Predanestetická ambulancia

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 10:00 - 12:00
   12:30 - 14:00
 • Utorok 10:00 - 12:00
   12:30 - 14:00
 • Streda 10:00 - 12:00
   12:30 - 14:00
 • Štvrtok 10:00 - 12:00
   12:30 - 14:00
 • Piatok 10:00 - 12:00
   12:30 - 14:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 5777 06 764

O ambulancii

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Liečebné možnosti/Výkony

Je odbornou ambulanciou pre pacientov pred operačným zákrokom a iným vyšetrením, kde je potrebná anestézia, napr. CT vyšetrenie, MR vyšetrenie a pod.

Pri plánovaných operáciách sa vykonáva predoperačné vyšetrenie  v  špecializovanej anesteziologickej ambulancii denne od 10:00 do 14:00. Tu sa zhodnotia výsledky vyšetrení, ktoré pacient podstúpil (interné vyšetrenie, laboratórne výsledky). Na základe týchto výsledkov a tiež vzhľadom na charakter plánovaného operačného zákroku, anesteziológ pacientovi odporučí najlepší spôsob anestézie, a to buď celkovú, alebo regionálnu, ale ak je to v pacientovom záujme, odporučí odklad operácie alebo konzervatívny postup (napr. pri akútnom alebo závažnom chronickom ochorení).

Pri neodkladných operačných zákrokoch sa predoperačné vyšetrenie vykonáva ihneď, a to pri lôžku pacienta a skráti sa na najnutnejší čas, resp. vykonajú sa len nevyhnutné úkony.

Doplnkové informácie

V prípade akútneho stavu sa ordinuje aj mimo ordinačných hodín.

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Kontakt

Nemocnica A. Leňa Humenné,  a.s.
Nemocničná 7,
066 01 Humenné

Ambulancia sa nachádza na prízemí pavilónu B.

Lekár: MUDr. Saladiak Stanislav, primár
Sestra: Mgr. Jana Rošová

Telefónne číslo do ambulancie: 057/ 7706 764

Emailová adresa: sergej.susko@svetzdravia.com

Personálne obsadenie

MUDr. Saladiak Stanislav Predanestetická ambulancia, Nemocnica Humenné