Oddelenie funkčnej diagnostiky

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:00 - 15:30
 • Utorok 07:00 - 15:30
 • Streda 07:00 - 15:30
 • Štvrtok 07:00 - 15:30
 • Piatok 07:00 - 15:30

Kontakt

Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 118

O oddelení

Funkčná diagnostika zabezpečuje vyšetrenia funkčného stavu dýchania a obehu pre všetky pracoviská klinických odborov NsP pre účely prevencie, diagnostiky, liečby, rehabilitácie a posudzovania chorých a ohrozených chorobami dýchacieho a obehového ústrojenstva.

Liečebné možnosti/Výkony

 • EKG vyšetrenia /preventívne prehliadky, pri ťažkostiach, pred kúpeľnou liečbou/.
 • Bicyklová ergometria.
 • Vyšetrenie periférnych tepien končatín
 • Spirometrické vyšetrenie.
 • Audiometrické vyšetrenie z preventívnych dôvodov.
 • Konziliárne a predoperačné vyšetrenia len u hospitalizovaných pacientov chirurgického a gynekologického oddelenia.

Odbery

Odbery: 07:30 – 08:00

Cievne vyšetrenia podľa objednania, EKG:  07:30 – 12:00

Ergometria podľa objednania: 12:45 – 14:45

Spirometria: 07:30 – 12:00

Audiometria: 07:30 – 12:00

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí budovy nemocnice (A pavilón).

Lekár: MUDr. Katarína Jalčová
Sestra: Mgr. Nadežda Bartalská

Telefonický kontakt

053/4199 118, 132

Personálne obsadenie

MUDr. Jalčová Katarína Oddelenie funkčnej diagnostiky, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár