PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Psychiatrické oddelenie pomáha pacientom so širokým spektrom psychiatrických porúch. Zabezpečuje kompletnú diagnostiku a terapiu pre pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje psychiatrické ošetrenie, či už ambulantnou alebo ústavnou formou.

BENEFITY

  • Komplexná liečba pacienta

  • Vysoká kvalita poskytovanej starostlivosti

  • Moderné zrekonštruované prostredie

Spektrum diagnóz a terapií

  • všetky akútne vzniknuté duševné poruchy, akútne zhoršené chronické duševné poruchy, vrátane závislosti od návykových látok
  • prechodné reaktívne stavy vznikajúce v krízových životných situáciách
  • akútna psychofarmakologická terapia
  • akútna psychologická intervencia
  • klinicko-psychologická diagnostika
  • individuálna a skupinová psychoterapia
  • edukačné a motivačné aktivity, relaxačné techniky, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia a ergoterapia, v zastrešení komunitno–režimového prístupového princípu

 

Biologická forma liečby

Okrem farmakologickej liečebnej aktivity realizujeme aj biologickú formu liečby, ktorou je elektrokonvulzívna terapia (ECT).
Táto terapia je nevyhnutnou súčasťou akútnej psychiatrickej intervencie.

Na stiahnutie

Náš tím

MUDr. Petrušová Veronika Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár (špecialista)

MUDr. Dziaková Dagmar Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár (špecialista)

PhDr. Molnár Frida Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta psychológ

Kontakt

Hodská 373/38, Galanta 924 22

+421 (0) 31 7833 461

Oddelenie sa nachádza na II. poschodí  nemocnice, vpravo.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok    15:00 – 17:00
Utorok        15:00 – 17:00
Streda          15:00 – 17:00
Štvrtok        15:00 – 17:00
Piatok          15:00 – 17:00
Sobota          15:00 – 17:00
Nedeľa        15:00 – 17:00