Ambulancia anestézie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Spišská Nová Ves

Ordinačné hodiny

  • Utorok 07:30 - 12:00
     12:30 - 15:00
  • Štvrtok 07:30 - 12:00
     12:30 - 15:00
  • Piatok 07:30 - 12:00
     12:30 - 15:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 442

Ambulancia sa nachádza na 2. poschodí Pavilónu B.

O ambulancii

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenia u všetkých pacientov podstupujúcich akútne a plánované diagnostické a operačné výkony vyžadujúce primeraný spôsob anestézie v nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves, aj u pacientov odchádzajúcich na operácie do iných nemocníc resp. na vyššie pracoviská (operácie plánované v celkovej a/alebo regionálnej anestézii, neplatí to pre operácie v lokálnej anestézii).

Personálne obsadenie

MUDr. Kostelník Vladimír Emanuel Ambulancia anestézie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Vargová Ivana Ambulancia anestézie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Bocsik Marcel Ambulancia anestézie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Husová Jana Ambulancia anestézie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Leskovjaská Janka Ambulancia anestézie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Spišská Nová Ves sestra