Diabetologická ambulancia

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 5777 06 155

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí, pavilón D.

Emailová adresa: olga.duranikova@svetzdravia.com

O ambulancii

Diabetologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, liečbou  a dispenzarizáciou pacientov s cukrovkou – diabetes mellitus  všetkých typov (  DM 1.typu, DM 2.typu, Gestačný DM , iné špec. typy DM. a iné poruchy metabolizmu glukózy ), edukáciou diabetikov o diéte, režimových opatreniach, liečbe a o možných akútnych a chronických komplikáciách pri diabete.

Realizujeme screeningový o GTT u gravidných v 24-28 T gravidity. Dispenzarizujeme a liečime pacientov  s poruchou lipidového metabolizmu.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

PRACOVNÝ REŽIM

07:00 – 08:00   odber biologického materiálu
08:00 – 09:00   príprava pacientov a dokumentácie na vyšetrenie
09:00 – 12:30  ambulancia
12:30 – 13:00  obed
13:00 – 15:30  ambulancia a  administratívna činnosť

Personálne obsadenie

MUDr. Duraníková Oľga Diabetologická ambulancia, Nemocnica Humenné lekár

Čižmárová Ema Diabetologická ambulancia, Nemocnica Humenné sestra