ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná)

Nemocnica Galanta

Ordinačné hodiny

Kontakt

Hodská 373/38 Galanta 924 22

+421 (0) 31 7833 590

ORL ambulancia sa nachádza v poliklinickej časti nemocnice na prízemí.

V ORL ambulancii sa neordinuje do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.

O oddelení

AMBULANTNÉ HODINY

Utorok – štvrtok

08:00 – 12:00: Ordinačné hodiny
11:00: Konziliárne vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov
12:30 – 14:00: Ordinačné hodiny
14:00 – 15:30: Administratíva, dezinfekcia

Vyšetrenie sluchu – audiometrické vyšetrenie (objednaní pacienti).
V ostatných prípadoch pacientov neobjednávame, do ambulancie voláme podľa poradia v akom prišli a odovzdali kartičky poistencov s doporučením.

Personálne obsadenie

MUDr. Chrena Milan ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná), Nemocnica Galanta lekár

Iveta Šimoničová ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná), Nemocnica Galanta sestra