RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE

Bez správnej diagnostiky nie je možná cielená liečba.

Rádiodiagnostické oddelenie poskytuje širokú škálu vyšetrení potrebných pre stanovenie diagnózy, alebo pre kontrolu liečebného procesu. Rádiodiagnostické oddelenie prešlo reštrukturalizáciou a modernizáciou, je digitalizované, časť skiagrafie a skiaskopie nepriamou digitalizáciou a časť skiagrafie a mamografia sú vybavené plne  digitalizovanými prístrojmi. V roku 2017 bola časť oddelenia – CT a jeden RTG prístroj – presťahovaná do priestorov novovytvoreného Urgentného príjmu v suteréne.

 
 

BENEFITY

 • Kvalitné prístrojové vybavenie

 • Nepretržitá odborná starostlivosť 24/7

 • Profesionálny prístup personálu

Recepcia rádiodiagnostického oddelenia

Nachádza sa na centrálnom rádiodiagnostickom (RDG) oddelení na 2. nadzemnom poschodí, pavilón A, modré schodisko.

Tel. č.  053/ 4199 270  (interná klapka 270)

Činnosť recepcie:

 • prijíma a eviduje prichádzajúcich pacientov (RTG, USG, MMG)
 • vybavuje osobné objednávky na vyšetrenia (USG, prípadne   MMG a RTG)
 • vybavuje telefonické objednávky na vyšetrenia (USG, prípadne MMG a RTG)
 • poskytuje informácie osobné aj telefonické, ohľadom činnosti oddelenia
 • vydáva výsledky vyšetrení, prípadne aj obrazovú dokumentáciu (CD, DVD)
 • vyhľadáva a na požiadanie vydáva starú dokumentáciu, nálezy z archívu (okrem CT a MR)
 • archivuje nálezy RDG oddelenia (okrem CT a MR)
 • vyhotovuje podklady pre platby

Na recepcii pracuje 1 administratívna pracovníčka a 1 rádiologický technik.

Poznámka: dokumentácia (CD, DVD), vydaná k nálezu na požiadanie je zdarma. Kópia nálezu, CD, DVD na požiadanie pacienta sa spoplatňuje sumou 2,00 EUR.

Vyšetrenia

Náš tím

 • MUDr. Peter Gallík

  primár oddelenia

  Viac...
 • Bc. Marián Rosa

  Vedúci rádiologický technik

  Viac...
 • MUDr. Kamil Lörinc

  Lekár

  Viac...
 • MUDr. Lenka Gallíková

  Lekár

  Viac...
 • MUDr. Dominika Kovalíková

  Lekár

  Viac...
 • MUDr. Anna Procházková

  Lekár

  Viac...

MUDr. Macejko Peter Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Ivana Antoniová Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Ivana Centková Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Mária Deptová Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Roman Frimm Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Mgr. Monika Kačengová Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Mária Kráľová Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Viera Matysová Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Gabriela Mecková Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Bc. Mária Olekšáková Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Bc. Alexandra Pačanová Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Katarína Pavolová Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Jeanette Smiková Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Zuzana Taláčová Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Monika Zempléniová Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Mária Holentová Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Bc. František Farkašovský Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves rádiologický technik

Na stiahnutie