Traumatologická ambulancia

Nemocnica Galanta

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 09:00 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Utorok 09:00 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Streda 09:00 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Štvrtok 09:00 - 12:30
   13:00 - 14:30
 • Piatok 9:00 - 12:30
   13:00 - 14:30

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 (0) 31 783 3518

Ambulancia sa nachádza na 6. poschodí nemocnice.

Od 12. 4. 2021 spúšťame traumatologickú a ortopedickú ambulantnú starostlivosť pre objednaných pacientov.

Objednávanie pacientov, poskytovanie informácií o výsledkoch vyšetrení (CT, MRI …) len telefonicky na t.č. 031/783 3517 v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod.

Pred vyšetrením je potrebné preukázať sa negatívnym Ag testom, nie starším ako 7 dní.

Ordinačné hodiny
Pondelok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Tomáš KUBRANSKÝ, MUDr. Eva ŠPAČEKOVÁ
Utorok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Jozef PINTÉR
Streda 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Ján KAYSER, MUDr. Peter KOTRUS
Štvrtok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Ján KROČKO, MUDr. Peter KOTRUS
Piatok 8.30 – 12.30 13.00 – 15.30 MUDr. Katarína BUDÁČOVÁ, MUDr. Ján KAYSER
12.30 – 13.00 obedňajšia prestávka

O ambulancii

Ambulancia sa nachádza na 6. poschodí, v blok A. Na tejto ambulancii sa vyšetrujú a ošetrujú dospelí pacienti ako aj deti s ľahšími úrazmi, realizujú sa kontrolné a konziliárne vyšetrenia. Ambulancia slúži aj ako príjmová ambulancia, pred prijatím pacientov na oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie.

Prevádzka je zabezpečená tak, aby na našom spádovom území bola zaistená všestrannosť, plynulosť a vysoká úroveň liečebno – preventívnej starostlivosti. Všetci pracovníci zabezpečujú šetrný, citlivý a holistický prístup k chorým. V operačných dňoch si pripúšťame prípadné zmeny v ordinačných hodinách.

Personálne obsadenie

MUDr. Kayser Ján Ortopedická ambulancia, Nemocnica Galanta primár

MUDr. Pintér Jozef Traumatologická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Kročko Ján Traumatologická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Špačeková Eva Traumatologická ambulancia, Nemocnica Galanta lekár

Komjatiová Janette Traumatologická ambulancia, Nemocnica Galanta sestra