Chirurgicko - urologické oddelenie/chirurgia

Nemocnica Galanta

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 15:00 - 17:00
 • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

Chirurgicko – urologické oddelenie ženy: +421 31 7833 875
Chirurgicko – urologické oddelenie muži: +421 31 7833 861
Chirurgická ambulancia: +421 31 78 33 870
Dokumentačná pracovníčka: +421 31 78 33 871

Oddelenie sa nachádza na 8. poschodí budovy nemocnice.

O oddelení

Oddelenie sa zaoberá operačnou liečbou náhlych brušných príhod, náhlych cievnych príhod, chirurgiou celého tráviaceho traktu, onkologickou chirurgiou, čiastočne cievnou chirurgiou a najmä miniinvazívnou chirurgiou.

Oddelenie má dve samostatné ošetrovacie jednotky rozčlenené na mužské a ženské.  Lôžková časť oddelenia disponuje spolu s 55  lôžkami a s 6 lôžkami na centrálnej chirurgickej JIS. Dôležitou súčasťou je konzervatívna a diferenciálno-diagnostická  liečba niektorých chirurgických chorôb a súvisiacich chorôb. Izby sú 3-lôžkové a 1-lôžkové, určené viacmenej pre infekčných pacientov.

Neoddeliteľnou súčasťou je prevencia chirurgických chorôb, predoperačná a pooperačná starostlivosť, konziliárna činnosť a spolupráca s inými odbormi. Vysoký štandard oddelenia zabezpečuje možnosť pobytu pacienta v  nadštandardných izbách, ktoré sú vybavené samostatným hygienickým zariadením, TV prijímačom, chladničkou,  a vlastným úložným priestorom.

Oddelenie je známe svojou komplexnou činnosťou v oblasti starostlivosti o pacienta vrátane miniinvazívnej chirurgie so synonymom Jednodňová chirurgia.

Liečebné možnosti/výkony

Na oddelení je poskytovaná kompletná zdravotná staroslivosť pacientom s chirurgickými ochoreniami. Pri akútnych stavoch oddelenie spolupracuje s ostatnými oddeleniami nemocnice a poskytuje im 24 hodinovú konziliárnu činnosť.

Vyšetrovacie metódy – anorektoskopia, diferenciálna diagnostika gastrointestinálnych ochorení, diferenciálna diagnostika cievnych a kožných ochorení dolných končatín.

Výkony

 • operácie sleziny
 • operácie pankreasu
 • operácie hrubého a tenkého čreva, žalúdka a brušnej časti pažeráka pre onkologické a benígne diagnózy
 • operácie prsníkov
 • operácie konečníka – hemoroidov, polypov, fisúr, fistúl
 • riešenie náhlych brušných príhod
 • operácie varixov dolných končatín
 • našívanie AV fistúl pre dialýzu
 • zavádzanie podkožných venóznych vstupov pre onkologických pacientov (Celsit)
 • embolektómie
 • komplikácie diabetickej nohy a aterosklerózy dolných končatín v spolupráci s inými pracoviskami CT angiografia, DSA, PTA so zavedením samoexpandujúcich stentov
 • amputácie končatín celého rozsahu pri poruchách prekrvenia a onkologických poruchách
 • ošetrenie ikterického pacienta v spolupráci s ERCP pracoviskami mimo našej nemocnice
 • excízie a extirpácie väčších podkožných a kožných tumorov a cýst

Laparoskopické operácie

 • operácie žlčníka a žlčových ciest
 • plastiky prietrží (pruhov)
 • operácie apendixu (slepého čreva)
 • laparoskopická diagnostika brušných chorôb, odber vzoriek
 • laparoskopické riešenie niektorých náhlych brušných príhod
 • argonplazmakoaguláciu ako paliatívny výkon pri karcinómoch s peroperačným ošetrením

Endoskopické výkony (v spolupráci s gastroenterologickou ambulanciou)

 • diagnostická endoskopia (pažerák, žalúdok, dvanástnik)
 • perkutánne endoskopické gastrostómie v spolupráci s gastroenterologickou ambulanciou
 • peroperačné kolonoskópie
 • endoskopická hemostáza pri krvácaniach do tráviaceho-gastrointestinálneho traktu (GITu) v spolupráci s gastroenterologickou ambulanciou

Operačné metódy

 • Operácie žlčníka -cholecystektomia- laparoskopicky, laparotomicky, revízie žlčovodov laparotomicky, bypassové anastomózy žlčovodov pre malígne alebo benígne ochorenia, ošetrenie poranení žlčovodov.
 • Pečeň – metastasektomia, biopsie pečene laparoskopicky, ošetrenie poranení pečene.
 • Slezina – splenektomia po úrazoch, splenektomie   plánované pri hematologických ochoreniach cysty sleziny.
 • Pankreas – paliatívne operácie tumorov pankreasu, operačné riešenie symptomatických pseudocyst a cýst pankreasu , biopsie pankreasu, operačné riešenie perzistujúcich pozápalových stavov nekrotizujúcich pankreatitíd – nekrosektómie, drenáž.
 • Žalúdok – resekčné a bypassové operácie žalúdka pre benígne a malígne ochorenia, radikálne alebo paliatívne, pyloroplastiky, operácie hiatových hernií, antirefluxné operácie, operácie achalázie. Nutritívne gastrostomie – endoskopicky, laparoskopicky,laparotomicky.
 • Duodenum -operačné riešenie stenóz duodena, ošetrenie perforácií alebo krvácaní z duodena.
 • Tenké črevo – resekčné operácie radikálne alebo paliatívne pre benígne a malígne ochorenia, adheziolýzy pozápalové, postoperačné laparotomicky,laparoskopicky, bypassové operácie, enterostómie laparoskopicky,laparotomicky.
 • Hrubé črevo – resekčné výkony radikálne alebo paliatívne pre benígne alebo malígne ochorenia – laparotomicky, pravostarnná hemikolektómia aj laparoskopicky, bypassové operácie, kolostómie laparoskopicky, laparotomicky, appendektómie laparotomicky,laparoskopicky.
 • Rektum – sfinkterzáchovné operácie, amputácia rekta pre malígne ochorenia radikálne a paliatívne, operácia hemorhoidov – radikálne, miniinvazívne a klasicky, operácie abscesov a fistúl, operácie prolapsov anorekta – klasicky, podľa Longa, rektoskopie.
 • Operácie štítnej žľazy v plnom rozsahu.
 • Operácie brušných hernií – vrodených aj získaných v plnom rozsahu, operácie inguinálnych hernií laparotomicky aj laparoskopicky.
 • Amputačné riešenie patologicky zmenených končatín,liečba diabetickej nohy,zápalové ochorenie ruky,operácia carpálneho tunelu, dupuytrenovej kontarktúry, doliečenie pacientov po cievnych operáciach,konzervatívna liečba inoperabilných cievnych ochorení dolných aj horných končatín.
 • Založenie AV fistúl pre potreby dialízy,.
 • Koža – radikálne aj paliatívne operácie tumorov kože, histologizácia , korekcia jaziev, revízia postoperačných jaziev, ošetrenie dekubitov, liečba chronických rán, ošetrovanie stomikov,liečba  unguis incarnatus,operácie – sinus pilonidalis, použitie NPWT.
 • Liečba náhlych príhod v plnom rozsahu- laparotomicky, laparoskopicky, operačné riešenie poranení brušných orgánov.
 • Diagnostické laparoskopie alebo laparotomie.

Prístrojové vybavenie

 • EKG
 • Defibrilátor
 • Odsávačky
 • Injektomat
 • Infúzne pumpy

Orientačná čakacia lehota na operácie: cca 3 týždne.
Objednať sa treba na chirurgickej ambulancii NsP Galanta 8. p. osobne alebo cez obvodné odborné chirurgické ambulancie telefonicky na tel.čísle: 031/7833 870.

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Užitočné informácie

Návštevné hodiny

Chodiaci pacienti môžu využívať na stretnutie s návštevami návštevnú miestnosť na prízemí a na chodbách pred oddelením v príjemnom prostredí, aj rozľahlý nemocničný park s lavičkami v areáli nemocnice. Mimo uvedených návštevných hodín, iba v osobitých prípadoch, sa budeme snažiť vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám – rešpektujeme požiadavky súkromia všetkých pacientov na oddelení.

Nadštandardné izby

 • nadštandardné izby, so samostatnou kúpeľňou a televízorom, cena za deň 25 EUR
 • podtlaková terapia rán, hradená zdravotnou poisťovňou
 • endoskopické výkony v analgézii v spolupráci s gastroenterologickou ambulanciou

Náš tím

MUDr. Martin Drobný Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta primár

MUDr. Figura Róbert Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta Všeobecný lekár / Chirurg lekár

MUDr. Dobosová Kristína Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Chomča Ervin Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Fenes Ladislav Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Gálet Ivan Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Szabó Peter Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Laura Laczkóová Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Kudrnová Jana Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

PhDr. Mária Kučáková Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta vedúca sestra