Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Neurologické oddelenie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 17:00
 • Utorok 14:00 - 17:00
 • Streda 14:00 - 17:00
 • Štvrtok 14:00 - 17:00
 • Piatok 14:00 - 17:00
 • Sobota 13:00 - 16:00
 • Nedeľa 13:00 - 16:00
 • Nočný kľud 22:00 - 06:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 515

Primár oddelenia: 053/4199514
Vedúca sestra: 053/4199517
Rehabilitácia: 053/4199525
Lekárska izba: 050/4199516, 519

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

O oddelení

Vysokošpecializované, kvalitné, moderne zariadené lôžkové neurologické oddelenie, ktorého súčasťou je aj ambulantná časť, pozostávajúca z neurologickej ambulancie, príjmu pacientov a neurofyziologického laboratória, ako aj vertebrogénnej poradne a neurologického stacionára.

Oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu pacientov s cerebrovaskulárnymi chorobami, vertebrogénnymi problémami, demyelinizačnými ochoreniami, epilepsiou a inými záchvatovými chorobami, Parkinsonovou chorobou a parkinsonskými syndrómami, syndrómami demencie, neurodegeneratívnymi ochoreniami CNS, bolesťami hlavy, abnormálnymi pohybmi a inými nielen neurologickými klinickými jednotkami. Neurologické oddelenie je kompetenčným centrom v odbore neurológia pre celú sieť nemocníc Svet zdravia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Oddelenie zabezpečuje diagnosticko- terapeutickú starostlivosť pre širokú škálu neurologických ochorení podľa koncepcie odboru neurológia (cerebrovaskulárny program pre pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou, extrapyramídové poruchy, epilepsia, sclerosis multiplex, atď.).

Ozónoterapia

Zvláštna pozornosť sa venuje pacientom s vertebrogénnymi ochoreniami, u ktorých sa realizujú infiltračné techniky (epidurálna infiltrácia, kaudálna tlaková blokáda, aplikácia zmesi O2/O3 – tzv. ozonoterapia  atď), s ktorými majú lekári neurologického oddelenia bohaté skúsenosti. Ako jedno z prvých pracovísk v SR od novembra 2007 realizuje terapiu zmesou ozón – kyslík s CT navigáciou (v spolupráci s RDG oddelením) aj bez CT navigácie v najrôznejších indikáciach.

Neurologické oddelenie je kompetenčným centrom v odbore neurológia pre celú sieť nemocníc Sveta zdravia. Participuje na viacerých medzinárodných klinických štúdiách zameraných na liečbu cievnych príhod, sclerosis multiplex, Alzheimerovej demencie. Neurologické oddelenie je hlavným organizátorom odborného sympózia „Neuropsychiatrické dni“.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

Pri hospitalizácii je potrebné si doniesť:

 • občiansky preukaz a preukaz poistenca,
 • doklad práceneschopnosti, ak Vám bol vystavený,
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu vrátane MR, CT vyšetrenia na CD nosiči,
 • lieky, ktoré bežne užívate.

Počas hospitalizácie budete potrebovať:

 • domácu obuv, pyžamo, župan, hygienické potreby a osušku na rehabilitačné procedúry.
 • Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte veľký finančný obnos, šperky a iné cennosti.

Stravovanie:

Strava sa podáva v jedálni neurologického oddelenia. Pacienti prijatí po 09:00 hod majú v deň prijatia na obed iba na polievku.

Nadštandardné izby:

 • Každá nadštandardná izba má vlastné sociálne zariadenie. Je vybavená TV, Wifi, chladničkou a varnou kanvicou.
 • Izbu si môžete objednať 2-3 dni pred plánovanou hospitalizáciou na t.č. 053/4199 526 v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 hod.
 • Cena za nadštandardnú izbu podľa platného cenníka NsP Spišská Nová Ves SZ.

Na stiahnutie

Personálne oddelenie

MUDr. Dvorák Miloslav PhD. Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

MUDr. Gregová Zuzana Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Susa Filip Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Kašper Filip Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Sitarčíková Alžbeta Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Repaská Iveta Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Hlubeková Andrea Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Kučera Cyprián Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Aksteiner Nikola Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Šimo Martin Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Slebodníková Jana Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Šefčíková Anna Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Frimmelová Patrícia Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Gernáth Ľubomír Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Mgr. Lucia Komarová Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca sestra