Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Detské oddelenie

Nemocnica Galanta

Návštevné hodiny

 • Pondelok 15:00 - 17:00
 • Utorok 15:00 - 17:00
 • Streda 15:00 - 17:00
 • Štvrtok 15:00 - 17:00
 • Piatok 15:00 - 17:00
 • Sobota 15:00 - 17:00
 • Nedeľa 15:00 - 17:00

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 (0) 31 783 3577

Detská príjmová a konz.amb.: 031/78 3 3577
Úsek fyziolog.novorodencov: 031/78 3 3581

Detské oddelenie sa nachádza na 9. poschodí budovy nemocnice

O oddelení

Detské oddelenie pracuje na 30 lôžkach detského oddelenia a 18 lôžkach novorodeneckého úseku

Poskytujeme komplexnú nemocničnú starostlivosť od narodenia do 18 rokov života, v celom spektre diagnóz (novorodenecké, internistické, neurologické, oftalmologické, chirurgické a traumatologické, ktoré nevyžadujú operačné riešenie, aj poruchy vedomia a intoxikácie, pokiaľ nevyžadujú ventilačnú podporu). Máme zabezpečenú externú konziliárnu činnosť detského kardiológa a detského neurológa. Významne spolupracujeme s II. detskou klinikou v Bratislave na Kramároch.

Súčasťou detského oddelenia je mliečna kuchynka, v ktorej sa pripravuje strava pre dojčatá a príkrmy pre deti do 1 roku života.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Na oddelení máme vyhradené dve izby – dojčenecká časť s možnosťou ubytovania doprovodu v štandardných podmienkach  – bez poplatku. Pokiaľ to prevádzka oddelenia dovolí, hospitalizujeme k dieťaťu aj sprevádzajúcu osobu za poplatok vyplývajúci zo zákona pri deťoch nad tri roky. Doprovod  má možnosť  celodenného stravovania za poplatok.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI

Realizujeme skríningové vyšetrenia:

 • ultrazvukové vyšetrenie mozgu a uropoetického systému,
 • skríning vrodenej katarakty,
 • sluchu,
 • skríning dedičných metabolických porúch odberom suchej kvapky krvi.

Intenzitu žltačky novorodencov sledujeme neinvazívnou metódou – bilirubinometriou. U novorodencov vyžadujúcich liečbu žltačky využívame fototerapiu. Kriticky chorých novorodencov dokážeme krátkodobo ventilovať. Významne spolupracujeme s Novorodeneckou klinikou v Nových Zámkoch.

Praktické rady

Personálne oddelenie

MUDr. Ilavský Miroslav Detské oddelenie, Nemocnica Galanta primár

MUDr. Gallia Mária Detské oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Dičérová Lucia Detské oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Hlatká Erika Detské oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Juhosová Eleonóra Detské oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr Puškárová Kristína Detské oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

MUDr. Markovicsová Martina Detské oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Mgr. Halenárová Eva Detské oddelenie, Nemocnica Galanta vedúca sestra