Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Odber krvi

  • Pondelok 07:00 - 11:00
  • Utorok 07:00 - 11:00
  • Štvrtok 07:00 - 11:00
  • Piatok 07:00 - 11:00

Kontakt

Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 53 4199 122

O oddelení

Oznam

V dňoch 28. a 29.12., 2017 sa nebudú vykonávať odbery krvi z prevádzkových dôvodov.

Primár

MUDr. Štefánia Bevilaquová
Tel. + 421 (0) 53 4199 280
e-mail: stefania.bevilaquova@svetzdravia.com
vzdelanie: Lekárska fakulta UK Martin – odbor všeobecné lekárstvo.
Špecializácia: atestácia z vnútorného lekárstva, atestácia z hematolológie a transfuziológie

Odborný zástupca zodpovedný za prípravu transfúznych liekov

Lekár

MUDr. Viera  Kokoruďová
Tel. +421 (0) 53 4199 123

Vedúci zdrav. laborant

Mgr. Helena Jagáčová
Tel. +421 (0) 53 4199 122
e-mail: helena.jagacova@svetzdravia.com

Odborný zástupca zodpovedný za zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

Pracoviská:

Oddelenie  tvorí hematologická ambulancia, imunohematologické laboratórium a transfuziologická časť, ktoré  úzko spolupracujú.

Úsek transfuziologický

Transfuziologická časť sa zaoberá  vyšetrovaním darcov krvi, spracovaním krvi. Poskytuje krvné prípravky pre pacientov v lôžkovej časti nemocnice a pre pacientov hematologickej ambulancie.

Pracovníci:
–    Miroslava Jakubcová – dokumetaristka
–    Marta Novotná    – zdravotnícky laborant
–    Renáta Ružbacká    – zdravotnícky laborant
–    Alena Svobodová    – zdravotnícky laborant
–    Bc. Patrícia Pavolová    – zdravotnícky laborant

–    Mária Lamošová – zdravotnícky laborant

Kontakty:

–    Kancelária darcov krvi        +421 (0) 53 4199 341
–    Imunohematologické laboratórium    +421 (0) 53 4199 122
–    Príjem materiálu            +421 (0) 53 4199 268

Informácie pre darcov krvi

Interval darovania
–     pre mužov každé 3 mesiace ( v prípade potreby aj o 2 mesiace, maximálne 4x ročne)
–     pre ženy každé 4 mesiace ( v prípade potreby každé 3 mesiace, maximálne 3x ročne)

Prečo darovať krv

–    Je to prejav ľudskosti, ktorý môže pomôcť zachrániť ľudský život a teba urobí výnimočným hoci ostaneš neznámy
–    Nebolí ale trénuje ľudský organizmus na mimoriadne situácie spojené s veľkou stratou krvi
–    Prispieva k regenerácii organizmu – „vyprovokuje“ organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek.
–    Dozvieš sa svoju krvnú skupinu
–    Vyšetrenie krvi pri odbere  je rozsiahlejšie a podrobnejšie ako pri bežnej preventívnej prehliadke, zameriava sa aj na zachytenie krvou prenosných infekcií. Často sa pri        takomto vyšetrení odhalia ochorenia, o ktorých potenciálny darca ani nevie
–    Dokonalé víťazstvo je zvíťaziť nad sebou, pretože keď celkom premôžeš seba, všetko ostatné prekonáš už ľahko

Kto môže darovať krv
vek: 18 – 60 rokov, od 17 do 18 rokov – so súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu
telesná hmotnosť: > 50 kg
Hemoglobín: pre ženy ≥ 125 g/l
pre mužov ≥ 135 g/l
Tlak krvi: Systolický tlak krvi do 180 mm Hg
Diastolický tlak krvi do 100 mm Hg
Pulz: Pravidelný 50 – 110/min

Kritériá trvalého vylúčenia darcu:

–    Srdcovo-cievne ochorenia
–    Ochorenia centrálnej nervovej sústavy
–    Krvácavé ochorenia
–    Epilepsia
–    Ostatné systémové ochorenia, napr. metabolické, hematologické, imunologické, alergické, obličkové, pohlavné, tráviacej sústavy, dýchacej sústavy
–    Cukrovka
–    Rôzne infekčné ochorenia
–    Zhubné ochorenia
–    Prenosná špongioformná encefalopatia (PŠE) (napr. Creutzfeldova-Jakobova choroba, variantná Creutzfeldova-Jakobova choroba)
–    Vnútrožilové (i. v.) alebo vnútrosvalové (i. m.) užívanie drog
–    Príjemca xenotransplantátov
–    Rizikové sexuálne správanie

Kritériá dočasného vylúčenia darcu:

–    Brucelóza
–    SARS
–    Osteomyelitída
–    Q-horúčka
–    Syfilis
–    Toxoplazmóza
–    Tuberkulóza
–    Reumatická horúčka
–    Horúčka vyššia ako 37 C
–    Chrípkové ochorenia
–    Malária
–    Zapadonílska horúčka
–    Tetovanie
–    Akupunktúra
–    Piercing
–    Vakcinácia
–    Transfúzia krvi
–    Malé chirurgické zákroky
–    Užívanie liekov a i.

Pred odberom krvi:

-Minimálne 6 hodín pred odberom nepiť alkohol!
– 24 hodín pred odberom sa nevystavujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne
–    pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju)
–    dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku,

–    Na odber krvi nikdy nechoďte nalačno!

Plakety prof. MUDr. J. Janského

•    Bronzová Janského plaketa – 10 bezplatných odberov krvi
•    Strieborná Janského plaketa – 20 bezplatných odberov krvi
•    Zlatá Janského plaketa:
o    ženy: 30 bezplatných odberov krvi
o    muži: 40 bezplatných odberov krvi
•    Diamantová Janského plaketa:
o    ženy:60 bezplatných odberov krvi
o    muži:80 bezplatných odberov krvi

Plakety prof. MUDr. J. Kňazovického

•  Kňazovického plaketa: ženy: 80 bezplatných odberov krvi
•  Kňazovického plaketa: muži: 100 bezplatných odberov krvi

Úsek hematologickej ambulancie

Hematologická ambulancia sa zameriava na diagnostiku a liečbu  chorôb krvi, krvotvorných orgánov,  vrátane hematoonkologických ochorení a porúch zrážanlivosti krvi.

Primár

MUDr. Štefánia Bevilaquová
Tel. + 421 (0) 53 4199 280

Lekár
MUDr. Viera  Kokoruďová
Tel. +421 (0) 53 4199 123

Marta Siváčková     – sestra
Mgr. Marianna Marciová     – sestra
Andrea Podolínska    – sestra
Anna Šaríková     – sestra

tel. +421 (0) 53 4199 125

 

Nadštandardné služby s priamou platbou za výkony= vyšetrenie pre vlastnú potrebu:
–    vyšetrenie krvnej skupiny, Rh systému, skríningu antierytrocytových protilátok
–    vyšetrenie vírusových nákaz ( anti- HIV, HbsAg-  antigén B- hepatitídy ,
anti-HCV – protilátky proti C hepatitíde) a  vyšetrenie na syfilis
Informácie o úhrade za výkony poskytujeme priamo na pracovisku.

Personálne obsadenie

MUDr. Bevilaquová Štefánia Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

MUDr. Kokoruďová Viera Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Siváčková Marta Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra

Mgr. Marciová Marianna Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra

Mgr. Jagáčová Helena Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca laborantka