Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Odber krvi

 • Pondelok 07:00 - 11:00
 • Utorok 07:00 - 11:00
 • Štvrtok 07:00 - 11:00
 • Piatok 07:00 - 11:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 53 4199 122

O oddelení

Primár

MUDr. Štefánia Bevilaquová
Tel. + 421 (0) 53 4199 280
e-mail: stefania.bevilaquova@svetzdravia.com
vzdelanie: Lekárska fakulta UK Martin – odbor všeobecné lekárstvo.
Špecializácia: atestácia z vnútorného lekárstva, atestácia z hematolológie a transfuziológie
Odborný zástupca zodpovedný za prípravu transfúznych liekov

Lekár

MUDr. Viera  Kokoruďová
Tel. +421 (0) 53 4199 123

Vedúci zdrav. laborant

Mgr. Helena Jagáčová
Tel. +421 (0) 53 4199 122
e-mail: helena.jagacova@svetzdravia.com
Odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

PRACOVISKÁ

Oddelenie tvorí hematologická ambulancia, imunohematologické laboratórium a transfuziologická časť, ktoré  úzko spolupracujú.

ÚSEK TRANSFUZIOLOGICKÝ

Transfuziologická časť sa zaoberá  vyšetrovaním darcov krvi, spracovaním krvi. Poskytuje krvné prípravky pre pacientov v lôžkovej časti nemocnice a pre pacientov hematologickej ambulancie.

Pracovníci:

 • Miroslava Jakubcová – dokumetaristka
 • Marta Novotná – zdravotnícky laborant
 • Renáta Ružbacká – zdravotnícky laborant
 • Alena Svobodová – zdravotnícky laborant
 • Bc. Patrícia Pavolová – zdravotnícky laborant
 • Mária Lamošová – zdravotnícky laborant

Kontakty:

 • Kancelária darcov krvi: +421 (0) 53 4199 341
 • Imunohematologické laboratórium: +421 (0) 53 4199 122
 • Príjem materiálu: +421 (0) 53 4199 268

Informácie pre darcov krvi

Interval darovania

 • pre mužov každé 3 mesiace (v prípade potreby aj o 2 mesiace, maximálne 4x ročne)
 • pre ženy každé 4 mesiace (v prípade potreby každé 3 mesiace, maximálne 3x ročne)

Prečo darovať krv

 • Je to prejav ľudskosti, ktorý môže pomôcť zachrániť ľudský život a teba urobí výnimočným hoci ostaneš neznámy
 • Nebolí ale trénuje ľudský organizmus na mimoriadne situácie spojené s veľkou stratou krvi
 • Prispieva k regenerácii organizmu – „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek.
 • Dozvieš sa svoju krvnú skupinu
 • Vyšetrenie krvi pri odbere  je rozsiahlejšie a podrobnejšie ako pri bežnej preventívnej prehliadke, zameriava sa aj na zachytenie krvou prenosných infekcií. Často sa pri takomto vyšetrení odhalia ochorenia, o ktorých potenciálny darca ani nevie
 • Dokonalé víťazstvo je zvíťaziť nad sebou, pretože keď celkom premôžeš seba, všetko ostatné prekonáš už ľahko

Kto môže darovať krv

 • vek: 18 – 60 rokov, od 17 do 18 rokov – so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu
 • telesná hmotnosť: > 50 kg
 • Hemoglobín: pre ženy ≥ 125 g/l
 • pre mužov ≥ 135 g/l
 • Tlak krvi: Systolický tlak krvi do 180 mm Hg
 • Diastolický tlak krvi do 100 mm Hg
 • Pulz: Pravidelný 50 – 110/min

Kritériá trvalého vylúčenia darcu:

 • Srdcovo-cievne ochorenia
 • Ochorenia centrálnej nervovej sústavy
 • Krvácavé ochorenia
 •  Epilepsia
 • Ostatné systémové ochorenia, napr. metabolické, hematologické, imunologické, alergické, obličkové, pohlavné, tráviacej sústavy, dýchacej sústavy
 • Cukrovka
 • Rôzne infekčné ochorenia
 • Zhubné ochorenia
 • Prenosná špongioformná encefalopatia (PŠE) (napr. Creutzfeldova-Jakobova choroba, variantná Creutzfeldova-Jakobova choroba)
 • Vnútrožilové (i. v.) alebo vnútrosvalové (i. m.) užívanie drog
 • Príjemca xenotransplantátov
 • Rizikové sexuálne správanie

Kritériá dočasného vylúčenia darcu:

 • Brucelóza
 • SARS
 • Osteomyelitída
 • Q-horúčka
 • Syfilis
 • Toxoplazmóza
 • Tuberkulóza
 • Reumatická horúčka
 • Horúčka vyššia ako 37 C
 • Chrípkové ochorenia
 • Malária
 • Zapadonílska horúčka
 • Tetovanie
 • Akupunktúra
 • Piercing
 • Vakcinácia
 • Transfúzia krvi
 • Malé chirurgické zákroky
 • Užívanie liekov a i.

Pred odberom krvi:

 • Minimálne 6 hodín pred odberom nepiť alkohol!
 • 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne
 • pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju)
 • dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku,
 • Na odber krvi nikdy nechoďte nalačno!

Plakety prof. MUDr. J. Janského

 • Bronzová Janského plaketa – 10 bezplatných odberov krvi
 • Strieborná Janského plaketa – 20 bezplatných odberov krvi
 • Zlatá Janského plaketa:
  • ženy: 30 bezplatných odberov krvi
  • muži: 40 bezplatných odberov krvi
 • Diamantová Janského plaketa:
  •  ženy:60 bezplatných odberov krvi
  • muži:80 bezplatných odberov krvi

Plakety prof. MUDr. J. Kňazovického

 • Kňazovického plaketa: ženy: 80 bezplatných odberov krvi
 • Kňazovického plaketa: muži: 100 bezplatných odberov krvi

ÚSEK HEMATOLOGICKEJ AMBULANCIE

Hematologická ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu  chorôb krvi, krvotvorných orgánov,  vrátane hematoonkologických ochorení a porúch zrážanlivosti krvi.

Primár

MUDr. Štefánia Bevilaquová
Tel. + 421 (0) 53 4199 280

Lekár

MUDr. Viera  Kokoruďová
Tel. +421 (0) 53 4199 123

Marta Siváčková – sestra
Andrea Podolínska – sestra
Anna Šaríková – sestra

tel. +421 (0) 53 4199 125

Nadštandardné služby s priamou platbou za výkony= vyšetrenie pre vlastnú potrebu:

 • vyšetrenie krvnej skupiny, Rh systému, skríningu antierytrocytových protilátok
 • vyšetrenie vírusových nákaz ( anti- HIV, HbsAg-  antigén B- hepatitídy ,
 • anti-HCV – protilátky proti C hepatitíde) a  vyšetrenie na syfilis

Informácie o úhrade za výkony poskytujeme priamo na pracovisku.

Praktické rady

Personálne obsadenie

MUDr. Bevilaquová Štefánia Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

MUDr. Fedor Marián, PhD. Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Kokoruďová Viera Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Siváčková Marta Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra

Mgr. Jagáčová Helena Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca laborantka