Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Oddelenie funkčnej diagnostiky

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 15:30
 • Streda 07:00 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 15:30

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 435

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

O oddelení

Funkčná diagnostika zabezpečuje vyšetrenia funkčného stavu dýchania a obehu pre všetky pracoviská klinických odborov NsP pre účely prevencie, diagnostiky, liečby, rehabilitácie a posudzovania chorých a ohrozených chorobami dýchacieho a obehového ústrojenstva.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • EKG vyšetrenia /preventívne prehliadky, pri ťažkostiach, pred kúpeľnou liečbou/.
 • Bicyklová ergometria.
 • Vyšetrenie periférnych tepien končatín
 • Spirometrické vyšetrenie.
 • Audiometrické vyšetrenie z preventívnych dôvodov.
 • Konziliárne a predoperačné vyšetrenia len u hospitalizovaných pacientov chirurgického a gynekologického oddelenia.

VYŠETRENIA

Odbery: 07:00 – 07:30
EKG: 07:30 – 12:00
Spirometria: 07:30 – 12:00
Audiometria: 07:30 – 12:00
Cievne vyšetrenia a Ergometria podľa objednania.

Personálne oddelenie

MUDr. Miroslav Fabini Oddelenie funkčnej diagnostiky, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár špecialista