Urgentný príjem

Nemocnica Galanta

Ordinačné hodiny

  • Denne od 15:30 - ÚPS - ošetrenie úrazov

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 31 78 33 694

031/78 33 694 – chirurgická ambulancia UP
031/78 33 216 – interná ambulancia UP
031/78 33 214 – neurologická ambulancia UP
031/78 33 217 – vedúca sestra
0903 660 468 – mobil UP

Urgentný príjem sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice

O oddelení

Urgentný príjem predstavuje 24 hodinovú nepretržitú dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť pacientom pri náhlej zmene ich zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje ich život, alebo niektorú zo základných životných funkcií, a ktorých je v nevyhnutných prípadoch možné hospitalizovať v nemocnici.

Zabezpečuje urgentnú zdravotnú starostlivosť, ktorá nadväzuje na prednemocničnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú záchrannou zdravotnou službou, či urgentnú starostlivosť pri hromadných nešťastiach. Na urgentný príjem prichádzajú pacienti na základe odporučenia lekára – špecialistu, praktického lekára a v čase ústavnej pohotovostnej služby na základe odporúčania lekára Lekárskej služby prvej pomoci.

NA URGENTNOM PRÍJME SA NACHÁDZAJÚ AMBULANCIE:

interná, chirurgická a neurologická.

Personálne obsadenie

MUDr. Kročko Ján Urgentný príjem, Nemocnica Galanta vedúci lekár

MUDr. Fatrsík Jozef Urgentný príjem, Nemocnica Galanta lekár

PhDr. Izsáková Kováčová Stela Urgentný príjem, Nemocnica Galanta vedúca sestra