Dermatovenerologická ambulancia Humenné

Dermatovenerologická ambulancia v nemocnici Svet zdravia Humenné poskytuje ambulantnú liečebnú a odbornú dermatovenerologickú starostlivosť pre pacientov zo spádového územia okresu Humenné.

Dermatovenerologická ambulancia zabezpečuje v súlade s náplňou a úlohami odboru špeciálnu diagnostiku, odbornú liečbu a dispenzarizáciu chorých s dermatovenerologickým ochorením.

Poskytuje ambulantnú liečebnú starostlivosť, ambulantné sledovanie zdravotného stavu v období remisie základného ochorenia, dispenzarizáciu  onkodermatologických a venerologických pacientov. V prípade potreby pracovníci ambulancie odosielajú  pacienta k podrobnejšiemu diagnosticko-terapeutickému postupu na vyššie dermatovenerologické pracoviská k ústavnej liečbe.

 
 

Prečo si vybrať dermatovenerologickú ambulanciu v Humennom

  • Špeciálna diagnostika a liečba

  • Interdciplinárny prístup

  • Profesionálny prístup personálu

  • Kvalitné prístrojové vybavenie

Náš tím

MUDr. Prunyiová Erika Dermatovenerologická ambulancia, Nemocnica Humenné ambulantný lekár – dermatovenerológ

Bc. Lichvanová Eva Dermatovenerologická ambulancia, Nemocnica Humenné sestra

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Humenné
Nemocničná 7, 066 01 Humenné

057/ 770 6080

Dermatovenerologická ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu B.

Ordinačné hodiny

Pondelok až piatok 7:00 hod. – 12:00 hod.

Obedňajšia prestávka 12:00 hod. – 12:30 hod .

Konziliárna činnosť 12:30 hod. – 14:00 hod.

Administratívna činnosť 14:00 hod. – 15:30 hod.