ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná)

Nemocnica Galanta

Ordinačné hodiny

  Kontakt

  Hodská 373/38 Galanta 924 22

  +421 (0) 31 7833 590

  ORL ambulancia sa nachádza v poliklinickej časti nemocnice na prízemí.

  O oddelení

  AMBULANTNÉ HODINY

  Utorok – štvrtok

  08:00 – 12:00: Ordinačné hodiny
  11:00: Konziliárne vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov
  12:30 – 14:00: Ordinačné hodiny
  14:00 – 15:30: Administratíva, dezinfekcia

  Vyšetrenie sluchu – audiometrické vyšetrenie (objednaní pacienti).
  V ostatných prípadoch pacientov neobjednávame, do ambulancie voláme podľa poradia v akom prišli a odovzdali kartičky poistencov s doporučením.

  Personálne obsadenie

  MUDr. Chrena Milan ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná), Nemocnica Galanta lekár

  Iveta Šimoničová ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná), Nemocnica Galanta sestra