Rádiologické oddelenie

Nemocnica Humenné

Pracovná doba

 • Pondelok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:00
   12:30 - 15:30
 • Pohotovosť po-pia 15:00 - 07:00
 • Pohotovosť víkend 07:00 - 07:00

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 5777 06 494+421 (0) 5777 06 494+421 (0) 5777 06 494

Rádiologické oddelenie - primár: 057/7706 499
Rádiologické oddelenie – vedúci rádiologický technik: 057/7706 489
Rádiologické oddelenie – CT pracovisko: 057/7706 566
Rádiologické oddelenie – evidencia (objednávanie) pacientov: 057/7706 494
Rádiologické oddelenie –pracovisko na Chirurgickom oddelení: 057/7706 820
Emailová adresa: slavka.karasova@svetzdravia.comO oddelení

Rádiologické odd. má pomerne krátku históriu, vzniklo v roku 1964. Éra modernej rádiológie začala v roku 1984 zakúpením ultrazvukového prístroja. Mamografická diagnostika sa na oddelení vykonáva od roku 1988. Od roku 1990 je na oddelení CT prístroj.

Od roku 2004 je oddelenie vybavené  moderným digitálnym skiaskopickým pracoviskom umožňujúcim digitálnu subtrakčnú angiografiu. Od roku 2007 sa vykonáva digitálne rtg vyšetrenie hrudníka a od roku 2014 sú všetky skiagrafické vyšetrenia digitalizované.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

RTG vyšetrenia

bežné skiagrafie, vyšetrenie pažeráka a žalúdka,mamografie, i.v.urografie

Ultrazvukové vyšetrenia vrátane elastografie

krku, končatín a brucha vrátane obličiek , prsníkov,tepny hlavy, hrudníka, končatín a brucha, žily dolných a horných končatín
mäkké časti, transrektálne vyšetrenie prostaty

CT vyšetrenia

hlavy a mozgu, brucha, hrudníka a pľúc, končatín, chrbtice, svalov a kostry, HRCT – vysokorozlíšovacie CT pľúc,CT angiografia

Intervenčné vyšetrenia a liečebné zákroky

 • obstreky nervových koreňov a drobných kĺbov chrbtice pod CT kontrolou
 • periradikulárna ozónoterapia diskových hernií pod CT kontrolou
 • odbery tkaniva na histologické a cytologické zhodnotenie pod usg kontrolou,
 • označovanie nehmatateľných nádorov prsníkov vodičom pred operáciou

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ultrazvukové, CT a mamografické vyšetrenia robíme na objednanie, v prípade akútnych stavov okamžite.
Poplatky za platené služby na oddelení sú vyberané v zmysle platného cenníka.

Personálne obsadenie

MUDr. Karasová Slávka Rádiologické oddelenie, Nemocnica Humenné primár

MUDr. Mišľanová Marta Rádiologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Ryľáková Ladislava Rádiologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Štofčíková Miloslava Rádiologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Poláková Dagmar Rádiologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Repovský Andrej Rádiologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

MUDr. Šargová Jana Rádiologické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Bc. Šuľák Miroslav Rádiologické oddelenie, Nemocnica Humenné vedúci rádiologický technik