Chirurgicko - urologické oddelenie/chirurgia

Nemocnica Galanta

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 15:00 - 17:00
 • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

Chirurgicko – urologické oddelenie ženy: +421 31 7833 875
Chirurgicko – urologické oddelenie muži: +421 31 7833 861
Chirurgická ambulancia: +421 31 78 33 870
Dokumentačná pracovníčka: +421 31 78 33 871

Oddelenie sa nachádza na 8. poschodí budovy nemocnice.


O oddelení

Oddelenie sa zaoberá operačnou liečbou náhlych brušných príhod, náhlych cievnych príhod, chirurgiou celého tráviaceho traktu, onkologickou chirurgiou, čiastočne cievnou chirurgiou a najmä miniinvazívnou chirurgiou.

Oddelenie má dve samostatné ošetrovacie jednotky rozčlenené na mužské a ženské.  Lôžková časť oddelenia disponuje spolu s 55  lôžkami a s 6 lôžkami na centrálnej chirurgickej JIS. Dôležitou súčasťou je konzervatívna a diferenciálno-diagnostická  liečba niektorých chirurgických chorôb a súvisiacich chorôb. Izby sú 3-lôžkové a 1-lôžkové, určené viacmenej pre infekčných pacientov.

Neoddeliteľnou súčasťou je prevencia chirurgických chorôb, predoperačná a pooperačná starostlivosť, konziliárna činnosť a spolupráca s inými odbormi. Vysoký štandard oddelenia zabezpečuje možnosť pobytu pacienta v  nadštandardných izbách, ktoré sú vybavené samostatným hygienickým zariadením, TV prijímačom, chladničkou,  a vlastným úložným priestorom.

Oddelenie je známe svojou komplexnou činnosťou v oblasti starostlivosti o pacienta vrátane miniinvazívnej chirurgie so synonymom Jednodňová chirurgia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • operácie sleziny
 • operácie pankreasu
 • operácie hrubého a tenkého čreva, žalúdka a brušnej časti pažeráka pre onkologické a benígne diagnózy
 • operácie prsníkov
 • operácie konečníka – hemoroidov, polypov, fisúr, fistúl
 • riešenie náhlych brušných príhod
 • operácie varixov dolných končatín
 • našívanie AV fistúl pre dialýzu
 • zavádzanie podkožných venóznych vstupov pre onkologických pacientov (Celsit)
 • embolektómie
 • komplikácie diabetickej nohy a aterosklerózy dolných končatín v spolupráci s inými pracoviskami CT angiografia, DSA, PTA so zavedením samoexpandujúcich stentov
 • amputácie končatín celého rozsahu pri poruchách prekrvenia a onkologických poruchách
 • ošetrenie ikterického pacienta v spolupráci s ERCP pracoviskami mimo našej nemocnice
 • excízie a extirpácie väčších podkožných a kožných tumorov a cýst

Laparoskopické operácie

 • operácie žlčníka a žlčových ciest
 • plastiky prietrží (pruhov)
 • operácie apendixu (slepého čreva)
 • laparoskopická diagnostika brušných chorôb, odber vzoriek
 • laparoskopické riešenie niektorých náhlych brušných príhod
 • argonplazmakoaguláciu ako paliatívny výkon pri karcinómoch s peroperačným ošetrením

Endoskopické výkony

(v spolupráci s gastroenterologickou ambulanciou)

 • diagnostická endoskopia (pažerák, žalúdok, dvanástnik)
 • perkutánne endoskopické gastrostómie v spolupráci s gastroenterologickou ambulanciou
 • peroperačné kolonoskópie
 • endoskopická hemostáza pri krvácaniach do tráviaceho-gastrointestinálneho traktu (GITu) v spolupráci s gastroenterologickou ambulanciou

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Chodiaci pacienti môžu využívať na stretnutie s návštevami návštevnú miestnosť na prízemí a na chodbách pred oddelením v príjemnom prostredí, aj rozľahlý nemocničný park s lavičkami v areáli nemocnice. Mimo uvedených návštevných hodín, iba  v osobitých prípadoch, sa budeme snažiť vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám – rešpektujeme požiadavky súkromia všetkých pacientov na oddelení.

NADŠTANDARDNÉ IZBY

 • nadštandardné izby, so samostatnou kúpeľňou a televízorom, cena za deň 25 EUR
 • podtlaková terapia rán, hradená zdravotnou poisťovňou
 • endoskopické výkony v analgézii v spolupráci s gastroenterologickou ambulanciou

Personálne oddelenie

MUDr. Figura Róbert Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta primár

MUDr. Dobosová Kristína Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Chomča Ervin Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Varga Tamás Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Fenes Ladislav Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Gálet Ivan Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Szabó Peter Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Laura Laczkóová Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

PhDr. Mária Kučáková Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta vedúca sestra

MUDr. Kudrnová Jana Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár