OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Humenné

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 15:00 - 17:00
 • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 57 770 6596

OAIM – primár: +421 (0) 57 770 6296
OAIM – vedúca sestra: +421 (0) 57 770 6596
OAIM - oddelenie: +421 (0) 57 770 6275

Emailová adresa: stanislav.saladiak@svetzdravia.com, jana.rosova@svetzdravia.com

Oddelenie sa nachádza na prízemí, pavilón B.

O oddelení

OAIM – oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny patrí medzi základné oddelenia Nemocnice. Odbor OAIM zahŕňa dve základné oblasti, a to anesteziológiu a intenzívnu medicínu.

Anesteziologická časť zabezpečuje bezbolestný a hlavne bezpečný priebeh operácií a iných zákrokov alebo bolestivých, či inak nepríjemných diagnostických alebo liečebných postupov. Nosnou časťou anesteziológie je vykonávanie celkovej alebo regionálnej anestézie na operačných sálach chirurgických, úrazových(traumatologických), ortopedických a gynekologických. Tie sú vybavené modernými anesteziologickými prístrojmi, ktoré obsluhuje skúsený personál.

Okrem toho zabezpečujeme anesteziologickú činnosť aj na iných oddeleniach našej nemocnice, a to na oddelení vnútorného lekárstva, RDG oddelení (pri CT vyšetrení,  pri vyšetrení magnetickou rezonanciou), epidurálne anestézie pri pôrodoch a tiež na ORL Humenné, s.r.o.

Ročne je personálom OAIM vykonaných 5000-5500 anestézii.

Liečebné možnosti/výkony

Pred každou operáciou resp. anestéziou (narkózou) sa vykonáva anesteziologické predoperačné vyšetrenie. Pri plánovaných operáciách sa vykonáva v našej špecializovanej anesteziologickej ambulancii denne od 10:00 do 14:00 hod. Tu sa zhodnocujú výsledky vyšetrení, ktoré pacient podstúpil (interné vyšetrenie, laboratórne výsledky) a na základe toho a tiež vzhľadom na charakter plánovaného operačného zákroku anesteziológ pacientovi odporučí najlepší spôsob anestézie. (celkovú, regionálnu anestéziu).

Celková anestézia je stav celkového znecitlivenia s riadenou stratou vedomia a potlačením reflexnej odpovede na bolesť a zahŕňa zavedenie kanyly do priedušnice. Regionálna anestézia predstavuje znecitlivenie tej časti tela na ktorej bude operačný zákrok vykonaný.  Ak je to v pacientovom záujme, lekár odporučí odklad operácie alebo konzervatívny postup (napr. pri akútnom alebo závažnom chronickom ochorení). Pri neodkladných operačných zákrokoch sa predoperačné vyšetrenie vykonáva ihneď ako je to možné pri lôžku pacienta. V tomto prípade sa vykonávajú len najnevyhnutnejšie úkony v čo najkratšom možnom čase.

Intenzívna starostlivosť je zabezpečovaná na lôžkovom oddelení. Ide o starostlivosť o pacientov so zlyhávajúcimi životne dôležitými funkciami (t.j. dýchanie a krvný obeh) a pacientov s poruchou vedomia, ku ktorej dochádza z rôznych príčin (úrazy, porážky, akútne otravy, stavy po resuscitácii,  atď.). Na OAIM sú liečení pacienti,  ktorí boli prvotne ošetrení RZP/RLP a tak tiež pacienti preložení z iných oddelení nemocnice pre závažné zhoršenie stavu. Súčasťou nášho oddelenia je aj chirurgická JIS, kde poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientom po dlhých a technicky náročných zákrokoch, prípadne pacientom vyžadujúcim intenzívnu starostlivosť a bezprostrednú spoluprácu s oddelením chirurgie.

Lôžkové oddelenie je vybavené desiatimi polohovateľnými, plne monitorovanými lôžkami, z toho je sedem vybavených prístrojmi vykonávajúcimi dlhodobé umelé dýchanie (tzv. ventilátormi). Ročne je na OAIM hospitalizovaných 250-300 pacientov, ktorých pobyt na oddelení je od niekoľkých hodín až po niekoľko mesiacov, v extrémnych prípadoch aj niekoľko rokov.

Najdôležitejšou súčasťou OAIM je vzdelaný, zodpovedný a skúsený personál, ktorý tvorí osem lekárov, štyri anesteziologické sestry, 20 sestier pri lôžku a traja sanitári.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Poďakovania

 • Drahý kolektív Nemocnice A. Leňa v Humennom, touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať celému personálu na tomto oddelení, zdravotným sestrám, doktorom a doktorkám a pánovi primárovi MUDr. Ladislavovi Hamadejovi. Za ich ústretovosť, profesionalitu, ľudskosť a ich zdravotnú starostlivosť o pacienta, ktorú vykonávajú denne s plným nasadením. Veľký rešpekt týmto ľuďom, ale hlavne moja vďaka pánovi doktorovi MUDr. Fockovi za jeho zlaté ruky, profesionálny prístup, ľudskosť a starostlivosť. Takisto celému tímu anestezilógie počas dňa operácie za ich prípravu už na sále a psychickú podporu. Už na druhý deň som necítila žiadne bolesti, cítila som sa skvelo a na ďalší deň som mohla ísť domov a doliečiť sa v domácom prostredí.

  Všetkým touto cestou pekne ďakujem. Som Veľmi spokojná.

  Slávka Gaľová

 • Chcela by som sa úprimne poďakovať oddeleniu anestéziológie a intenzívnej medicíny v Humennom (OAIM). Moje veľké ďakujem patrí CELÉMU personálu na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Humennom. Na tomto oddelení som sa stretla s kvalitnou starostlivosťou, dobrými ľuďmi, empatiou, pochopením a ľudskosťou. Svoju prácu si robíte zodpovedne a starostlivo. Ďakujem za vás, za vašu prácu a skláňam pred ňou poklonu. Pomáhate ľudom vtedy, keď to najviac potrebujú. Ochraňujete najvyššiu hodnotu, ktorou je život. Postavili ste môjho otca naspäť na nohy a dali nám nádej. Z celého srdca, vám všetkým chcem poďakovať. Ďakujem.

  S pozdravom Jakubová

 • Touto cestou by som chcela pochváliť a poďakovať všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom pod vedením  primára úrazovej chirurgie v Humennom MUDr. Olacha za ich profesionálnu odbornosť počas mojej hospitalizácie. Na tomto oddelení som nikdy neležala a svojím ľudským prístupom a ústretovosťou  mi vytvorili príjemné prostredie podobné tomu domácemu. Osobitne vyzdvihujem odbornosť prijímajúceho lekára na urgente MUDr. Jána Kasinca a zdravotnej sestry a vyslovujem  ,,veľké ďakujem,“ za citlivý a láskavý prístup. Viem, že to nebola samozrejmosť, mala som veľký strach a stres z toho čo sa  bude diať. Povzbudivé slová a úsmev mi dodali odvahu a silu. Úprimne a z celého srdca ďakujem MUDr. Karoľovej, ktorá vykonala repozíciu zápästia a primárovi MUDr. Saladiakovi s ktorými  som sa strela na operačnej sále za ich kvalitnú prácu a povzbudivé slová. Nakoľko aj ja pracujem s ľuďmi a stretávam sa s rôznymi názormi aj negatívnymi na naše zdravotníctvo som úprimne rada, že  to tak nie je. Všetkým Vám prajem veľa zdravia, síl pri výkone náročného, obetavého povolania.

  S úctou, Daniela Štarmachová

 • S láskou a úctou prejavujem veľkú vďačnosť celému kolektívu OAMIS-u, teda Oddeleniu anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti v Nemocnici Andreja Leňa v Humennom – skvelému pánovi primárovi MUDr. S. Saladiakovi a MUDr. Ľ. Krivjanskému i ostatným ošetrujúcim lekárom, milým sestričkám a všetkým ostatným pracovníkom oddelenia za profesionálny prístup, ochotu a ľudskosť počas celej hospitalizácie môjho milovaného manžela Viktora Dobrovolského, ktorého zradilo srdiečko. Toto oddelenie mu počas bdelej kómy za celých päť týždňov bolo náhradným a vysoko profesionálnym domovom. Pre mňa i moje dcéry boli veľkou psychickou oporou. Každé ich slovo bolo milé a pohladenie úprimné. Za to im úprimne a z celého srdca ďakujem.

  Anna Dobrovolská

 • Uplynul rok od záchrany našej milej mamičky pani Magdalény Karasovej. Naše poďakovanie patrí za maximálnu profesionalitu, ochotu a ľudskosť tímu chirurgického oddelenia tímu OAIM v nemocnici Svet zdravia Humenné. Zo srdca znejú naše slová obrovská VĎAKA Vám.

Personálne oddelenie

MUDr. Stanislav Saladiak OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Humenné Internista / Anestéziológ primár

MUDr. Hajduk Patrik OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Marčišinová Monika OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Dioszegi Anežka OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Britanová Zuzana OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Krivjanský Ľubomír OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Jusková Mária OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Koncová Petra OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Suško Sergej OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Sušková Tatiana OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Humenné lekár

Mgr. Rošová Jana OAIM - oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Humenné vedúca sestra