Rádiodiagnostické oddelenie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 397

Informácie o RTG vyšetreniach:
+421 (0) 53 4199 270 do 14:30
+421 (0) 53 4199 397 nepretržite

O oddelení

Rádiodiagnostické oddelenie existuje ako samostatné oddelenie od roku 1982, dovtedy pracovali v NsP Spišská Nová Ves tri skiagrafické a dve skiaskopické pracoviská, špecializované vyšetrenia realizovali dvaja lekári-externisti, dva dni v týždni. Oddelenie prešlo reštrukturalizáciou a modernizáciou, je digitalizované, časť skiagrafie a skiaskopie nepriamou digitalizáciou a časť skiagrafie a mamografia priamo digitalizovanými prístrojmi. V roku 2017 bola časť oddelenia – CT a jeden rtg prístroj – presťahovaná do priestorov novovytvoreného Urgentného príjmu v suteréne.

V SÚČASNOSTI ODDELENIE VYKONÁVA

 • komplexné rádiodiagnostické skiagrafické vyšetrenia, vrátane špecializovaných aj kontrastných (napr.vylučovacie urografie)
 • skiaskopické vyšetrenia (dočasne pozastavené) – natívne aj kontrastné:ezofagografie, gastroduodenografie, dvojkontrastné vyšetrenia tenkého čreva, dvojkontrastné irigografie, mikčné cystopyeloureterografie, fistulografie, lokalizácie kontrastných cudzích telies
 • peroperačné skiaskopické a skiagrafické vyšetrenia
 • mamografické vyšetrenia preventívne a diagnostické. Mamografické vyšetrenia sa hodnotia duálne, v prípade diagnostických potrieb realizované okamžité doplnkové USG vyšetrenie
 • CT vyšetrenia natívne aj kontrastné, mozgu, krčných štruktúr, hrudníka, brucha, malej panvy, vyšetrenia skeletu vrátane 3D rekonštrukcií, PND a štruktúr vnútorného ucha, punkcie (hlavne patologických útvarov, pod CT kontrolou), na pracovisku sa v spolupráci s neurologickým oddelením vykonáva periradikulárna ozónoterapia. Na pracovisku sa vykonávajú CT angiografie, virtuálna kolonoskopia.
 • USG vyšetrenia brušných orgánov, orgánov malej panvy, mäkkých častí, vyšetrenia venózneho a arteriálneho systému, vyšetrenia štítnej žľazy a prsníkov (oba vrátane elastografie). Všetky vyšetrenia je možné doplniť o určenie perfúzie. Pracovisko môže vykonávať punkcie pod USG kontrolou.
 • diagnostické vyšetrenia magnetickou rezonanciou, natívne aj kontrastné, mozgu, krku, hrudníka, brucha, malej panvy, žlčových ciet, chrbtice, kĺbov, skeletu. V prípade potreby pri mozgových léziách je možné doplniť spektroskopiu a traktografiu.
 • denzitometrické vyšetrenia

Služby

 • Rádiodiagnostické vyšetrenia (RTG)

  Vyšetrenia sa vykonávajú na 4 pracoviskách:

  • RTG I – umiestnené v priestoroch urgentného príjmu v suteréne, modré schodisko, pavilón A, nepriamo digitalizované pracovisko, výkon skiaskopických vyšetrení hlavne pre potreby urgentu, chirurgických ambulancií a pľúcnych ambulancií
  • RTG II – umiestnené v priestoroch centrálneho RDG oddelenia na 2.poschodí (modré schodisko, pavilón A), priamo digitalizované pracovisko, výkon všetkých skiagrafických vyšetrení, okrem vyšetrení na lôžku
  • RTG III (dočasne pozastavené) – umiestnené na centrálnom RDG oddelení, nepriamo digitalizované pracovisko, výkon všetkých skiagrafických vyšetrení vrátane vyšetrení na lôžku a výkon skiaskopických vyšetrení
  • operačný sál – výkon peroperačných vyšetrení

   
  Bežné rtg vyšetrenia sa vykonávajú bez objednania. Vyšetrenia s potrebnou prípravou sa vykonávajú na objednanie – čakacie doby na rtg vyšetrenia sú dané len potrebnou prípravou. Na pracoviskách pracujú 4-5 rádiologickí technici. Vyšetrenia popisujú lekári oddelenia, výsledky sú k dispozícii priebežne, v deň vyšetrenia.

  Na pracoviskách RTG I, RTG II a podľa potreby na operačnom sále sa vykonávajú vyšetrenia v priebehu ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS).

  ORDINAČNÉ HODINY

  Pondelok – piatok:

  7:00 – 7:30          kalibrácia pracovísk
  7:30 – 12:00        SNÍMKOVANIE
  12:00 – 12:30      hygiena pracoviska
  12:30 – 14:00      SNÍMKOVANIE
  14:00 – 7:00        SNÍMKOVANIE – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA (prednostne pracovisko RTG II)

  Sobota-nedeľa-sviatok

  7:00- 7:00             SNÍMKOVANIE – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA (prednostne pracovisko RTG II)

 • Mamografické vyšetrenia (MMG)

  Pracovisko nachádza na centrálnom RDG oddelení – 2.nadzemné poschodie, modré schodisko, pavilón A. Je plne digitalizované. Vyšetrenia sa vykonávajú bez objednania s výnimkou fyziologicky daných podmienok (menštruačný cyklus). Na pracovisku pracuje 1 rádiologický technik. Vyšetrenia popisujú lekári oddelenia, výsledky sú k dispozícii v deň vyšetrenia.

  Informácie o mamografických vyšetreniach

  +421 (0) 53 4199 270 do 14:30
  +421 (0) 53 4199 397 nepretržite

  ORDINAČNÉ HODINY

  Pondelok – piatok:

  7:00 – 7:30           kalibrácia pracoviska
  7:30 – 8:00           fantómová kontrola pracoviska
  8:00 – 13:30         SNÍMKOVANIE
  12:00 – 12:30       hygiena pracoviska
  12:30 – 14:00       SNÍMKOVANIE

  Sobota – nedeľa – sviatok:

  len urgentné vyšetrenia

 • Ultrazvukové vyšetrenia (USG)

  Pracovisko USG I je umiestnené na centrálnom RDG oddelení, 2.nadzemné poschodie, modré schodisko, pavilón A. Vykonávajú sa tu vyšetrenia pre ambulantných pacientov, aj pre pacientov z lôžkových oddelení. Vyšetrenia, okrem vyšetrení brucha, nevyžadujú prípravu, pri vyšetrení brucha je potrebné nejesť aspoň 3 hodiny pred vyšetrením a piť dostatok tekutín (okrem kávy). Vyšetrenia sa objednávajú, čakacie doby na plánované vyšetrenia sú 3-5 týždňov. Urgentné vyšetrenia sa vykonávajú v ten deň, kedy sú odoslané. Uprednostňujeme osobné objednanie na recepcii centrálneho RDG oddelenia (2.nadzemné poschodie, modré schodisko, pavilón A). Telefonicky môže vyšetrenia objednať odosielajúci lekár, resp. jeho sestra, bez obmedzenia. Pri telefonickom objednávaní samotným pacientom vyžadujeme presnú informáciu, o aké vyšetrenie ide (USG brušných orgánov, prsníkov, ciev…), podľa toto sa určuje čas vyšetrenia. V prípade nepresnej informácie nevieme zaručiť dodržanie termínu. Na pracovisku pracuje 1 lekár a 1 zdravotnícky pracovník, spravidla rádiologický technik. Výsledky vyšetrení sú k dispozícii ihneď po vyšetrení. Na pracovisku sú zabezpečované aj vyšetrenia počas ÚPS.

  Telefonické objednávky

  +421 (0) 53 4199 270 od 7:30 do 14:00

  ORDINAČNÉ HODINY

  Pondelok – piatok:

  7:00 – 7:30          hygiena pracoviska
  7:30 – 8:00          príprava vyšetrení
  8:00 – 12:00        VYŠETRENIA
  12:00 – 12:30      hygiena pracoviska
  12:30 – 14:00       VYŠETRENIA
  14:00 – 7:00         VYŠETRENIA – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

  Sobota – nedeľa – sviatok:

  7:00 – 7:00 VYŠETRENIA – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

 • Počítačová tomografia (CT)

  Pracovisko CT je umiestnené v priestoroch urgentného príjmu, suterén, modré schodisko, pavilón A. Vykonávajú sa tu vyšetrenia pre ambulantných pacientov, aj pre pacientov z lôžkových oddelení. Plánované vyšetrenia sa objednávajú, čakacie doby na vyšetrenia sú do 1 týždňa v závislosti od nutnej prípravy. Urgentné vyšetrenia sa vykonávajú v deň odoslania. V prípade nutnej prípravy (hlavne vyšetrenia s podaním kontrastu v oblasti brucha) je potrebné sa objednať osobne, pacient pri objednávaní dostane aj kontrastnú látku – pitie – s návodom na užitie. Na pracovisku pracuje 1 lekár a 2 rádiologickí technici. Výsledky vyšetrení sú k dispozícii v deň vyšetrenia, najneskôr od 14:30 na recepcii urgentného príjmu. Na pracovisku sú zabezpečované aj vyšetrenia počas ÚPS.

  Telefonické objednávky

  +421 (0) 53 4199 495 nepretržite

  Pri telefonickom objednaní sa vyžaduje presná informácia z kolónky žiadanky „ktorý orgán má byť vyšetrený“, podľa toho sa určuje čas vyšetrenia

  ORDINAČNÉ HODINY

  Pondelok – piatok:

  7:00 – 7:30          kalibrácia pracoviska
  7:30 – 12:00        VYŠETRENIA12:00 – 12:30 hygiena pracoviska
  12:30 – 14:00      VYŠETRENIA
  14:00 – 7:00        VYŠETRENIA – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

  Sobota – nedeľa – sviatok:

  7:00 – 7:00          VYŠETRENIA – POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

 • Magnetická rezonancia (MR)

  Pracovisko vykonáva všetky vyšetrenia MR vrátane kontrastných. Výnimkou sú zatiaľ vyšetrenia prsníka, vyšetrenia srdca sa robia výnimočne. Pracovisko je umiestnené v suteréne, žlté schodisko, pavilón B, pod chirurgickým oddelením. Hlavné indikácie sú neurologické, ortopedické, chirurgické, traumatologické, onkologické a ostatné. Na pracovisku pracuje 1 lekár a 2 rádiologickí technici. Výsledky sú k dispozícii do 3 pracovných dní po vyšetrení, možno aj osobne dojednať.

  Na vyšetrenie sa možno objednať:

  • osobne s vyplnenou žiadankou na pracovisku MR, NsP SNV Janského 1 (suterén), žlté schodisko, pavilón B
  • lekár špecialista môže objednať pacienta na vyšetrenie aj telefonicky: +421 (0) 53 4199 400 (interná klapka 400)
  • zaslaním vyplnenej žiadanky poštou: MR pracovisko, NsP Spišská Nová Ves, Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
  • zaslaním vyplnenej a naskenovanej žiadanky na e-mail: mr.snv@svetzdravia.com a v texte správy uveďte Vaše telefónne číslo
  • priamo na stránke cez formulár: OBJEDNAŤ SA, postupovať podľa predlohy a pridať naskenovanú žiadanku
  • tlačivá potrebné pre objednanie si možno stiahnuť na stránke www.svetzdravia.sk.

   
  Pred vyšetrením

  má klient vyplniť dotazník (môže ho vyplniť aj doma). Bezprostredne pred vyšetrením na pracovisku MR overí s rádiologickým technikom skutočnosti uvedené v dotazníku a následne bude poučený o spôsobe vyšetrenia a podpíše informovaný súhlas s vyšetrením MR 1,5T. K vyšetreniu je potrebné doložiť všetku dostupnú písomnú a obrazovú dokumentáciu, súvisiacu s požadovaným vyšetrením.

  ORDINAČNÉ HODINY

  Pondelok – piatok:

  7:00- 7:15          kalibrácia pracoviska
  7:30- 15:00        (resp.podľa potreby) VYŠETRENIA

  Sobota – nedeľa – sviatok:

  len urgentné vyšetrenia, výnimočne

 • Denzitometria (DZM)

  Pracovisko DZM je umiestnené na prvom nadzemnom poschodí (nutné prejsť cez druhé poschodie a zadným schodiskom zísť o poschodie nižšie, resp. použiť vchod zo zadnej strany budovy) modré schodisko, pavilón A. Na vyšetrenie môže odoslať len lekár s príslušnou kvalifikáciou (ortopéd, reumatológ, gynekológ-špecialista, internista-špecialista). Výsledky sú k dispozícii hneď po vyšetrení. Na pracovisku pracuje 1 rádiologický technik podľa potreby.

  Pred vyšetrením je potrebné sa objednať (zatiaľ sa nerobia kontinuálne): +421 (0) 53 4199270 v čase od 7:30 do 14:00
  V deň vyšetrenia je potrebné sa ohlásiť na recepcii centrálneho RDG oddelenia, ktorá vyšle na pracovisko rádiologického technika.

 • Ústavná pohotovostná služba (ÚPS)

  Počas ÚPS sa vykonávajú vyšetrenia na požiadanie odosielajúcich lekárov z LSPP, oddelenia urgentného príjmu (OUP) a z oddelení. Vyšetrenia sa vykonávajú na pracoviskách RTG I, RTG II, USG I a CT. V ÚPS pracuje 1 lekár a 2 rádiologickí technici.

  ORDINAČNÉ HODINY

  Pondelok – piatok:

  od 14:00 (lekári od 14:30) do 7:00 (lekári do 7:30) nasledujúceho dňa

  Sobota – nedeľa – sviatok:

  od 7:00 (lekári od 7:30) do 7.00 (lekári do 7:30) nasledujúceho dňa

 • Recepcia RDG oddelenia

  Nachádza sa na centrálnom rádiodiagnostickom (RDG) oddelení na 2.nadzemnom poschodí, pavilón A, modré schodisko. Na recepcii pracuje 1 administratívna pracovníčka resp. rádiologický technik.

  Činnosť recepcie:

  • prijíma a eviduje prichádzajúcich pacientov (RTG, USG, MMG)
  • vybavuje osobné objednávky na vyšetrenia (USG, prípadne MMG a RTG)
  • vybavuje telefonické objednávky na vyšetrenia (USG, prípadne MMG a RTG)
  • poskytuje informácie osobné aj telefonické, ohľadom činnosti oddelenia
  • vyhľadáva a na požiadanie vydáva starú dokumentáciu, nálezy z archívu (okrem CT a MR)
  • archivuje nálezy RDG oddelenia (okrem CT a MR)
  • vyhotovuje podklady pre platby

   
  Poznámka:

  dokumentácia (CD, DVD), vydaná k nálezu na požiadanie je zdarma. Kópia nálezu, CD, DVD na požiadanie pacienta sa spoplatňuje sumou 2,00 EUR.

  Telefonický kontakt

  +421 (0) 53 4199 270 (interná klapka 270)

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Wolfová Zuzana Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

MUDr. Gallík Peter Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Galliková Lenka Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Kuriščák Peter Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Lörinc Kamil Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Macejko Peter Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Kraus Miroslav Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Gurková Alica Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Štefaňáková Jana Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Bc. Rosa Marián Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúci rádiologický technik