Infektologická ambulancia I

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:30

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6042, +421 (0) 57 7706338

Ambulancia je umiestnená v prízemnom pavilóne v starej časti nemocnice spojenej s dialyzačným strediskom.

O ambulancii

Odborná ambulancia pre choroby infekčné u detí, mladistvých a dospelých poskytuje ambulantnú starostlivosť u chorých na infekčné ochorenia s výnimkou tuberkulózy a pohlavných chorôb, ako aj u osôb podozrivých z nákazy.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Poskytuje odbornú starostlivosť osobám pri preventívnych alebo profylaktických výkonoch spojených s rizikom vzniku infekčných chorôb alebo vážnejších komplikácii z nich. Poskytuje konziliárne služby pri diagnostike, diferenciálnej diagnostike a komplexnej antiinfekčnej liečbe chorôb vyvolaným infekčným agensom.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

PERSONÁL

Lekár: MUDr. Emília Tkáčová
Sestra: Agáta Gnipová

Emailová adresa: emilia.tkacova@svetzdravia.com

Poďakovania

 • Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať MUDr. Tkáčovej a jej zdravotnej sestre p. Gnipovej. V dňoch 1.7. a 2.7. som prvýkrát navštívila ich ambulanciu so zdravotným problémom. Napriek tomu, že zdravotná sestra mala plné ruky práce a plnú čakáreň, bola aj napriek tomu veľmi milá, pokojná, rozvážna – jednoducho profesionál. Ja, ktorá mám strach pred ihlou, odbery z jej ruky a následne napichnutie kanyly bolo bezbolestné. Spolu s pani doktorkou tvoria profesionálnu, ale najmä ľudskú dvojicu, ktorá v tejto práci musí byať. Veľmi pekne ďakujem a želám veľa takýchto výborných a skvelých zdravotníkov.

  Chomova

 • Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie MUDr. Tkáčovej a sestre Gnipovej za ľudský prístup a včasnú pomoc pri liečbe našej rodiny na ochorenie Covid-19.

  Zároveň chcem pekne poďakovať primárke MUDr. Žinčákovej a kolektívu interného oddelenia za špecializovanú starostlivosť, rýchlu pomoc a opateru počas mojej hospitalizácie na internom oddelení.

  V ťažkej chorobe, ich láskavý a ochotný prístup a povzbudivé slová mi dodávali silu do úspešného boja s chorobou.

  S veľkou vďakou a želaním pevného zdravia a trpezlivosť všetkým zdravotníkom praje pacientka

  Irena Banková s rodinou.

 • Vážený pán riaditeľ,

  volám sa Valéria Dž. a koncom augusta som bola bohužiaľ pozitívne testovaná na ochorenie Covid-19. Môj zdravotný stav si našťastie nevyžadoval hospitalizáciu v zdravotníckom zariadení.

  Aj napriek tomu by som chcela vyzdvihnúť prácu pani lekárky MUDr. Emílie Tkáčovej z oddelenia infektológie, ktorá sa po celý čas liečby aktívne zaujímala o môj zdravotný stav. Môžem konštatovať, že s takým iniciatívnym prístupom, aký mala pani doktorka Tkáčová, som sa pri iných lekároch ešte nestretla.

  Takmer vždy ma ako prvá telefonicky kontaktovala, chcela vedieť, ako sa cítim, ako prebieha liečba a neúnavne mi poskytovala rady, ako zmierniť nepríjemné príznaky ochorenia. Pri zhoršení stavu neváhala kontaktovať pľúcneho lekára, v ktorého kompetencii je predpisovanie podporných liečiv, keďže dusivý kašeľ neustupoval. Svojou starostlivosťou, trpezlivosťou a záujmom o mňa ako o pacientku mi podala povzbudenie a psychickú podporu v tých najťažších chvíľach. Keďže si uvedomujem, ako ťažko skúšané je v súčasnej neľahkej situácii zdravotníctvo a zdravotný systém na Slovensku, ľudský prístup pani lekárky Tkáčovej si cením o to viac.

  Na záver mi dovoľte zaželať všetkým lekárom, ošetrovateľom a celému personálu v týchto náročných časoch, veľa síl a energie do ich nenahraditeľnej práce.

  S pozdravom, Valéria Dž.

Personálne obsadenie

MUDr. Tkačová Emília Infektologická ambulancia I, Nemocnica Humenné lekár