Neurologická ambulancia

Nemocnica Galanta

Ordinačné hodiny

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 (0) 31 783 3473

Ambulancia sa nachádza na 4. poschodí nemocnice, vľavo
E-mail sestrička: annamaria.luptakova@svetzdravia.com
Neurofyziologické laboratórium (EMG, EEG): 031/783 3474

O ambulancii

Na neurologickej ambulancii sa vykonáva príjem pacientov na hospitalizáciu mimo urgentných stavov, ktoré sa prijímajú cez Oddelenie urgentnej medicíny. Realizujú sa tu konziliárne neurologické vyšetrenia pre pacientov nemocnice. Neurologická ambulancia poskytuje tiež vyššie konziliárne služby pre ambulantných pacientov a dispenzárnu starostlivosť o pacientov s vybranými diagnózami.

ŠPECIALIZOVANÁ PORADŇA PRE POHYBOVÉ PORUCHY A PARKINSONOVU CHOROBU

Poradňa je špecializovaná na diagnostiku a liečbu pacientov s Parkinsonovou chorobou, trasom, spasticitou, dystonickými poruchami a príbuznými ochoreniami. V rámci liečby pacientov s Parkinsonovou poruchou zabezpečujeme aj špeciálne výkony ako je hlboká mozgová stimulácia, kontinuálna liečba duodopou a v spoluprácii s rehabilitačným oddelením poskytujeme špecializovanú rehabilitáciu a pohybový tréning. V rámci liečby dystónie a spasticity okrem systémovej liečby aplikujeme lokálne botulotoxin.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

  • Neurologické vyšetrenie.
  • Lokálna analgetická liečba – obstreky.
  • Aplikácia botulotoxínu zo zdravotnej indikácie.

AMBULANTNÉ HODINY

Odbery

Pondelok – piatok: 07:00 – 08:00

Príjmová ambulancia

Podelok – piatok: 08:00 – 09:00

Konziliárna neurologická ambulancia

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 09:00 – 12:00
Streda: 09:00 – 11:30

OBJEDNÁVANIE

telefonicky alebo osobne v čase 8.00 – 15.00 hod.

POKYNY PRE PACIENTOV

K vyšetreniu žiadame priniesť zdravotnú dokumentáciu, preukaz poistenca a výmenný poukaz od odporúčajúceho lekára.
Nakoľko ambulancia vykonáva aj konziliárnu činnosť pre potreby nemocnice, môže prísť k zdržaniu.

 

Personálne obsadenie

MUDr. Petrík Oto, MPH Neurologická ambulancia, Nemocnica Galanta primár

Ľuptáková Annamária Neurologická ambulancia, Nemocnica Galanta sestra