Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna
 

Neurologické oddelenie Galanta

Neurologické oddelenie Nemocnice v Galante poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť pre dospelých pacientov. Od februára 2020 oddelenie disponuje systémom e-Stroke Suite,  ktorý slúži na vyšetrenie každého pacienta s podozrením na cievnu mozgovú príhodu. Tzv. umelá inteligencia poskytuje pri posudzovaní pacientskych výsledkov lekárovi rýchly a presný druhý názor spolu s objemom dát a taktiež umožňuje liečiť aj pacientov, ktorí by predtým liečení neboli. Oddelenie poskytuje 24/7 starostlivosť o pacientov a vykonáva EEG a EMG vyšetrenia, lumbálnu punkciu,  zároveň poskytuje aj ďalšie neurologické vyšetrenia a komplexnú ambulantnú a lôžkovú starostlivosť o neurologického pacienta.

Pozrite si zaujímavú reportáž z nášho Neurologického oddelenia: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15340/357434

 

 
 

Zdravotná starostlivosť neurologického oddelenia nemocnice v Galante

 • Široké spektrum výkonov neurologického oddelenia

  Neurologické oddelenie v Galante poskytuje komplexnú neurologickú starostlivosť dospelým pacientom. Uskutočňuje najmodernejšie vyšetrenia pacientom po cievnej mozgovej príhode systémom e-Stroke Suite. Vykonáva vyšetrenia EEG, EMG vyšetrenia, lumbálnu punkciu a ďalšiu neurologickú starostlivosť.

 • Liečba mozgovej príhody – systém e-Stroke Suite

  Neurologické oddelenie v Galante  disponuje najmodernejším prístrojovým zariadením, ktoré sa používa pri liečbe mozgovej príhody. Na diagnostiku a vyšetrenie pacientov s podozrením na mozgovú porážku využíva umelú inteligenciu  – system e-Stroke Suite.

 • Nepretržitá 24/7 starostlivosť neurologického oddelenia

  Neurologické oddelenie nemocnice v Galante poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť pacientom lôžkového oddelenia a nepretržite vykonáva neurologické vyšetrenia pacientom s podozrením na cievnu mozgovú príhodu ako i ďalšie neurologické diagnózy.

 • Ambulantná a lôžková neurologická starostlivosť

  Oddelenie neurológie v Galante poskytuje ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť v kompletne zrekonštruovaných priestoroch, s modernizáciou prístrojového vybavenia, vrátane najmodernejšej vyšetrovacej metódy, pre pacientov s podozrením na mozgovú porážku e-Stroke Suite.

Neurologické vyšetrenia a služby

 • Liečebné možnosti a výkony

  Oddelenie neurológie v galantskej nemocnici je zamerané na diagnostiku a liečbu pacientov s rôznorodými neurologickými ochoreniami a výkony a vyšetrenie vykonáva v rámci ambulantnej a lôžkovej časti.

  Viac...
 • Neurologické vyšetrenia

  Okrem najčastejších EMG a  EEG vyšetrení, snímania tzv. spánkovej deprivácie, je na neurologickom oddelení  možné podstúpiť aj ďalšie neurologické vyšetrenia, vrátane vyšetrenia umelou inteligenciou e-Stroke Suite, pre podozrenie na mozgovú mŕtvicu.

  Viac...
 • Liečba a diagnóza mozgových príhod – systém e-Stroke Suite

  Správna a včasná diagnostika za pomoci novej technológie umelej inteligencie systémom e-Stroke Suite výrazne zvyšuje šance na záchranu pacientov, ktorí sú vyšetrovaní pre podozrenie na cievnu mozgovú príhodu- mozgovú mŕtvicu.

  Viac...
 • O oddelení neurológie

  Oddelenie neurológie Galantskej nemocnice poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť neurologickým pacientom s kapacitou 47 bežných lôžok a 5 lôžok JIS. V diagnostike a liečbe mozgových príhod získalo prestížne ocenenia Angels awards.

  Viac...
 • Pokyny pre pacientov

  Venujeme sa aj diagnostike a liečbe pacientov s roznorodými neurologickymi ochoreniami a následnej rehabilitácii, v spolupráci s oddelením pre fyzioterapiu a starostlivosť o pacientov na lôžku. Každé vyšetrenie si vyžaduje individuálnu prípravu.

  Viac...

Náš tím

MUDr. Petrík Oto, MPH Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta Neurológ primár

MUDr. Halagová Eva Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Mgr. Zimanová Tatiana Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta vedúca sestra

MUDr. Bothová Viktória Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Eva Gödöllová Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Dr. Ekaterina Lipskaya Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Marta Hanáková Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Dr. Nikita Tkačenko Neurologické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Informácie pre neurologických pacientov (na stiahnutie)

Kontakt

Nemocnica Svet zdravia Galanta
Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 0 31/783 3473

Lôžková časť – ženy: 031/783 3475
Lôžková časť – muži: 031/783 3476
Neurologická a príjmová konzultačná ambulancia: 031/783 3473
JIS – cerebrálna jednotka: 031/783 3477
Neurofyziologické laboratorium (EMG, EEG): 031/783 3474

Neurologické oddelenie sa nachádza na 4. poschodí budovy nemocnice.

NÁVŠTEVNÉ HODINY

Pondelok – Nedeľa       15:00 – 17:00

Vyšetrenia na oddelení neurológie v Galante

Oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu pacientov s:

 • cerebrovaskulárnymi chorobami
 • vertebrogénnymi problémami
 • demyelinizačnými ochoreniami,
 • epilepsiou a inými záchvatovými chorobami
 • Parkinsonovou chorobou a parkinsonskými syndrómami
 • syndrómami demencie
 • neurodegeneratívnymi ochoreniami CNS
 • bolesťami hlavy (vrátane modernej biologickej liečby migrén)
 • abnormálnymi pohybmi
 • aplikácia botulotoxínu pri spasticite po cievnych mozgových príhodách a pri dystónii
 • a inými nielen neurologickými klinickými jednotkami

Vyšetrenia

 • ultrazvukové vyšetrenie prívodných mozgových ciev
 • elektromyografia (EMG vyšetrenie), vrátane ihlovej EMG
 • elektroencefalografiu, vrátane snímania po spánkovej deprivácii (EEG vyšetrenie)
 • levodopa test
 • test kognitívnych funkcií
 • odber a vyšetrenie mozgovomiešneho moku

ELEKTROMYOGRAFIA (EMG vyšetrenie)

Sestra: Adriana Vargová
Tel. č.:  031/783 3474

4. poschodie

Objednávanie: telefonicky alebo osobne v čase 8.00 – 15.00 hod.

Pokyny pre pacientov:

 • Na vyšetrenie si prineste žiadanku, preukaz poistenca.
 • Informujte lekára, ak máte poruchu zrážania krvi, infekčné ochorenie najmä hepatitídu B, C a HIV.
 • Informujte lekára, ak nosíte načúvací aparát alebo máte implantovaný kardiostimulátor.
 • Pri EMG vyšetrení sa využíva stimulácia elektrickým prúdom prípadne vyšetrenie pomocou ihly. Vyšetrenie môže byť mierne bolestivé avšak nie je nebezpečné ani pre pacientov s kardiostimulátorom.
 • V prípade EMG vyšetrenia na tetaniu, neužite v deň vyšetrenia a 1 deň pred vyšetrením lieky s obsahom magnézia, lieky na upokojenie a spanie (napríklad Lexaurin, Diazepam, Magne B6).
 • Pri vyšetrení pre polyneuropatiu je potrebné mať umyté dolné končatiny, bez použitia krémov a telových mliek.

ELEKTROENCEFALOGRAFIA (EEG vyšetrenie)

Sestra:  Adriana Vargová
Tel. č. : 031/783 3474

4. poschodie

Objednávanie: telefonicky alebo osobne v čase 8.00 – 15.00 hod.

Pokyny pre pacientov:

 • Na vyšetrenie si prineste žiadanku, preukaz poistenca.
 • EEG vyšetrenie je neurologická vyšetrovacia metóda, pomocou ktorej je možné sledovať aktivitu mozgu
 • Vyšetrenie nie je bolestivé a je bezpečné.
 • Večer pred vyšetrením EEG vyšetrením si umyte hlavu, nepoužívajte gél alebo lak na vlasy, nezapletajte si vrkoče a podobne.
 • Deň pred vyšetrením nekonzumujte alkohol, neužite lieky na upokojenie a na spanie.
 • Informujte lekára ak máte infekčné ochorenie najmä hepatitídu B,C a HIV.

Diagnostika a liečba mozgových príhod

UMELÁ INTELIGENCIA – SYSTÉM E-STROKE SUITE

Umelá inteligencia pomáha zachraňovať ľudské životy. Výskyt cievnych mozgových príhod na Slovensku rastie a čoraz viac postihuje nižšie vekové kategórie. Preto je nevyhnutná včasná a správna diagnostika, ktorá výrazne zvyšuje šance na záchranu pacientov.

Od februára 2020 je u každého pacienta v galantskej nemocnici s podozrením na cievnu mozgovú príhodu jeho CT vyšetrenie vyhodnotené zároveň aj systémom e-Stroke Suite od spoločnosti Brainomix, ktorý využíva umelú inteligenciu. Tá v priebehu jednej minúty poskytuje ďalšie  informácie, ktoré lekárovi napomáhajú pri zvolení správnej liečby. Každá minúta pri rozhodovaní liečby náhlej mozgovej príhody je dôležitá. Systém automaticky vyhodnotí, či sa u pacienta nachádzajú skoré známky nedokrvenia mozgu, automaticky nájde uzáver veľkej tepny a objemovo určí rozsah poškodenia mozgu, pričom určí aká časť mozgového tkaniva je trvalo poškodená a aká len kriticky ohrozená. A práve tam vieme na základe tejto informácie liečebne zasiahnuť v prospech pacienta a danú časť mozgu zachrániť.

Systém e-Stroke Suite je komplexné riešenie pre automatické vyhodnotenie všetkých zobrazovacích metód (CT a MR), ktoré sa využívajú pri diagnostike pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Umelá inteligencia v nemocniciach Svet zdravia: Radí pri pacientoch po cievnej mozgovej príhode

O oddelení neurológie

Oddelenie má 52 lôžok. 5 lôžok je určených na akútnu intenzívnu zdravotnú starostlivosť s monitorovaním životných funkcií.  47 lôžok je na oddelení v 3-posteľových, respektíve jednoposteľových izbách s vlastným hygienickým zázemím a balkónom.  Na oddelení je k dispozícii 1 nadštandardná izba.

Za svoje výnimočné výsledky v diagnostike a liečbe cievnych mozgových príhod získalo neurologické oddelenie v roku 2018 od ESO (European Stroke Organisation) ocenenie Angels Awards – Diamond Status a v roku 2019 Angels Awards – Platinum Status.

Zároveň sú lekári oddelenia aktívni aj v prednáškovej a publikačnej  činnosti:

Zoznam publikačnej činnosti a prednáškovej činnosti lekárov Neurologického oddelenia.

Pokyny pre pacientov

 • Na vyšetrenie si prineste žiadanku, preukaz poistenca.
 • Vyšetrenie nie je bolestivé a je bezpečné.
 • Večer pred vyšetrením EEG vyšetrením si umyte hlavu, nepoužívajte gél alebo lak na vlasy, nezapletajte si vrkoče a podobne.
 • Deň pred vyšetrením nekonzumujte alkohol, neužite lieky na upokojenie a na spanie.
 • Informujte lekára ak máte infekčné ochorenie najmä hepatitídu B,C a HIV.

V rámci liečby vertebrogénnych algických stavov poskytujeme aj špeciálne seminvazívne algeziologické postupy ako je periradikulárna terapia pod CT kontrolou a kaudálny blok pod USG kontrolou.

Venujeme sa aj diagnostike a liečbe pacientov s abnormálnymi pohybmi (tzv. movement disorders), vrátane aplikácie botulotoxínu. Selektujeme pacientov na vyššie pracoviská za účelom špeciálnej terapie, ako je napríklad hlboká mozgová stimulácia a kontinuálne podávanie duodopy. V spolupráci s rehabilitačným oddelením poskytujeme aj fyzioterapeutickú starostlivosť na lôžku.  Oddelenie participuje na medzinárodnom klinickom výskume vo viacerých štúdiách (v oblasti Parkinsonovej choroby, Migrény a cievnych mozgových príhod)