Neurologické oddelenie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 17:00
 • Utorok 14:00 - 17:00
 • Streda 14:00 - 17:00
 • Štvrtok 14:00 - 17:00
 • Piatok 14:00 - 17:00
 • Sobota 13:00 - 16:00
 • Nedeľa 13:00 - 16:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 506

Primár oddelenia: 053/4199501
Vedúca sestra: 053/4199504
Rehabilitácia: 053/4199521
Lekárska izba: 050/4199502,503

Oddelenie sa nachádza na 2. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

O oddelení

Vysokošpecializované, kvalitné, moderne zariadené lôžkové neurologické oddelenie, ktorého súčasťou je jednotka intenzívnej starostlivosti, aj ambulantná časť, pozostávajúca z príjmovej, neurologickej, neurofyziologickej ambulancie, ako aj vertebrologickej poradne a infúzneho stacionára.

Oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu pacientov s cerebrovaskulárnymi chorobami, vertebrogénnymi problémami, demyelinizačnými ochoreniami, epilepsiou a inými záchvatovými chorobami, Parkinsonovou chorobou a parkinsonskými syndrómami, syndrómami demencie, neurodegeneratívnymi ochoreniami CNS, bolesťami hlavy, abnormálnymi pohybmi a inými nielen neurologickými klinickými jednotkami. Neurologické oddelenie je kompetenčným centrom v odbore neurológia pre celú sieť nemocníc Sveta zdravia.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Oddelenie zabezpečuje diagnosticko- terapeutickú starostlivosť pre širokú škálu neurologických ochorení podľa koncepcie odboru neurológia (cerebrovaskulárny program pre pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou, extrapyramídové poruchy, epilepsia, sclerosis multiplex, atď.).

Ozónoterapia

Zvláštna pozornosť sa venuje pacientom s vertebrogénnymi ochoreniami, u ktorých sa realizujú infiltračné techniky (epidurálna infiltrácia, kaudálna tlaková blokáda, aplikácia zmesi O2/O3 – tzv. ozonoterapia  atď), s ktorými majú lekári neurologického oddelenia bohaté skúsenosti. Ako jedno z prvých pracovísk v SR od novembra 2007 realizuje terapiu zmesou ozón – kyslík s CT navigáciou (v spolupráci s RDG oddelením) aj bez CT navigácie v najrôznejších indikáciach.

Okrem základných neurofyziologických metód /elektroencefalografia, elektromyografia, evokované potenciály/ je na oddelení k dispozícii EEG monitoring, ktorý umožňuje diagnostiku a liečbu pacientov so záchvatovými ochoreniami a poruchami spánku.

Neurologické oddelenie je kompetenčným centrom v odbore neurológia pre celú sieť nemocníc Sveta zdravia. Participuje na viacerých medzinárodných klinických štúdiách zameraných na liečbu cievnych príhod, sclerosis multiplex, Alzheimerovej demencie. Neurologické oddelenie je hlavným organizátorom odborného sympózia „Neuropsychiatrické dni“.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

 • vyšetrenie pacienta na príjmovej  ambulancií,
 • preverenie výsledkov lekárom
 • zapísanie pacienta do príjmovej a diétnej knihy
 • vypísanie ošetrovateľského záznamu / úvodná časť, do dekurzu zaznamená  TK,PF, výšku, hmotnosť  a TT/
 • Potvrdenie  o úschove cenných  vecí, Stručné informácie …
 • Podpísanie  tlačiva – Informovaný súhlas pacienta.
 • Teplotná tabuľka
 • Uloženie pacienta na lôžko
 • Poučenie o dennom režime
 • Oddelenie má vypracovaný plán cirkulácie lekárov na jednotlivých skupinách izieb, preto sestra na oddelení po prijatí pacienta na izbu informuje lekára na oddelení o prijatí pacienta na oddelenie.

 

 

Personálne obsadenie

MUDr. Dvorák Miloslav PhD. Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

MUDr. Sitarčíková Alžbeta Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Koščová Iveta Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Hlubeková Andrea Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Horný Vlastimil Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Kučera Cyprián Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Aksteiner Nikola Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Šimo Martin Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Slebodníková Jana Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Šefčíková Anna Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Frimmelová Patrícia Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Carter Katarína Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Gernáth Ľubomír Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Mgr. Lucia Komarová Neurologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca sestra