Centrum klinickej onkológie

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:15
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:15
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:15
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:15
 • Piatok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 5777 06 647

Centrum klinickej onkológie/ ambulancie sa nachádza v pavilóne C.

O ambulancii

Centrum klinickej onkológie poskytuje komplexnú odbornú liečebno-preventívnu starostlivosť v rozsahu stanovenom v koncepcii odboru. Nachádza sa v pavilóne C na prízemí.

STACIONÁRNA STAROSTLIVOSŤ

Centrum klinickej onkológie disponuje aj 10 stacionárnymi lôžkami, ktoré sa využívajú pre pacientov, ktorých zdravotný stav nevyžaduje hospitalizáciu nad 24 hodín. Využívajú sa pre pacientov na:

 • prípravu na CT vyšetrenie,
 • podporná a symptomatická infúzna liečba,
 • paliatívna liečba.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Poskytované zdravotnícke služby Centra klinickej onkológie:

• vyšetrenie, prípadne došetrenie pacientov s novodiagnostikovaným onkologickým ochorením, zabezpečenie ďalších vyšetrení, napr. PET/CT, osteoscan, trepanobiopsia a iných modalít onkologickej liečby ako sú: rádioterapia, chirurgická liečba, prípadne konzultácie na vyššom pracovisku,
• liečba cytostatikami (chemoterapia), liečba monoklonálnymi protilátkami, hormónmi a bisfosfonátmi,
• aplikácia podpornej a symptomatickej liečby, ktorá vyplýva z komplikácií podávania cytostatickej liečby (krvné deriváty, rastové faktory, liečba bolesti a infekcií),
• paliatívna liečba,
• abdominálne punkcie, ošetrovanie malígnych rán,
• následná dispenzárna starostlivosť pacientov,
• edukačná činnosť pacienta v stravovaní počas obdobia chemoterapie, v prevencii a liečbe lymfedému hornej a dolnej končatiny, aplikácia subkutánnych injekcií ako aj edukačnú činnosť v starostlivosti o onkologického pacienta v domácom prostredí.
• konziliárne vyšetrenia u pacientov hospitalizovaných na oddeleniach nemocnice

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Pracovný režim na ambulancii:

07.00 – 8.00 odbery, príprava pacientov na CT, MRI vyšetrenie,
08.00 – 12.30 vyšetrenie pacientov, aplikácia cytostatickej a analgetickej liečby,  punkcie, preväzy
12.30 – 13.00 obed
13.00 – 14:15 konziliárne vyšetrenia, administratívna činnosť

Sestra: PhDr. Hudáková Mária – sestra manažérka

Telefónne číslo do ambulancie: 057/7706 635, 679

Emailová adresa: danka.horvatova@svetzdravia.com
Lekár:   MUDr. Šarišská Svetlana,  klinický onkológ ,
MUDr. Kasinec Ján

Sestra:  Horvátová Danka – sestra

Telefónne číslo do ambulancie: 057/7706 636, 505

Emailová adresa: svetlana.sarisska@svetzdravia.com, maria.hudakova@svetzdravia.com, jan.kasinec@svetzdravia.com

Personálne obsadenie

MUDr. Kasinec Ján Centrum klinickej onkológie, Nemocnica Humenné

MUDr. Šarišská Svetlana Centrum klinickej onkológie, Nemocnica Humenné