Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Gynekologická amb. Koškovce

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

  • Piatok 07:00 - 12:00
     12:30 - 15:30

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6583

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí pavilónu B.

Emailová adresa: ladislav.hamadej@svetzdravia.com

O ambulancii

Gynekologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientky zo spádovej oblasti Koškovce.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Ambulancia je určená pre pacientky s gynekologickými ochoreniami, tehotné pacientky a zabezpečuje diagnostickú, liečebno – preventívnu starostlivosť v danom odbore.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

12:30 – 15:30 Administratívne práce

Gynekologické preventívne prehliadky sa realizujú na základe telefonického objednania.

Personálne obsadenie

MUDr. Ladislav Hamadej Gynekologická amb. Koškovce, Nemocnica Humenné lekár