Ortopedická ambulancia

Nemocnica Galanta

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 08:30 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 08:30 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Streda 08:30 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 08:30 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Piatok 08:30 - 12:30
   13:00 - 15:30

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 (0) 31 783 3517

Objednávanie pacientov medzi 14:00 a 15:00

Ambulancia sa nachádza na 6. poschodí nemocnice.

Pondelok - MUDr. Tomáš Kubranský 031/783 3517, MUDr. Eva Špačeková 031/783 3518
Utorok - MUDr. Jozef Pintér 031/783 3517, MUDr. Adrián Szórád 031/783 3518
Streda - MUDr. Ján Kayser 031/783 3517, MUDr. Peter Kotrus 031/783 3518
Štvrtok - MUDr. Ján Kročko 031/783 3518
Piatok - MUDr. Katarína Budáčová 031/783 3517

Pacienti, ktorí sa chcete objednať ku konkrétnemu lekárovi, telefonujte, prosím, len v daný deň, keď je v ambulancii.
Objednávanie pacientov, poskytovanie informácií o výsledkoch vyšetrení (CT, MRI …) len telefonicky na t.č. 031/783 3517 v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod.

Od 12. 4. 2021 spúšťame traumatologickú a ortopedickú ambulantnú starostlivosť pre objednaných pacientov.

Objednávanie pacientov, poskytovanie informácií o výsledkoch vyšetrení (CT, MRI …) len telefonicky na t.č. 031/783 3517 v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod.

Pred vyšetrením je potrebné preukázať sa negatívnym Ag testom, nie starším ako 7 dní.

Ordinačné hodiny
Pondelok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Tomáš KUBRANSKÝ, MUDr. Eva ŠPAČEKOVÁ
Utorok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Jozef PINTÉR
Streda 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Ján KAYSER, MUDr. Peter KOTRUS
Štvrtok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Ján KROČKO, MUDr. Peter KOTRUS
Piatok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Katarína BUDÁČOVÁ, MUDr. Ján KAYSER
12.30 – 13.00 obedňajšia prestávka

O ambulancii

Ambulancia sa nachádza na 6. poschodí, v blok B.  Na tejto ambulancii sa vyšetrujú a ošetrujú dospelí pacienti ako aj deti s ťažkosťami a ochoreniami pohybového aparátu, realizujú sa kontrolné a konziliárne vyšetrenia. Ambulancia slúži aj ako príjmová ambulancia, pred prijatím pacientov na oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie.

Prevádzka je zabezpečená tak, aby na našom spádovom území bola zabezpečená všestrannosť, plynulosť a vysoká úroveň liečebno – preventívnej starostlivosti. Všetci pracovníci zabezpečujú šetrný, citlivý a holistický prístup k chorým. V operačných dňoch si pripúšťame prípadné zmeny v ordinačných hodinách.

Personálne obsadenie

MUDr. Kayser Ján Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta primár

MUDr. Pintér Jozef Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Szórád Adrián Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Budáčová Katarína Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Kotrus Peter Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Kubranský Tomáš Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

Szakszová Zlatica Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta sestra