Detská príjmová a konziliárna ambulancia

Nemocnica Galanta

Ordinačné hodiny

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 (0) 31 7833 827

Ambulancia sa nachádza na 9. poschodí nemocnice.

O oddelení

Vykonávame konziliárne vyšetrenia pre oddelenia v rámci nemocnice. Detská príjmová a konziliárna ambulancia funguje pri oddelení detského oddelenia na 9. poschodí.

Príjmy pacientov na odporúčanie iného ošetrujúce lekára robíme v čase od 07:00 – 15:30. Od  15:30 – 07:00  príjmy na oddelenie vykonáva službukonajúci lekár. Ide o príjmy odporúčané na hospitalizáciu cez detskú pohotovosť, centrálny príjem, ZZS.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Telefonické informácie o doplnení výsledkov vyšetrení v čase od 11:00 – 12:00

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Ilavský Miroslav Detská príjmová a konziliárna ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

Ozimaničová Jolana Detská príjmová a konziliárna ambulancia, Nemocnica Galanta sestra