krvotvorných orgánov, depistáž a dispenzarizáciu primárnych hematologických chorôb vrátane porúch hemostázy  a trombofilných stavov.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Zabezpečuje: koziliárnu starostlivosť pri primárnych a sekundárnych poruchách krvi a krvotvorných orgánov. Vykonáva intenzívne liečebné postupy pri poruchách hemostázy, diagnostiku a liečbu imunohematologických porúch u pacientov s autoimunitnými a aloimunitnými poruchami, diagnostiku onkohematologických ochorení, ambulantnú hemoterapiu a chemoterapiu, imunomodulačnú liečbu a komplexnú podpornú liečbu. Vykonáva odbery krvi, punkcie kostnej drene, trepanobiopsie.

ZABEZPEČUJE

•  prevenciu, diagnostikou, liečbu, a dispenzarizáciu chorých s primárnymi a sekundárnymi ochoreniami krvi a krvotvorných orgánov, vrátane lymfatického systému
•  liečebné postupy  pri vrodených a získaných poruchách  hemostázy
•  prevenciu, diagnostiku a  liečbu onkohematologických ochorení
•  komplexnú podpornú a substitučnú  liečbu

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ambulantná substitučná hemoterapia :  

Pondelok – Piatok: 11:00 – 14:00 hod
Číslo telefónu: 057/7706 282

Odbery: 

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Rovňaková Alena Hematologická ambulancia + transfuziológia, Nemocnica Humenné primár