Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 17:00
 • Utorok 14:00 - 17:00
 • Streda 14:00 - 17:00
 • Štvrtok 14:00 - 17:00
 • Piatok 14:00 - 17:00
 • Sobota 13:00 - 16:00
 • Nedeľa 13:00 - 16:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

053/4199 434

Primár: 053/4199455
Vedúca sestra: 053/4199435
Operačné sály: 053/4199383

Oddelenie sa nachádza na prízemí so vstupom z vestibulu nemocnice  (B pavilón)

O oddelení

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie vzniklo v roku 1996, v nepretržitej prevádzke zabezpečuje komplexnú chirurgickú starostlivosť pre pacientov regiónu Spiša.

Lôžková časť sa nachádza na prízemí budov /Pavilon B / ,pozostáva z aseptickej časti – 30 lôžok v 2 a 3 posteľových izbách s vlastným hygienickým zariadením a 2 nadštandardných izieb, ktoré sú vybavené vlastným sociálnym zariadením, TV, chladničkou, rýchlovarnou kanvicou a úložným priestorom. Septická časť má 5 lôžok /2+2+1/.

Jednotka intenzívnej starostlivosti ( JIS) je na 1. poschodí pavilónu B. Má 3 aseptické a 3 septické lôžka. JIS je vybavená komplexným monitoringom pacientov a zariadením pre intenzívnu starostlivosť. Slúži na monitorovanie a liečbu akútnych chirurgických a úrazových pacientov , vyžadujúcich 24 hodinové monitorovanie a intenzívnu iečbu. Súčasťou oddelenia sú 2 operačné sály. Aseptická a septická operačná sála, ako aj 2 menšie zákrokové sály.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI

Všeobecná chirurgia zabezpečuje komplexnú chirurgickú starostlivosť o pacientov s náhlou príhodou brušnou, o pacientov s ochoreniami žlčníka, žlčových ciest, pečene a pankreasu. Vykonávame operácie všetkých typov prietrží u dospelých aj u detí, operácie varixov, operácie AV fistúl pre potreby dialýzy. Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri ochoreniach konečníka vrátane operácie hemoroidov Longovou metódou a najnovšie aj operáciu hemoroidov elastickou ligatúrou podľa Barona.

Významnou súčasťou operovaných pacientov na našom oddelení sú pacienti s benígnymi a malígnymi nádormi tenkého a hrubého čreva, ako ja pacienti s nádorovým ochorením konečníka. V rámci komplexnej starostlivosti, sme aktuálne zaviedli endoskopické vyšetrenie žalúdka a dvanástorníka ako aj s možnosť endoskopickej hemostázy pri krvácaní zo žalúdka a duodena.

LAPAROSKOPICKÁ – MINIINVAZÍVNA CHIRURGIA

Je zlatým štandardom pri operáciách žlčníka, sa stala základným spôsobom pri operáciách slabinových prietrží a pri operáciách slepého čreva. Zavádzame laparoskopickú chirurgiu pri ošetrení ochorení tenkého čreva a pri benígnych a malígnych ochoreniach hrubého čreva a konečníka. V poslednom období sa rozširuje jej využitie aj pri operáciách náhlych prihod brušných. Urobili sme laparoskopické ošetrenie prederaveného vredu žalúdka, lapasroskopickú adhesiolýzu – prerušenie zrastov pri ileóznych stavoch. Ako jedni z prvých na Slovensku sme vykonali laparoskopické ošetrenie prietrže prednej brušnej steny s použitím kompozitnej sieťky Symbotex. Laparoskopia má významné miesto v diagnostike ochorení v dutine brušnej a rovnako pri odbere vzoriek pre histologické vyšetrenie.

TRAUMATOLÓGIA – ÚRAZOVÁ CHIRURGIA

Je integrálnou súčasťou oddelenia. Zabezpečuje chirurgickú starostlivosť o poranenia pohybového aparátu. Operujeme zlomeniny celého skeletu okrem poranení chrbtice a panvy. Artroskopicky riešime poranenia mäkkého kolena, poranenia šliach vrátane Achilovej šľachy.

Poskytujeme komplexnú starostlivosť pri zlomeninách hornej časti stehnovej kosti v rátane použitia PFN, vnútrodreňovú osteosyntézu dlhých kostí skeletu. Dlahová osteosynzéza s požitím LCP dlahy sa stala štandardom pri ošetrení zlomenín v zasahujúcich do klbov. S úspechom ju využívame pri ošetrení nestabilných zlomenín zápästia a hornej časti ramennej kosti. Zaviedli sme ošetrenie zlomenín kľúčovej kosti s použitím klavikulárneho klinca.

JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA

V náväznosti na vznik ambulancie jednodňovej chirurgie sme vytvorili v rámci oddelenia priestor na starostlivosť o pacientov operovaných v režime JZS. Vzhľadom na špecifiká jednodňovej zdravotnej starostlivosti sme vytvorili podmienky pre jej nerušený chod, najmä s ohľadom na pohodlie pacienta dokonalú komunikáciu s ním. Pacient si užije všetky výhody JZS – individuálny prístup, flexibilitu, špičkovú zdravotnú starostlivosť, príjemné prostredie a to všetko pod záštitou komplexnej lôžkovej starostlivosti v prípade potreby.

AMBULANCIE

Ambulantná činnosť v súčasnom období prechádza výraznými zmenami, ktorých hlavným cieľom je rozšírenie špecializovanej starostlivosti a príprava na spustenie urgentného príjmu – CPO v rámci nemocnice.

Ambulantný úsek je tvorený všeobecnou chirurgicko -traumatologickou ambulanciou, ktorá zabezpečuje primárne ošetrenie, príjem pacientov a konziliárne služby počas dňa a pohotovosti a špecializovanými ambulanciami.

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

 • vyšetrenie pacienta na príjmovej  ambulancií
 • preverenie výsledkov lekárom
 • zapísanie pacienta do príjmovej a diétnej knihy
 • vypísanie ošetrovateľského záznamu / úvodná časť, do dekurzu zaznamená  TK,PF, výšku, hmotnosť  a TT/
 • Potvrdenie  o úschove cenných  vecí, Stručné informácie
 • Podpísanie  tlačiva – Informovaný súhlas pacienta.
 • Teplotná tabuľka
 • Uloženie pacienta na lôžko
 • Poučenie o dennom režime
 • Oddelenie má vypracovaný plán cirkulácie lekárov na jednotlivých skupinách izieb, preto sestra na oddelení po prijatí pacienta na izbu informuje lekára na oddelení o prijatí pacienta na oddelenie.

 

Personálne obsadenie

MUDr. Barla Jaroslav Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

Lozko Oleh Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Slivka Róbert Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Štefanko Ľubomír Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Škovranová Gabriela Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Marinčák Milan Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Rishko Myroslav Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Mikulová Slavena Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Vaško Ján Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Ivančo Dušan Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Mokriš Ján Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Sakmárová Marta Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Mgr. Šusterová Slavomíra Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca sestra