Ambulancia úrazovej chirurgie

Nemocnica Humenné

Ordinačné hodiny

  • Utorok 08:00 - 12:00
     12:30 - 14:30
  • Streda 08:00 - 12:00
     12:30 - 14:30
  • Štvrtok 08:00 - 12:00
     12:30 - 14:30

Kontakt

Nemocničná 7, 066 01 HUMENNÉ

+421 (0) 5777 06 587

Ambulancia sa nachádza na chirurgickom oddelení Nemocnice A. Leňa Humenné, a.s., v pavilóne A na prízemí.

O ambulancii

Traumatologická ambulancia je určená pre traumatologických pacientov, na kontrolné vyšetrenie po hospitalizácii na oddelení.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Traumatologická ambulancia je odbornou ambulanciou pre pacientov s úrazovými ochoreniami, zabezpečuje diagnostickú,  konziliárnu a liečebno-preventívnu starostlivosť v danom odbore.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Poplatky za platené služby na ambulancii sú vyberané v zmysle platného cenníka.

PERSONÁL

Lekár: MUDr. Jaroslav Bindas

Emailová adresa: jaroslav.bindas@svetzdravia.com

Personálne obsadenie

MUDr. Bindas Jaroslav Ambulancia úrazovej chirurgie, Nemocnica Humenné lekár