NEMOCNICA

Spišská Nová Ves

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Nemocnica zabezpečuje ústavnú zdravotnú starostlivosť vrátane ústavnej pohotovostnej služby na 9 lôžkových oddeleniach a 5 špecializovaných JIS oddeleniach. Súčasťou oddelení je tiež 15 špecializovaných ambulancií.

V roku 2020 získala nemocnica ocenenenie „Najlepšia všeobecná nemocnica na Slovensku“. Toto ocenenie vyplýva z prieskumu zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorá zostavila pacientsky rebríček zdravotníckych zariadení na základe spokojnosti jej poistencov.

Dôležité oznamy

Piatkové predoperačné PCR vyšetrenia realizujeme v čase od 7:30- 8:30


Mobilné odberové miesto - antigénové testovanie, PCR testovanie

 • AG MOM:

Od 7.4. 2022 je cena  testov AG pre samoplatcov  10.

Ordinačné hodiny  

Pondelok – štvrtok: 7:30 – 14:30 hod.

Sobota:  7:30 – 11:30 hod.

Nedeľa a sviatky zatvorené.

Posledný odber vykonávame 15 minút pred ukončením otváracích hodín.

Na antigénové testovanie nie je možné sa objednať prostredníctvom portálu https://korona.gov.sk/.

 

 • PCR- MOM

Ordinačné hodiny
Týždeň od 16.5.- 22.5.2022

 • Pondelok:           7:30 – 14:30
 • Utorok:                7:30 – 14:30
 • Streda:                 7:30 – 14:30
 • Štvrtok:               7:30 – 14:30
 • Piatok:                 7:30 – 14:30
  (07:30 – 08:30 – predoperačné vyšetrenia)

Nedeľa a sviatky netestujeme.

Na PCR testovanie je potrebné sa objednať prostredníctvom portálu https://korona.gov.sk/.

Samoplatcovia pre PCR testovanie sa objednávajú na stránke https://lab.online/


Režim návštev od 1.5.2022 (pre plné zobrazenie prosím kliknúť na obrázok)


Vážení pacienti, ambulancia cievnej chirurgie MUDr. Javiľakovej je opäť v prevádzke od 5.4.2022

 Otváracie hodiny:
Utorok: 7:30- 15:30
Štvrtok: 7:30- 15:30


Na vakcinačnom mieste prednostne očkujeme registrované osoby. S ohľadom na plynulosť očkovacieho procesu a plánovanie kapacít prosíme záujemcov, aby využili možnosť registrácie na stránke korona.gov.sk s pridelením termínu.

Neregistrované osoby prosíme o trpezlivosť s dobou čakania na vakcináciu v závislosti od počtu záujemcov.

Vakcinačné centrum

Ordinačné hodiny vakcinačného centra od 18.4. do 22.4. 2022

Registrovaní aj neregistrovaní
Streda: 12:30-14:40

Deti (registrovaní)
Streda: deti 5-11r. , 12-17r. – 12:30-14:40


Osoby objednané na PCR testovanie z auta majú vstup na mobilné odberové miesto povolené s vozidlom. Osoby bez registrácie na PCR a AG testy prosíme parkovať na parkovisku pred nemocnicou


Ambulancii anestéziológie a intenzívnej medicíny

Ordinačné hodiny:
Utorok, štvrtok Piatok: 7:30- 15:00
Obedňajšia prestávka: 12:00-12:30

Algeziologická ambulancia

Pondelok a streda: 7:30-12:00  12:30- 15:00  (zazmluvnená v ZP: Dôvera a Union, VšZP)


Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Svet zdravia

Jednotlivé nemocnice Svet zdravia na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Svet zdravia je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.


V zmysle aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR č. 12/2022, V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a hlavne na základe  odporúčaní regionálnych úradov verejného zdravotníctva  v  súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vo výskyte ochorenia COVID-19 spôsobeného novým variantom omikron, ktorý sa šíri oveľa rýchlejšie, platí v Nemocnici s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s. člen skupiny Svet zdravia i naďalej zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach.

 

Obmedzenie sa nevzťahuje na návštevy:

1) kňazov s cieľom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,

2) u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce.

( v prípade týchto situácií osobitého zreteľa je potrebné návštevu vopred konzultovať a  dohodnúť  s ošetrujúcim lekárom).

Vo vyššie uvedených prípadoch sú návštevy povolené len osobám v režime O.T.P., osoby zúčastňujúce sa návštev sú povinné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia zariadenia.


Darcov krvi, ktorí sú nezaočkovaní/nekompletne zaočkovaní, otestujeme Ag testom na našom hematologicko-trasfúziologickom pracovisku.

Odber krvi:
Pondelok :   7:00 -10:00
Utorok      :  7:00 – 10:00
Streda      :      –
Štvrtok      :  7:00 –10:00
Piatok       :  7:00 –10:00


Lekárska pohotovosť pre deti a dorast

Lekárska pohotovosť pre deti a dorast (pôvodne LSPP) sa od 1. júla 2018 nachádza v Nemocnici s poliklinikou Svet zdravia, Janského 1, Spišská Nová Ves (v priestoroch chirurgických ambulancií oproti lekárni Dr. Max).

Tel.: 053/4199 115, ordinačné hodiny: pon-pia: 16:00 – 22:00, víkendy a sviatky: 07.00 – 22.00. Po 22.00 hod. sa prihláste na recepcii urgentného príjmu.


Spoločné vyhľadávanie Nemocnica Spišská Nová Ves

Filtrovať     AmbulanciaOddelenie Lekár

Dokumenty na stiahnutie

Poďakovania

 • Vážená pani riaditeľka, Vážený pán primár gynekológie, včera som bola v rámci “ krátkej chirurgie na gynekologickom oddelení a chem Vám veľmi pekne poďakovať za skvelý prístup, vynikajúcu starostlivosť, usmiateho primára, odbornosť môjho lekára MUDr. Krajňáka, skvelý prístup sestier i ubehané a milé sestričky, za skvele zorganizovanú prácu, čo sa často nevidí, za pekné a čisté prostredie. Ozaj úprimne patrí poďakovanie celému tímu. Svetlý bod v celospoločensky kritizovanom zdravotníctve. Neviem,či sa stáva, že ľudia aj pochvália. Ja som to takto cítila a ďakujem. So srdečným pozdravom, Ing. Zuzana Záborská, ako obyvateľka mesta, ale i ako poslankyňa mesta Spišská Nová Ves

 • V dňoch 21.4 – 26.4.2015 som na Vašom gynekologickom oddelení absolvovala operačný zákrok. Touto cestou by som sa chcela poďakovať celému kolektívu pod vedením Pána primára MUDr.. Štefana Novysedláka za profesionálny a ľudský prístup. Ďakujem“ napísala pani Vošková.

 • Pán Lesnický vo svojom liste napísal: „Dovoľujem si prostredníctvom tohto listu vysloviť úprimnú vďaku zdravotníckemu personálu Interného oddelenia nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves, všetkým lekárom, zdravotným sestrám, ošetrovateľkám a ostatným zamestnancom uvedeného oddelenia za obetavú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú mi poskytli počas mojej hospitalizácie v mesiaci jún 2015 na tomto oddelení od dňa prijatia až po prepustenie do domácej liečby. Zvlášť chcem adresovať osobné poďakovanie MUDr. Fecíkovi a MUDr. Lazorovej ktorí sa mi počas pobytu na oddelení venovali. Veľmi si cením a vážim ich pozitívny prístup, profesionalitu, záujem a podporu. Všetkým pracovníkom oddelenia srdečne želám do budúcna čo najviac osobných úspechov v súkromnom živote a pracovných úspechov v  ich náročnej a zodpovednej práci.

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 36597350
DIČ: 2022064781
IČ DPH: SK7020000669

Telefónne číslo: +421 (0) 53 4199 113
Telefónne / faxové číslo: +421 (0) 53 4421 066
e-mail: nemocnica.sn@svetzdravia.com

Asistentka riaditeľa 
Michaela Vrábelová
tel.: +421 (0) 53 4199 479
e-mail: sekretariat.sn@svetzdravia.com

Manažérka prevádzky
Ing. Lenka Rybanská
mobil: +421 905 493 289
e-mail: lenka.rybanska@svetzdravia.com

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia+421 (0) 53 41 99 442
Algeziologická ambulancia+421 53 4199 442
Ambulancia anestézie a intenzívnej medicíny+421 (0) 534199 442
Ambulancia cievnej chirurgie+421 (0) 534199 156
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie+421 (0) 534199 261
Ambulancia klinickej onkológie
Ambulancia úrazovej chirurgie+421 53 4199 344
Ambulancia vnútorného lekárstva+421 (0) 534199 264
Chirurgická ambulancia+421 (0) 534199 345
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie+421 (0) 534199 279
Gastroenterologická ambulancia+421 53 4199 352
Gynekologická ambulancia+421 (0) 534199 281, 282
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I+421 53 4199 385
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II+421 53 4199 388
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia III+421 53 4199 281
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie+421 (0) 534199 403
Hematologická a transfúziologická ambulancia
Hematologicko-transfuziologické oddelenie+421 (0) 53 4199 122
Kardiologická ambulancia I+421 53 4199 265
Kardiologická ambulancia II+421 53 4199 191, +421 53 4199 265
Neurofyziologické laboratórium053/4199 519
Neurologická ambulancia I+421 53 4199 511
Neurologická ambulancia II+421 53 4199 511
Neurologické oddelenie+421 (0) 534199 506
OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti+421 (0) 534199 430
Oddelenie dlhodobo chorých+421 (0) 534199 339
Oddelenie funkčnej diagnostiky+421 (0) 534199 118, 132
Oddelenie pediatrie+421 (0) 534199 293
Oddelenie urgentnej medicíny+421 (0) 534199 110
Oddelenie vnútorného lekárstva+421 (0) 534199 100
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie053/4199 434
Pediatrická ambulancia+421 (0) 534199 291
Pľúcna ambulancia+421 (0) 534199 232
Pracovisko vertebrogénnej poradne+421 (0) 53 41 99 512
Rádiodiagnostické oddelenie+421 (0) 534199 397
Urologická ambulancia
Všeobecná ambulancia pre dospelých053 / 41 99 153

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

Dni otvorených dverí v spišskonovoveskej pôrodnici

Milé budúce mamičky, Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves vám opäť otvára svoje gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v rámci dní otvorených dverí. Prvé stretnutie je naplánované už 5.5.2022 od 13.00 hod, na ktorom vám ukážeme prostredie, v ktorom privediete na svet svoje vytúžené bábätko.

VIAC...

V spišskonovoveskej nemocnici sme spoznali najlepšieho medika a najlepšiu budúcu sestru

Július Okály a Mariana Tarbajová: To sú tohtoroční víťazi súťaže Medik a Florence roka 2021

VIAC...

V spišskonovoveskej nemocnici prišlo vlani na svet 1583 detí

V Nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves sa minulý rok uskutočnilo 1579 pôrodov. Až 13 mamičiek si domov z pôrodnice odnieslo dvojičky. Chlapcov sa narodilo 815 a dievčat 768.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície