Kardiologická ambulancia I

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:30
 • Streda 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 13:00
   13:30 - 15:30

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 53 4199 260

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (A pavilón) – zadný vchod do nemocnice

O ambulancii

Kardiologická ambulancia zabezpečuje vyšetrenia a následnú dispenzarizáciu pacientov na odporučenie internistu po akútnych koronárnych príhodách, po arytmologických zákrokoch, pacientov s hypertenziou, poruchami srdcového rytmu, kardiomyopatiami, po kardiochirurgických operáciách.

 

 

Liečebné možnosti/výkony

 • EKG, 24 hod.
 • EKG HOLTER, 7 dnový Holter monitoring v spolupráci s externou firmou,
 • Ergometrické vyšetrenie
 • ECHO

Úzka spolupráca s kardiocentrami

Personálne obsadenie

MUDr. Fabini Miroslav Kardiologická ambulancia I, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Kapalko Milan Kardiologická ambulancia I, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Bc. Holečková Iveta Kardiologická ambulancia I, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra

Bc. Alena Palenčárová Kardiologická ambulancia I, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra