Ambulancia úrazovej chirurgie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 08:00 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Streda 08:00 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Štvrtok (párny) 10:00 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Piatok 08:00 - 12:30
   13:00 - 15:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 53 4199 576

Po, str, pia: 7,00 - 8,00 príjem pacientov

Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice - bližšie informácie vo vestibule nemocnice – recepcia.

O ambulancii

TRAUMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

Traumatologická ambulancia zabezpečuje špecializovanú starostlivosť o úrazového pacienta. Vykonáva komplexnú predoperačnú diagnostiku a pooperačnú starostlivosť o operovaných aj konzervatívne liečených pacientov.

Ambulancia už v tejto chvíli poskytuje nadregionálnu starostlivosť o úrazových pacientov. V rámci diagnostiky úrazového pacienta využívame všetky dostupné zobrazovacie metódy ( RTG, CT, MRI, USG ). V špecializovanej starostlivosti využívame všetky možnosti, ktoré ponúka ortopedická protetika ( ortézy, termoplatové dlahy atď.).

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Artroskopická operácia kĺbov sa stala najčastejšie vykonávaným zákrokom na pohybovom aparáte. Väčšinou ide o jednoduchý zákrok s odstránením poškodených častí kolena či vyčistenie ramenného kĺbu napr.:

•    Diagnostická artroskopia
•    Resekcia menisku a voľných častí chrupky
•    Mikronávrty chrupky
•    Extrakcia kĺbnych myšiek
•    Dekompresia subakromiálneho priestoru ramena
•    Resekcia kalcifikátu rotátorovej manžety
•    Tenotómia bicepsu
•    Artroskopické  270 stupňové uvoľnenie kapsuly ramena

Pre pacienta majú ale oveľa väčší prínos rekonštrukčné výkony.  Preto základom kvalitnej starostlivosti je poskytovať okrem základných artroskopických výkonov aj všetky dostupné rekonštrukčné výkony kolena a ramena. A nie je ich málo:

•    Plastika predného a zadného skríženného väzu
•    Stabilizácia jabĺčka plastikou mediálneho patelo-femorálneho ligamenta
•    Stabilizácia posterolaterálneho rohu kolena
•    Sutúra roztrhnutého menisku
•    Rekonštrukcia koreňovej lézie menisku
•    Mozaikoplastika chrupky
•    Sutúra osteochondrálneho defektu
•    Artroskopická a otvorená stabilizácia ramena
•    Stabilizácia chronickej akromioklavikulárnej luxácie
•    Rekoštrukcia úponu dlhej hlavy bicepsu
•    Tenodéza šľachy dlhej hlavy bicepsu
•    Sutúra rotátorovej manžety
•    Superiórna kapsulárna rekonštrukcia ramena

Všetky tieto operácie môžu pacienti absolvovať v našej nemocnici.
Veríme, že takto koncipovaná starostlivosť osloví pacientov z tohto ako aj okolitých regiónov a vyhľadajú služby na našej ambulancia športovej traumatológie ramena a kolena.

Personálne obsadenie

MUDr. Bryja Juraj Ambulancia úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Slivka Róbert Ambulancia úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Ivančo Dušan Ambulancia úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Daniela Bosáková Ambulancia úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra