Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna
NEMOCNICA

Galanta

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť (lôžkové oddelenia) v chirurgických aj nechirurgických odboroch. Ďalej tiež špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odborných ambulanciách.  Súčasťou nemocnice sú i oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ktoré poskytujú služby aj neštátnym obvodným a odborným ambulanciám v celej spádovej  oblasti.

Dôležité oznamy

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE BUDÚCE MAMIČKY


V dňoch 23.5. (utorok) a 25.5. (štvrtok) bude darcovský úsek z dôvodu rekonštrukčných prác zatvorený. Ďakujeme za pochopenie


Dňa 24. 5. 2023 (streda) bude na Oddelení hematológie a transfuziológie darcovský úsek zatvorený z dôvodu mobilného odberu krvi. Darcov privítame opäť vo štvrtok 25. 5. 2023.


Objednajte sa na odber krvi alebo plazmy online

Objednajte sa online cez rezervačný systém


Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Svet zdravia

Jednotlivé nemocnice Svet zdravia na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Svet zdravia je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.


APS pre deti a dorast – 031/7833 669


Oznam pre darcov krvi

Pre darcov krvi v súvislosti s návštevou Číny a krajín, na území ktorých bol zaznamenaný prenos koronavírusu (Ázia, USA, Kanada, Austrália, Egypt, Európa – Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Anglicko, …) platí:

 1. Darca, ktorý nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po opustení krajiny.
 2. Darca, ktorý bol v styku s chorým človekom nakazeným týmto koronavírusom, nemôže darovať krv 28 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.
 3. Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu  dýchacích ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v krajine s potvrdeným prenosom COVID-19 alebo v priebehu 21 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a bez liečby).
  Ak bol darca vo viacerých vyššie vymenovaných situáciách, do úvahy sa berie najdlhšia doba vyradenia.
 4. Darca krvi s cestovateľskou anamnézou pri príchode na hematologicko-transfúziologické oddelenie – ak nedávno prekonal respiračné ochorenie, musí podrobne informovať lekára HTO.
 5. Spätne informovať lekára HTO po darovaní krvi alebo jej zložiek do 15 dní v prípade horúčky, chrípky alebo iných symptómov.

Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Galanta

Filtrovať     Ambulancia Oddelenie Lekár

Na stiahnutie

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

 • Kňazská služba

  Kaplnka Sv. Kozmu a Damjána
  Rímskokatolícka kňazská služba pre chorých
  031/780 82 87, 0908 59 85 82
  e-mail: galanta.fara@gmail.com

 • Lekáreň v nemocnici

  Prízemie Pk – prechod z polikliniky do nemocnice

  Pondelok 7:00 – 15:30
  Utorok 7:00 – 15:30
  Streda 7:00 – 15:30
  Štvrtok 7:00 – 15:30
  Piatok 7:00 – 15:30
  Víkendy zatvorené

 • Nemocničný bufet

  Prechod  z nemocnice do predajne potravín

  Otváracia doba:

  Pondelok 7:00 – 14:30
  Utorok 7:00 – 14:30
  Streda 7:00 – 14:30
  Štvrtok 7:00 – 14:30
  Piatok 7:00 – 14:30
  Víkendy zatvorené

  Zodp.vedúca: Katarína Kissová

 • Optika

  Optika Klaudia

  Prízemie Polikliniky oproti očnej ambulancii

  Pondelok 8:30 – 13:00
  Utorok 8:30 – 13:00
  Streda 8:30 – 13:00
  Štvrtok 8:30 – 13:00
  Piatok 8:30 – 13:00

  Zodpovedná vedúca: očná optička Mgr. Klaudia Poórová

 • Parkovanie

  Prevádzkový poriadok platených parkovacích miest v areáli Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.

  SOP-PREV-003-GA_Prevadzkovy_poriadok_platenych_parkovacich_miest_v.02

Poďakovania

 • Spoločnosť TMC Servis s.r.o. chce aj týmto darom vo výške 500€ , poďakovať za prístup k liečeniu Ladislava Farkaša, ktorý len vďaka svojej pracovnej húževnatosti  a svojmu zameraniu na splnenie pracovných úloh na prvý krát zaváhal s hospitalizáciou a radšej išiel ako majster partie spolu s kolegami do práce, kde chcel naplniť termín ukončenia rozpracovaných úloh.

  Vďaku vyjadrujeme Internému oddeleniu a kolektívu oddelenia na čele s jeho primárom MUDr. Richardom Klučkom.

  Za profesionálny prístup sprevádzaný empatiou k pacientovi, ktoré je mimo iné aj motiváciou pre zodpovednosť pri doliečovaní sa po ukončení hospitalizácie ešte raz vďaka.

  S úctou, Babík Martin, Ing.

 • Touto cestou chcem poďakovať celému kolektívu za starostlivosť počas hospitalizácie. Zvlášť celému kolektívu na operačnej sále. Hlavne MUDr. Szentiványiovej (Kudrnovej) za skvelý zákrok a samozrejme anestéziológovi. Držím palce nech sa Vám podarí udržať vysoký štandard starostlivosti.

  Ďakujem.

  Ľubomír Laššan

 • Na oddelení traumatológie a ortopédie som bola v poslednom období niekoľkokrát hospitalizovaná kvôli operácii za účelom výmeny kolenného kĺbu a úrazu – pokúsanie psom. Chcem vyjadriť poďakovanie za skvelý prístup k pacientom. Prístup pána primára, lekárov, ako aj ostatného zdravotníckeho personálu bol na vysokej úrovni a zároveň veľmi ľudský. Zvlášť sa chcem poďakovať MUDr. Jozefovi Mihalovičovi, ktorý sa o mňa vždy staral s vysokou profesionalitou, no zároveň nezabudol na ľudskosť a empatiu. Aj napriek veľkej vyťaženosti si vie veci zariadiť tak, aby bol pacient na prvom mieste. Za to mu patrí moje VEĽKÉ ĎAKUJEM.

  Jozefína Galiková s rodinou

 • Dovoľte mi touto cestou vyjadriť poďakovanie a spokojnosť pri hospitalizácii u vás na rehabilitačnom oddelení. Za odborný a ľudský prístup MUDr. Matejovi Fülöpovi a celému fyzioterapeutickému tímu sestier pod vedením Mgr. Jany Janovičovej.

 • Touto cestou by som sa chcel srdečne poďakovať celému kolektívu ambulancie úrazovej chirurgie pod vedením MUDr. Jozefa Mihaloviča, ktorý mi veľmi milo a ochotne pomohol dňa 10.3.2018 vo večerných hodinách s mojim problémom s poškodeným DeSault-om pravej hornej končatiny. Po odstránení DeSaultu, následne odbornom vyšetrení mi bola z ochotného rozhodnutia lekára nasadená ortopedická fixačná pomôcka GUMFIX, ktorej nasadenie mi umožnilo pohodlnejšiu fixáciu končatiny, a taktiež možnú hygienu aj vrchnej časti tela.

  ĎAKUJEM za Váš profesionálny a ľudský prístup.

  Branislav Mikuláš, Sereď

 • Chcel by som sa poďakovať za príkladnú a profesionálnu starostlivosť o moju mamu, ktorá bola hospitalizovaná na Neurologickom oddelení. Ďakujem celému kolektívu pracovníkov na čele s primárom MUDr. Otom Petríkom, ošetrujúcim lekárkam MUDr. Eve Gödöllovej a MUDr. Júlii Travkine, sestričkám, sanitárom. Hlboko si vážim vynaložené úsilie a ich profesionálny a ľudský prístup

 • Dovoľte mi poďakovať pracovníkom OAIM za ich prvotriednu a kvalitnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú poskytli môjmu otcovi počas jeho hospitalizácie na tomto oddelení. Menovite ďakujem pani primárke MUDr. Dagmar Bodákovej, MBA, MUDr. Ingrid Takáčovej, PhD., MPH, ďalej ďakujem všetkým ostatným starostlivým ošetrujúcim a službukonajúcim lekárom, sestričkám z oddelenia a ostatným pracovníkom za ich vzornú, odbornú a obetavú prácu. Veľmi si ich pre ich prácu a obetavosť vážim a skladám klobúk pred ich odhodlaním pomáhať a vynaložiť maximálne úsilie na navrátenie zdravia či už úplne alebo čiastočne. Ste úžasný tím, patrí Vám moja hlboká poklona a veľké ĎAKUJEM za Vašu obetavú prácu, ľudský a milý prístup.

 • Chcela by som sa poďakovať celému kolektívu geriatrického oddelenia za perfektnú starostlivosť o našu mamičku počas jej hospitalizácie na tomto oddelení. Ďakujeme za vysoko odbornú a príkladnú starostlivosť, etický a ľudský prístup pani primárke MUDr. Adriane Drobnej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Márii Bujtárovej a celému personálu na tomto oddelení – sestrám, asistentom, sanitárom za ich obetavú prácu a výbornú starostlivosť až do poslednej chvíle som cítila, že im záleží na mojej mamičke. Nesmierne si vážim ich náročnú prácu a vyslovujem úprimné ĎAKUJEM.

 • Chcela by som sa poďakovať za ľudský prístup pána primára MUDr. Gábora Nagya a súčasne za starostlivosť celého kolektívu psychiatrického oddelenia, ktorí nemajú ľahkú úlohu zvládnuť ťažké psychické stavy pacientov.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.
Hodská 373/38
924 22 Galanta

IČO: 44 452 519
DIČ: 2022728796
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: 031/ 78 33 111

Asistentka riaditeľky
Ing. Ingrid Farkašová
email: ingrid.farkasova@svetzdravia.com
tel.: 031/78 33 584

Personálne oddelenie
Mária Halászová  +421 31 7833 891
email: maria.halaszova@svetzdravia.com

Klinický výskum – Mgr. Katarína Mrocek
katarina.mrocek@svetzdravia.com

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia+421 (0) 31 783 3663
Ambulancia pneumológie a ftizeológie+421 (0) 31 783 3620
Anestéziologická ambulancia+421 (0) 31 783 3621
Chirurgická ambulancia+421 (0) 31 783 3546
Chirurgicko - urologické oddelenie/urológia
Chirurgicko - urologické oddelenie/chirurgia
Detská príjmová a konziliárna ambulancia+421 (0) 31 783 3577
Detské oddelenie+421 (0) 31 783 3577
Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia+421 (0) 31 783 3439
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie+421 (0) 31 783 3440
Gastroenterologická ambulancia+421 (0) 31 783 3622
Geriatrická ambulancia+421 (0) 31 783 3503
Geriatrické oddelenie+421 (0) 31 783 3686/3507
Gynekologická ambulancia+421 (0) 31 783 3568 gynekologická ambulancia
+421 (0) 31 783 3567 príjmová ambulancia
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie+421 (0) 31 783 3562
Hematologická ambulancia+421 31/783 3462
Interná ambulancia+421 (0) 31 783 3499
Interné oddelenie s JIS+421 (0) 31 783 3500 Interné oddelenie +421 (0) 31 783 3502 JIS
Kardiologická ambulancia+421 (0) 31 783 3499
Klinicko-farmakologická ambulancia+421 (0) 31 783 3499
Neurologická ambulancia+421 (0) 31 783 3473
Neurologické oddelenie+421 31 783 3473
Novorodenecká ambulancia+421 (0) 31 783 3578
Novorodenecké oddelenie+421 (0) 31 783 3581
OAMIS – Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej medicíny+421 (0) 31 783 3426 – OAIM / +421 (0) 31 783 3427 – JIS
Očná ambulancia+421 (0) 31 783 3619
Očná jednodňová zdravotná starostlivosť+421 (0) 31 783 3529
Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie+421 (0) 31 783 3482
Oddelenie hematológie, transfúziológie+421 (0) 31 783 3464
Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie+421 (0) 31 783 3521
Onkologická ambulancia+421 (0) 31 783 3623
Ortopedická ambulancia+421 (0) 31 783 3517
Psychiatrická ambulancia+421 (0) 31 783 3454
Psychiatrické oddelenie+421 (0) 31 783 3455
Rádiologické oddelenie (RDG)+421 (0) 31 783 3403
objednávanie pacientov
Traumatologická ambulancia+421 (0) 31 783 3518
Urgentný príjem+421 903 660 468
Urologická ambulancia+421 (0) 31 783 3528

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

MDD v galantskej nemocnici

Už od roku 1952 patrí na Slovensku 1. jún všetkým deťom. Oslavujeme totiž Medzinárodný deň detí. Všetkým deťom prajeme k tomuto krásnemu a obľúbenému sviatku hlavne veľa zdravia a smiechu.

VIAC...

Manažérka dennej zmeny galantskej nemocnice získala ocenenie Biele srdce

Manažérka dennej zmeny na očnom oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnice Svet zdravia Galanta získala ocenenie Biele srdce. Ocenenie každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.

VIAC...

Lavicka v nemocnici v Galante
Slávnostné odkrytie lavičky v nemocničnom parku Svet zdravia Galanta

Dňa 26.5 sme v spolupráci s OZ Templars Slovakia a mestom Galanta odkryli ďalšiu lavičku osobnosti, ktorá je tentokrát umiestnená do nemocničného parku pri knižnej búdke.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície