Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Chirurgická ambulancia

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 08:00 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Utorok 08:00 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Streda 08:00 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Štvrtok 08:00 - 12:30
   13:00 - 15:00
 • Piatok 08:00 - 12:30
   13:00 - 15:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 578

Chirurgická príjmová ambulancia

Na tomto pracovisku vykonáva svoju činnosť aj proktologická a stomická ambulancia, cievna ambulancia, jednodňová chirurgia a onkochirurgická ambulancia.

CHIRURGICKÁ PRÍJMOVÁ AMBULANCIA

Ambulantná činnosť v súčasnom období prechádza výraznými zmenami,  ktorých hlavným cieľom je rozšírenie špecializovanej starostlivosti a príprava na spustenie urgentného príjmu – CPO v rámci nemocnice.

Chirurgická príjmová ambulancia aktuálne nahrádza chirurgický urgentný príjem. Zabezpečuje primárne ošetrenie a príjem pacientov, počas dňa  a v UPS – 24 h denne. Základnú diagnostiku a  pooperačné kontroly. Zabezpečuje konziliárne služby pre mobilných pacientov  hospitalizovaných v našej nemocnici. Objednávanie pacientov k operáciám. Vykonávajú sa na nej ambulantné chirurgické výkony.

Kontakt/ Adresa/ Poloha v nemocnici

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice vľavo – bližšie informácie vo vestibule  nemocnice – recepcia.

Proktologická ambulancia

Poskytuje komplexnú starostlivosť o ochorenia konečníka. V rámci ambulancie je zabezpečená diagnostická činnosť –  klinické vyšetrenie skúseným chirurgom vrátane ďalších diagnostický možností: anoskopia a rektoskopia  Po absolvovaní  diagnostiky ambulancia ponúka aj následnú  chirurgickejú liečbu ochorenia konečníka.  V rámci ambulancie sme zaviedli operácie hemoroidov elastickou ligatúrou, poskytujeme štandarné operácie hemoroidov a operácie hemoroidov s použitím  staplera podľa Longa.

Liečebné možnosti / Výkony:

 • komplexná diagnostická činnosť
 • anoskopia, rektoskopia, MR vyšetrenie, endorektálne USG v pláne
 • opračné riešenie ochorení konečníka
 • operácie hemoroidov  I.-IV. stupňa / zlatá žila /
 • operácia fisúry /trhliny/ konečníka- akútne a chronické
 • operácia fistúl a abscesov/ hnisavé ochorenia  konečníka /

Podľa rozsahu hemoroidov /1.-4.stupeň/ ponúkame tieto možnosti liečby hemoroidov:

ELASTICKÁ LIGATÚRA PODĽA BARRONA– / hemoroidy 2. A 3. stupňa / ide o elegantnú ambulantnú metódu, ktorá spočíva v naložení elastických krúžkov na jednotlivé hemoroidálne uzly. Pacient nevyžaduje prípravu pred výkonom.  Pri jednom ambulantnom sedení  sa rieši 1 uzol / pre zabezpečnie komfortu pacienta/. Výkon trvá cca 5 minút a po 2-4 týždňoch sa riešia ďalšie uzly. Výhody: ambulatná liečba, nevyžaduje predoperačné vyšetrenia. Podľa pracovného zaradenia pacienta bez nutnosti PN,  výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou.

KLASICKÁ OPERAČNÁ LIEČBA– / hemoroidy 2.-4. stupňa/ spočíva v odstránení hemoroidálnych uzlov klasicky rezom,  vyžaduje ústavnú liečbu  v celkovej anestéze,  sú vyžadované predoperačné vyšetrenia. Doba PN je cca 4-5 týždňov. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou

OPERÁCIA HEMOROIDOV PODĽA LONGA  /pomocou staplera/ ./ hemoroidy 3.-4. stupňa s prítomným prolapsom /vyklenutím /konečníkového kanálu.  Spočíva v odstránení  hemoroidov  špeciálnym prístrojom- staplerom . Táto metóda vyžaduje  ústavnú  liečbu, aj v rámci jednodňovej chirurgie.  Výkon je preplácaný ZP len u posledného štádia ochorenia, spojeného s prolapsom konečníka. Pri skorších štádiách ochorenia, operácia možná so spoluúčasťou pacienta.

Operácia análnych fisúr, fistúl a polypov:

Sú to jednoduché operácie, pri ktorých sa odstraňuje bolestivá trhlina v oblasti konečníka – análna fisura, alebo mokvajúci otvor v okolí konečnka – análna fistula. Odstránenie polypov v oblasti análneho kanála a konečníka. Operácie je nutné vykonať v celkovej anestéze.

Ambulantné hodiny:

Streda:  8:00 – 12:30, 13:00 – 15:00

Kontakt/ Adresa/ Poloha v nemocnici

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice vľavo – bližšie informácie vo vestibule nemocnice – recepcia.

Lekár: MUDr. Marta Sakmárová

Stomická ambulancia

Ambulantné hodiny:

Poradňa stomikov – párny štvrtok: 13:00 – 15:00

Kontakt/ Adresa/ Poloha v nemocnici

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice vľavo – bližšie informácie vo vestibule nemocnice – recepcia.

Ambulancia jednodňovej chirurgie

Ambulancia jednodňovej chirurgie zabezpečuje komplexný manažment pacientov operovaných v režime jednodňovej ambulantnej starostlivosti ( JAS).

Zahŕňa komplexnú diagnostiku, ktorú má naša nemocnica k dispozícii, výber a indikáciu pacientov vhodných pre výkon v režime JAS. V rámci JAS dnes vykonávame operácie prietrží s použitím sieťky, laparoskopicky, alebo rezom, laparoskopickú operáciu žlčníka a slepého čreva, operácie hemoroidov análnych fistúl a fisúr, operáciu sakrálneho dermoidu, diagnostické laparoskopie. Artroskopické operácie kolena a ramena.

V náväznosti na vznik ambulancie jednodňovej chirurgie sme vytvorili v rámci oddelenia priestor na starostlivosť o pacientov operovaných v režime JZS. Vzhľadom na špecifiká jednodňovej zdravotnej starostlivosti sme vytvorili podmienky pre jej nerušený chod, najmä s ohľadom na pohodlie pacienta dokonalú komunikáciu s ním. Pacient si užije všetky výhody JZS – individuálny prístup, flexibilitu, špičkovú zdravotnú starostlivosť, príjemné prostredie a to všetko pod záštitou komplexnej lôžkovej starostlivosti v prípade potreby.

Liečebné možnosti/ výkony:

 • Operácie prietrží. (Pruh)
 • Laparoskopická cholecystektómia, operácia  žlčníka.
 • Laparoskopická apendektómia, odstránenie červovitého výbežku slepého čreva.
 • Laparoskopická diagnostika, odstránenie zrastov, odber vzoriek.
 • Operácia hemoroidov.  (viď proktologická ambulancia )
 • Operácia análnych fisúr, fistúl a polypov. (viď proktologická ambulancia)
 • perácia dermoidnej cysty.
 • Artroskopia kolena a ramena (viď. ambulancia športovej traumatológie, kolena a ramena)
 • Operácie úrazov a extrakcia OS materialu (viď. traumatologická ambulancia)

Ambulantné hodiny:

Štvrtok – párny: 13:00 – 15:00

Kontakt/ Adresa/ Poloha v nemocnici

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Jánskeho 1,052 01 Spišská Nová Ves

Ambulancia sa nachádza na prízemí s vchodom z átria nemocnice vľavo – bližšie informácie vo vestibule  nemocnice – recepcia.

Sestra: Bc. Ivana Suľovská

Personálne obsadenie

MUDr. Mokriš Ján Chirurgická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Huľo Edward Chirurgická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Mártyásov András Chirurgická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Sakmárová Marta Chirurgická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Bosáková Daniela Chirurgická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra

Neupauerová Beáta Chirurgická ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra