Všeobecná ambulancia pre dospelých

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00
 • Streda 07:00 - 12:30
   13:00 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 12:30
   13:00 - 14:00
 • Piatok 07:00 - 13:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

053 / 41 99 153

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí.

 • Komplexná starostlivosť o pacienta na jednom mieste

 • Ľudský prístup, rešpekt, ochota

 • Kvalitné moderné prístrojové vybavenie a efektívna diagnostika

 • Krátke čakacie doby s možnosťou objednania sa

 • Aktívna prevencia - pravidelné preventívne prehliadky

 • Máme uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

O ambulancii

Všeobecné lekárstvo je špecializačný odbor, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých. Má multidisciplinárny charakter a integruje poznatky všetkých medicínskych odborov. Základom starostlivosti je individuálny prístup založený na možnosti komplexného a koordinovaného riešenia akútnych ochorení, ale aj závažnejších zdravotných problémov v nadväznosti na špecializované ambulancie, prípadne nemocničné pracoviská.

V prípade chronických ochorení zabezpečujeme pravidelnú kontrolu klinického stavu pacienta. Našou ambíciou je poskytovať zdravotnú starostlivosť s dôrazom na prevenciu a motivovať pacientov k aktívnemu prístupu ku svojmu zdraviu. Všetky doplnkové služby pre kapitovaných pacientov (napr.: lekárska prehliadka na vedenie motorového vozidla, na vystavenie zdravotného preukazu pre študentov a pod.) sú bez poplatkov. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme za poplatok samoplatcom, cudzincom a občanom SR so zdravotným poistením v cudzine.

 • príjemné a moderné prostredie novej ambulancie
 • efektívna diagnostika a kvalitné moderné prístrojové vybavenie
 • objednávanie online cez internet, mail
 • ľudský prístup, rešpekt a ochota
 • prijímame nových pacientov
 • máme uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Ako sa stať našim pacientom:
Navštívte ambulanciu počas ordinačných hodín a vyplníme s Vami dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dohoda platí od 1. dňa nasledujúceho mesiaca od dátumu doručenia.

Liečebné možnosti/výkony

 • diagnostika a liečba akútnych i chronických ochorení
 • všetky druhy očkovania (očkovanie pravidelné, mimoriadne i na vlastnú žiadosť)
 • potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti (na vedenie motorových vozidiel, potvrdenia pre štúdium, na držanie strelnej zbrane , potravinársky preukaz atd.)
 • pravidelné preventíne prehliadky
 • poradenstvo o zdravom spôsobe života
 • laboratórne vyšetrenia (krvný obraz, sedimentácia, biochemické a sérologické vyšetrenie krvi, vyšetrenie moču, mikrobiologické vyšetenia)
 • CRP vyšetrenie v ambulancii
 • EKG vyšetrenie prístrojom MESI mTABLET EKG v ordinácii alebo v teréne u pacientov
 • 24- hodinové monitorovanie krvného tlaku v domácom prostredí
 • vyšetrenie ABI-informácia o stave tepien dolných končatín, možnosť zachytenia včasného bezpríznakového štádia ischemickej choroby dolných končatín
 • vyšetrenie na prítomnosť okultného krvácania v stolici pomocou QuikRead prístroja porovnateľné s laboratórnymi metódami: odhalenie včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka
 • predoperačné vyšetrenia
 • pravidelné meranie krvného tlaku, stanovenie kardiovaskulárneho rizika, dispenzárna starostlivosť o hypertonikov
 • meranie telesného tuku, svalovej hmoty telesným analyzátorom
 • infúzna liečba

Náš tím

MUDr. Oľga Francisty Všeobecná ambulancia pre dospelých, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Mgr. Veronika Vrábeľová Všeobecná ambulancia pre dospelých, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra

Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám