PSYCHIATRICKÉ ODDELENIE

Psychiatrické oddelenie v galantskej nemocnici poskytuje akútnu psychiatrickú starostlivosť formou hospitalizácie pacientom so širokým spektrom psychických porúch. V podmienkach akútnej hospitalizácie zabezpečuje kompletnú diagnostiku a liečbu u pacientov v akútnom štádiu duševnej poruchy.  Ambulantná časť psychiatrického oddelenia má taktiež akútny charakter, jej cieľom je včasné rozpoznanie akútnych zmien duševného – zdravotného stavu pacienta.

BENEFITY

  • Komplexná liečba pacienta

  • Vysoká kvalita poskytovanej starostlivosti

  • Moderné zrekonštruované prostredie

Spektrum diagnóz a terapií

  • všetky akútne vzniknuté duševné poruchy, akútne zhoršené chronické duševné poruchy, vrátane závislosti od návykových látok
  • prechodné reaktívne stavy vznikajúce v krízových životných situáciách
  • akútna psychofarmakologická terapia
  • akútna psychologická intervencia
  • klinicko-psychologická diagnostika
  • individuálna a skupinová psychoterapia
  • edukačné a motivačné aktivity, relaxačné techniky, arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia a ergoterapia, v zastrešení komunitno–režimového prístupového princípu

 

Biologická forma liečby

Okrem farmakologickej liečebnej aktivity realizujeme aj biologickú formu liečby, ktorou je elektrokonvulzívna terapia (ECT).
Táto terapia je nevyhnutnou súčasťou akútnej psychiatrickej intervencie.

Na stiahnutie

Náš tím

MUDr. Čerňan Miroslav Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta primár

PhDr. Molnár Frida Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta psychológ

MUDr. Bubeníková Eva Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Tarandová Monika Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Plevová Monika Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Mgr. Putz Somogyi Marta, PhD Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta klinický psychológ

Mgr. Grellová Renáta Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta vedúca sestra

Kontakt

Hodská 373/38, Galanta 924 22

+421 (0) 31 7833 461

Oddelenie sa nachádza na II. poschodí  nemocnice, vpravo.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok    15:00 – 17:00
Utorok        15:00 – 17:00
Streda          15:00 – 17:00
Štvrtok        15:00 – 17:00
Piatok          15:00 – 17:00
Sobota          15:00 – 17:00
Nedeľa        15:00 – 17:00