Hematologicko-transfúziologické oddelenie Galanta

Hematológia a transfuziológia je medicínsky odbor skladajúci sa z časti klinickej, laboratórnej a výrobnej. Odbor hematológia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, klinikou a liečbou ochorení krvi a krvotvorných organov a ich laboratórnou diagnostikou. Odbor transfuziológie sa zaoberá darcovstvom krvi, odberom krvi od darcov, výrobou krvných derivátov, diagnostikou, indikáciou a racionálnym využitím krvi.

Objednajte sa na odber online
 
 

Prečo si vybrať hematologicko-transfúziologické oddelenie v Galante

 • Darovanie krvi

  Darovaním krvi – týmto jednoduchým a prospešným krokom odovzdáva dobrovoľný darca „dar života“, pomáha zachrániť ľudský život.

 • Bezpečnosť

  Pri odbere krvi sa používa jednorazový zdravotnícky materiál, akýkoľvek prenos infekcie je vylúčený.

 • Profesionálny prístup personálu

  Odborný personál sa podieľa na procese bezpečnej hemoterapie, transfúzie, monitorovaní liečby a stanovení prognózy ochorení.

 • Imunohematologické laboratórium

  Pre pacienta zabezpečujeme kvalitnú, presnú a správnu laboratórnu diagnostiku v čase zodpovedajúcom klinickým potrebám.

O oddelení

Transfuziologické oddelenie sa zaoberá vyšetrovaním darcov krvi a spracovaním krvi. Poskytuje krvné prípravky pre pacientov v lôžkovej časti nemocnice a pre pacientov hematologickej ambulancie.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI

Vykonávame:

 • odber krvi pre účely autológnej transfúzie AT
 • odber krvi od darcov kri a výroba krvných derivátov ERB, ERD, PČZ, PČZD, Tr.
 • vyšetrenia odobratej krvi – krvný obraz, ALT, predpísané serologické vyšetrenia
 • nábor darcov, výchova darcov krvi
 • liečebné venepunkcie
 • konziliárna činnosť  a posudzovanie zásad účelnej hemoterapie

INFORMÁCIE PRE DARCOV KRVI

 • Hmotnosť : >50kg
 • Interval darovania:  muži 4x ročne, ženy 3x ročne
 • Vek : 18-60 rokov

Objednajte sa na odber online

Náš tím hematologicko-transfúziologického oddelenia v Galante

MUDr. Slobodová Erika Oddelenie hematológie, transfúziológie, Nemocnica Galanta primár

MUDr. Blazseková Andrea Oddelenie hematológie, transfúziológie, Nemocnica Galanta lekár

Ing. Polačeková Anna Oddelenie hematológie, transfúziológie, Nemocnica Galanta vedúci laborant

Praktické rady

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Galanta
Hodská 373/38, Galanta 924 22

+421 (0) 31 783 3464

ODBER KRVI

 • Pondelok 07:00 – 10:00
 • Utorok 07:00 – 10:00
 • Streda 07:00 – 10:00
 • Štvrtok 07:00 – 10:00
 • Piatok 07:00 – 10:00

Objednajte sa na odber online

OBJEDNAJTE SA
ONLINE