Ortopedická ambulancia

Nemocnica Galanta

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 09:00 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Utorok 09:00 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Streda 09:00 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Štvrtok 09:00 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Piatok 09:00 - 12:30
   13:00 - 14:30

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 (0) 31 7833 724

Objednávanie pacientov medzi 14:00 a 15:00

Ambulancia sa nachádza na 6. poschodí nemocnice.

Pondelok - MUDr. Tomáš Kubranský 031/78 33 724, MUDr. Eva Špačeková 031/78 33 687
Utorok - MUDr. Jozef Pintér 031/78 33 724, MUDr. Jozef Mihalovič 031/78 33 687
Streda - MUDr. Ján Kayser 031/78 33 724, MUDr. Peter Kotrus 031/78 33 687
Štvrtok - MUDr. Ján Kročko 031/78 33 687
Piatok - MUDr. Katarína Budáčová 031/78 33 724

Pacienti, ktorí sa chcete objednať ku konkrétnemu lekárovi, telefonujte, prosím, len v daný deň, keď je v ambulancii.

O ambulancii

Ambulancia sa nachádza na 6. poschodí, v blok B.  Na tejto ambulancii sa vyšetrujú a ošetrujú dospelí pacienti ako aj deti s ťažkosťami a ochoreniami pohybového aparátu, realizujú sa kontrolné a konziliárne vyšetrenia. Ambulancia slúži aj ako príjmová ambulancia, pred prijatím pacientov na oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie.

Prevádzka je zabezpečená tak, aby na našom spádovom území bola zabezpečená všestrannosť, plynulosť a vysoká úroveň liečebno – preventívnej starostlivosti. Všetci pracovníci zabezpečujú šetrný, citlivý a holistický prístup k chorým. V operačných dňoch si pripúšťame prípadné zmeny v ordinačných hodinách.

Personálne obsadenie

MUDr. Kayser Ján Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta primár

MUDr. Pintér Jozef Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Mihalovič Jozef Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Budáčová Katarína Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Kotrus Peter Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Kubranský Tomáš Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

Szakszová Zlatica Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta sestra