Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 16:00
 • Utorok 14:00 - 16:00
 • Streda 14:00 - 16:00
 • Štvrtok 14:00 - 16:00
 • Piatok 14:00 - 16:00
 • Sobota 13:00 - 15:00
 • Nedeľa 13:00 - 15:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 279

Primár oddelenia: 053/4199405
Vedúca sestra: 053/4199396
Ambulancia FBLR: 053/4199261
Vedúci fyzioterapeut: 053/4199259
Elektroliečba: 053/4199383

Oddelenie sa nachádza na prízemí  so vstupom z vestibulu nemocnice  (B pavilón).

O oddelení

Fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia tvoria nadstavbový medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Fyziatria balneológia a  liečebná rehabilitácia sa  delí na dve samostatné časti a to Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie /FRO/ – lôžková časť a na  ambulantnú časť FBLR- SVaLZ .

Na úseku fyzikálnej terapie na základe prístrojového vybavenia poskytuje oddelenie v rámci elektroterapie aplikáciu elektroterapie nízkofrekvenčnými a strednofrekvečnými prúdmi, liečbu ultrazvukom vákuovokompresnú terapiu, elektrostimuláciu, elektrodiagnostiku, magnetoterapiu a TENS. V oblasti fototerapie aplikuje liečbu biolampou a soluxom.

Hydroterapia je zastúpená čiastkovým a celotelovým vírivým kúpeľom, podvodnou masážou, bazénom a kanadskou vaňou.

Z masáži sa prevádza klasická masáž a lymfodrenáž.

Z liečebných metodík v liečbe stavov po NCMP uplatňuje FBLR metodiky podľa Bobáthovej a Kabáta. Pri poúrazových a vertebrogénnych ochoreniach využíva mäkké a mobilizačné techniky, antigravitačnú relaxáciu, postizometrickú relaxáciu, Kaltenbornovú metodiku, Vojtovu reflexnú lokomóciu, školu chrbta, cvičenie na nestabilných plošinách, na fit- Bobáthovej lopte a iné. Z pohybovej liečby prevláda individuálna LTV.

Hospitalizácie pacientov sú regulované primárom oddelenia, podľa naliehavosti stavu – v skorých termínoch pre včasnú pooperačnú /operácie chrbtice, implantácie totálnych endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov -TEP/,poúrazovú rehabilitačnú starostlivosť u neurologických pacientov s poškodením centrálneho a periférneho nervového systému. Základná rehabilitačná starostlivosť je poskytnutá ihneď podľa kapacitných možností formou prekladu z ortopedického, neurologického, traumatologického oddelenia, doliečovacieho, interného oddelenia. U chronických pacientov sú termíny objednávané /čakací kalendár/. V prípade potreby navrhujeme ďalšiu rehabilitačnú starostlivosť na vyššie špecializovaných pracoviskách.

Nadštandardné izby: Na oddelení sú k dispozícií pre pacientov dve nadštandardné izby jednoposteľové.  Izba so sociálnym zariadením /WC, sprcha/ chladničkou televízorom rádiom a rýchlovarnou kanvicou – poplatok je 9 EUR na deň. Druhá nadštandardná izba bez sociálneho zariadenia, s televízorom, chladničkou a rýchlovarnou kanvicou – poplatok je  4 EUR na deň.

Na lôžkovom oddelení je možnosť pripojenia sa na internet.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • Komplexná pohybová liečba ochorení pohybového aparátu – chrbtica, bedrových, kolenných, ramenných a periférnych kĺbov
 • Pohybová liečba u pacientov po úrazoch – zlomeniny , polytraumy
 • Pohybová liečba u pacientov operovaných – operácie chrbtice, kĺbov (stavy po TEP) v pred i pooperačnom období
 • Pohybová liečba u pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami-stavy po infarkte myokardu, stavy po amputácii končatín
 • Pohybová liečba u onkologických pacientov
 • Pohybová liečba u pacientov s ochoreniami nervového systému – stavy po cievnej príhode, skleróza multiplex, polyradikuloneuritídy, poškodenia nervov
 • Pohybová liečba u pacientov s reumatickými ochoreniami
 • Mäkké techniky
 • Dynamická neuromusculárna stabilizácia
 • Hlboký stabilizačný systém
 • Pilates
 • Lymfodrenáž
 • Špirálová stabilizácia /SM systém/
 • Vodoliečba – vírivý kúpeľ dolných, horných končatín, celotelový vírivý kúpeľ, bazén, subaquálna masáž
 • Masáže – klasická, reflexná, lymfodrenáž – ručná
 • Elektroliečba – na základe prístrojového vybavenia poskytuje oddelenie v rámci elektroterapie: elektroterapia nízkofrekvenčnými a strednofrekvenčnými prúdmi, liečbu ultrazvukom, vákuovokompresnú terapiu, elektrostimulácia, elektrodiagnostika a magnetoterapia
 • fototerapia aplikuje liečbu biolampou a soluxom
 • teploliečba – parafín, termonosiče, rašelinové zábaly

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Na základe odporúčania odborného lekára sa pacient osobne alebo telefonicky (t.č.0534199261) objedná na konzultáciu ohľadom prijatia na hospitalizáciu. Pri konzultácii rehabilitačný lekár, (ktorý častokrát privolá na konzultáciu ako konzultanta primára oddelenia) zhodnotí funkčný stav pacienta a na základe výsledku rozhodne o zaradení pacienta do liečby formou hospitalizácie na lôžkovej časti.

Každý pacient obdrží informačný leták, ktorý informuje pacienta o tom, čo je potrebné si priniesť so sebou na hospitalizáciu.

Personálne obsadenie

MUDr. Richnavská Štefánia Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

MUDr. Baláž Rastislav Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Jurčišinová Soňa Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Mgr. Zilvarová Darina Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca sestra