Novorodenecké oddelenie

Nemocnica Galanta

Návštevné hodiny

  • Pondelok 15:00 - 17:00
  • Utorok 15:00 - 17:00
  • Streda 15:00 - 17:00
  • Štvrtok 15:00 - 17:00
  • Piatok 15:00 - 17:00
  • Sobota 15:00 - 17:00
  • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 (0) 31 783 3581

Detské oddelenie: 031/783 3579
Detská príjmová a konz. amb.: 031/783 3577
Úsek fyziolog. novorodencov: 031/783 3581

Detské oddelenie sa nachádza na 9. poschodí budovy nemocnice

O oddelení

Staráme sa o novorodencov od narodenia po prepustenie na 4. deň života u fyziologických, a podľa stavu u patologických novorodencov.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v zmysle Koncepcie neonatológie z roku 2006.

Po prvotnom ošetrení novorodenca po pôrode sú fyziologickí novorodenci bez závažnejších adaptačných porúch hospitalizovaní na novorodeneckom oddelení v systéme rooming-in, čiže novorodenec je pri svojej matke celých 24 hodín. V observačnej časti oddelenia sú novorodenci bezprostredne po pôrode a novorodenci, ktorí nemôžu byť pri matkách /po operačných pôrodoch, iné problémy matky/.

Zameriavame sa na prirodzenú výživu materským mliekom, podporujeme rozvoj laktácie u matky.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI

Realizujeme skríningové vyšetrenia: ultrazvukové vyšetrenie mozgu a uropoetického systému, skríning vrodenej katarakty, sluchu, skríning dedičných metabolických porúch odberom suchej kvapky krvi. Intenzitu žltačky novorodencov sledujeme neinvazívnou metódou – bilirubinometriou. U novorodencov vyžadujúcich liečbu žltačky využívame fototerapiu. Kriticky chorých novorodencov dokážeme krátkodobo ventilovať. Významne spolupracujeme s Novorodeneckou klinikou v Nových Zámkoch.

Praktické rady

Personálne oddelenie

MUDr. Lenka Hudeková Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Podcast
Informácie pre mamičky