Pediatrická ambulancia

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Stredu 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 291

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

O ambulancii

V tejto časti oddelenia sú ošetrované deti odoslané z ambulancií praktických lekárov pre deti a dorast, prípadne špecialistov, pri akútnych stavoch aj priamo. Zároveň sa tu prijímajú deti, ktoré boli odoslané na hospitalizáciu.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • predoperačné vyšetrenia,
 •  konziliárne vyšetrenia
 •  rôzne diagnostické  a terapeutické zákroky /napr. odbery krvi
 • starostlivosť o centrálne venózne katétre u ambulantných pacientov,
 •  výmenu tracheostomických kanýl,
 •  v spolupráci s rádiodiagnostickým oddelením mikčnú cystoureterografiu,
 • u detí  s respiračnými infektami podávame inhalačnú liečbu…/

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Vaicová Radmila Pediatrická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Bečariková Katarína Pediatrická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Šťastný Boris Pediatrická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Šuláková Renáta Pediatrická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Ivana Kráľová Pediatrická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra