Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Hematologická a transfúziologická ambulancia

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00
 • Piatok 07:00 - 12:30

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 53 4199 504

sestry: 053/41 99 504
ambulancia primára: 053/41 99 501
ambulancia lekára: 053/41 99 502

O ambulancii

Hematologická ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu chorôb krvi, krvotvorných orgánov, vrátane hematoonkologických ochorení a porúch zrážanlivosti krvi.

REALIZUJEME:

 • odber krvi na biochemické, hemokoagulačné , sérologické , imunohematologické , genetické vyšetrenia a vyšetrenie krvného obrazu.
 • infúznu liečbu a liečbu vysokodávkovanými imunoglobulínmi
 • transfúzie erytrocytov, čerstvej zmrazenej plazmy, trombocytových koncentrátov
 • cytostatická liečba hematoonkologických pacientov
 • liečebné venepunkcie
 • punkcie kostnej drene na morfologické, histologické, imunofenotypové a genetické vyšetrenie
 • dispenzár a riadenie liečby pacientov s vrodenými a získanými poruchami zrážania krvi
 • konziliárnu činnosť pre lôžkové oddelenia nemocníc spádovej oblasti

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Nadštandardné služby HTO s priamou platbou za výkony = vyšetrenie pre vlastnú potrebu:

 • vyšetrenie krvnej skupiny,
 • Rh systému, skríningu antierytrocytových protilátok
 • vyšetrenie vírusových nákaz ( anti- HIV, HbsAg-  antigén B- hepatitídy,
 • anti-HCV – protilátky proti C hepatitíde) a  vyšetrenie na syfilis
 • Informácie o úhrade za výkony poskytujeme priamo na pracovisku.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

 • na prvé vyšetrenie pacient prichádza s odporúčaním od odosielajúceho lekára a s dokumentáciou
 • na kontrolné vyšetrenia a odbery krvi následne objednáva sestra na ambulancii -tel.číslo: 053/41 99 504
 • pred odberom krvi odporúčame ľahké raňajky , dostatočné množstvo tekutín( ideálne čistá voda) , ranné lieky nie je potrebné vynechať
 • bližšie informácie o možnosti darovať krv nájdete v sekcii transfuziológia
 • Podávanie infúznej a transfúznej liečby denne od 10:00
 • Odbery krvi od 7:00 – 10:00
 • Prvovyšetrenie (neobjednaní) denne okrem piatku
 • Pacient si so sebou donesie: dokumentáciu, výmenný lístok a preukaz poistenca

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Bevilaquová Štefánia Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

MUDr. Kokoruďová Viera Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Šaríková Anna Hematologická a transfúziologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra

Podolínska Andrea Hematologická a transfúziologická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra

Siváčková Marta Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra