Psychiatrické oddelenie

Nemocnica Galanta

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 15:00 - 17:00
  • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 (0) 31 7833 461

Oddelenie sa nachádza na II. poschodí  nemocnice – vpravo.

O oddelení

Oddelenie špecializujúce sa na liečbu psychicky chorých pacientov.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Na overenie údajov poistenca a Vašej totožnosti je nevyhnutné priniesť si so sebou kartičku poistenca a OP, zdravotnú dokumentáciu od Vášho praktického lekára a odporúčanie na hospitalizáciu od amb. psychiatra. Je samozrejmé, že každý    pacient     má mať svoje vlastné hygienické potreby (zubná kefka, pasta, hrebeň, mydlo, uterák, pyžamo, prezúvky, muži-holiace potreby). Keďže súčasťou liečby na našom oddelení je aj režimová terapia, preto je vhodné priniesť si so sebou aj domáce oblečenie. Do nemocnice si nebrať cenné veci, šperky, väčšiu finančnú hotovosť ani žiadne ostré a sklenené predmety.

V prípade nejasností Vám ochotne poskytneme informácie na t.č. 031/78 33 461. Do nočných stolíkov si uskladňujte iba minimálne množstvo prinesenej potravy, potraviny podliehajúce skaze odovzdajte ošetrujúcemu personálu, ktorý Vám ich uloží označené do chladničky. Stravu  je možné zohriať v mikrovlnke na požiadanie ošetrujúceho personálu. Informácie o zdravotnom stave podáva ošetrujúci lekár, primár oddelenia. Nedožadujte sa informácií od ošetrujúceho personálu. Telefonický kontakt príbuzných s pacientom je možný denne v čase od 15.00hod. do 20.00hod., na tel.čísle 031/78 33 461, nakoľko na našom oddelení nie je povolené hospitalizovaným pacientom používať mobilné telefóny.

Prosíme Vás o trpezlivosť, nie vždy je možné okamžite každému vyhovieť hovoriť so svojim príbuzným, pretože linka je v tom čase plne využívaná. Vieme, že pobyt na psychiatrickom oddelení býva pre samotných pacientov, ale aj ich príbuzných zaťažkávajúcou skúškou, ale pevne veríme, že v tento nevyhnutný čas náš ošetrujúci personál v rámci možností, urobí všetko pre to, aby ste boli spokojní.

 

Na stiahnutie

Personálne obsadenie

MUDr. Čerňan Miroslav Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta primár

MUDr. Tarandová Monika Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Sasváry Ferdinand Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Bubeníková Eva Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Martin Vančo Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Plevová Monika Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Mgr. Somogyiová Marta Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta psychológ

Mgr. Grellová Renáta Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Galanta vedúca sestra