Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Geriatrické oddelenie

Nemocnica Galanta

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 15:00 - 17:00
  • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 (0) 31 783 3686/3507

Primár oddelenia: 031/783 3506

Geriatrické oddelenie sa nachádza na 3. poschodí budovy nemocnice - vľavo

O oddelení

Oddelenie poskytuje akútnu geriatrickú špecializovanú starostlivosť. Geriatrické oddelenie disponuje 29 lôžkami, dvoj a troj – lôžkovými izbami, 1 samotkou a 1 nadštandardnou izbou.

Hospitalizujeme pacientov nad 65 rokov, ktorým poskytujeme komplexnú starostlivosť vrátane diferenciálnej diagnostiky a liečby prevažne vnútorných ochorení a ochorení typických pre starší vek. Súčasťou komplexnej starostlivosti je podľa potreby rehabilitačná liečba a iniciovanie sociálnej intervencie.

Z tejto starostlivosti profitujú vo všeobecnosti pacienti nad 70 rokov, ktorí okrem základného ochorenia majú charakteristické geriatrické komplikácie, ako je zhoršenie hybnosti, poruchy kognitívnych funkcií, malnuríciu, inkontinenciu moču a stolice, závažné zmyslové poruchy, poruchy stability, po pádoch a úrazoch, prítomnosť viac ako 5 závažných diagnóz súčasne, potrebu pomoci v bežných denných činnostiach  eventuálne potrebu riešenia iných zložitých situácií. Dôležitý je komplexný multidisciplinárny prístup podmienený multimorbiditou a starobnými zmenami organizmu.

Prevádzame typické geriatrické posudzovanie so zhodnotením funkčného potenciálu geriatrického pacienta potrebného pre diagnostiku, stanovenie cieľov liečby, rehabilitáciu a zaistenia pokračovania v zdravotnej starostlivosti. Starostlivosť o geriatrických pacientov siaha od preventívnej až po terminálnu. Prioritami je predĺženie života, dosiahnutie čo najvyššej kvality života i v posledných fázach a čo najlepšieho funkčného stavu a sebestačnosti. Diagnostické postupy pacientov geriatrického veku sú vykonávané s ohľadom na biologický stav, inak v plnom rozsahu odboru vnútorného lekárstva.

Taktiež sa podieľame na výchove a príprave lekárov v špecializačnom odbore geriatria.

Prijímame resp. objednávame indikovaných pacientov doporučených na hospitalizáciu cestou všeobecného lekára, internistu, geriatra, resp. Urgentného príjmu – internej ambulancie po konzultácii  s primárkou geriatrického oddelenia alebo jej zástupcom počas pracovných dní. Na geriatrické oddelenie je možné prekladať pacientov z iných oddelení v prípade akútnych a hlavne interných komplikácií, eventuálne zhoršených chronických ochorení. Poskytujeme konziliárnu činnosť pre ostatné oddelenia nemocnice, úzko spolupracujeme so sociálnou sestrou našej nemocnice.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O ZDRAVOTNOM STAVE PACIENTA

Ošetrujúci lekári: 14:00 – 15:30 hod
Kontakt na oddelenie: 031/783 3686

PONUKA NADŠTANDARDNÝCH SLUŽIEB

Nadštandardná izba: cena 25 EUR /noc
Vybavenie: jednolôžková izba s TV prijímačom, chladničkou, mikrovlnkou, polohovacím lôžkom, samostatným sociálnym zariadením, sprchou, telefónom

Všeobecné pokyny k hospitalizácii

Na stiahnutie

Náš tím

MUDr. Mučková Dana Geriatrické oddelenie, Nemocnica Galanta Geriater primár

MUDr. Ingeliová Zuzana Geriatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Talajló Ilona Geriatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Daubnerová Mária Geriatrické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Mgr. Sipos Henrieta Geriatrické oddelenie, Nemocnica Galanta vedúca sestra