Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Nemocnica Spišská Nová Ves

Návštevné hodiny

 • Pondelok 14:00 - 17:00
 • Utorok 14:00 - 17:00
 • Streda 14:00 - 17:00
 • Štvrtok 14:00 - 17:00
 • Piatok 14:00 - 17:00
 • Sobota 13:00 - 16:00
 • Nedeľa 13:00 - 16:00

Kontakt

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 534199 279

Primár oddelenia: 053/4199 405
Vedúca sestra: 053/4199 396
Ambulancia FBLR: 053/4199 261
Vedúci fyzioterapeut: 053/4199 396

Oddelenie sa nachádza na prízemí  so vstupom z vestibulu nemocnice  (B pavilón).

O oddelení

Fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia tvoria nadstavbový medicínsky odbor, ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia, ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania telesných, duševných a sociálnych funkcií.

Fyziatria balneológia a  liečebná rehabilitácia sa  delí na dve samostatné časti a to Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie /FRO/ – lôžková časť a na  ambulantnú časť FBLR- SVaLZ .

Na úseku fyzikálnej terapie na základe prístrojového vybavenia poskytuje oddelenie v rámci elektroterapie aplikáciu elektroterapie nízkofrekvenčnými a strednofrekvečnými prúdmi, liečbu ultrazvukom vákuovokompresnú terapiu, elektrostimuláciu, elektrodiagnostiku, magnetoterapiu a TENS. V oblasti fototerapie aplikuje liečbu biolampou a soluxom.

Hydroterapia je zastúpená čiastkovým a celotelovým vírivým kúpeľom, podvodnou masážou, bazénom a kanadskou vaňou.

Z masáži sa prevádza klasická masáž a lymfodrenáž.

Z liečebných metodík v liečbe stavov po NCMP uplatňuje FBLR metodiky podľa Bobáthovej a Kabáta. Pri poúrazových a vertebrogénnych ochoreniach využíva mäkké a mobilizačné techniky, antigravitačnú relaxáciu, postizometrickú relaxáciu, Kaltenbornovú metodiku, Vojtovu reflexnú lokomóciu, školu chrbta, cvičenie na nestabilných plošinách, na fit- Bobáthovej lopte a iné. Z pohybovej liečby prevláda individuálna LTV.

Hospitalizácie pacientov sú regulované primárom oddelenia, podľa naliehavosti stavu – v skorých termínoch pre včasnú pooperačnú /operácie chrbtice, implantácie totálnych endoprotéz bedrových a kolenných kĺbov -TEP/,poúrazovú rehabilitačnú starostlivosť u neurologických pacientov s poškodením centrálneho a periférneho nervového systému. Základná rehabilitačná starostlivosť je poskytnutá ihneď podľa kapacitných možností formou prekladu z ortopedického, neurologického, traumatologického oddelenia, doliečovacieho, interného oddelenia. U chronických pacientov sú termíny objednávané /čakací kalendár/. V prípade potreby navrhujeme ďalšiu rehabilitačnú starostlivosť na vyššie špecializovaných pracoviskách.

Nadštandardné izby: Na oddelení sú k dispozícií pre pacientov dve nadštandardné izby jednoposteľové.  Izba so sociálnym zariadením /WC, sprcha/ chladničkou televízorom rádiom a rýchlovarnou kanvicou – poplatok je 15 EUR na deň. Druhá nadštandardná izba bez sociálneho zariadenia, s televízorom, chladničkou a rýchlovarnou kanvicou – poplatok je  4 EUR na deň.

Na lôžkovom oddelení je možnosť pripojenia sa na internet.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

 • Komplexná pohybová liečba ochorení pohybového aparátu – chrbtica, bedrových, kolenných, ramenných a periférnych kĺbov
 • Pohybová liečba u pacientov po úrazoch – zlomeniny , polytraumy
 • Pohybová liečba u pacientov operovaných – operácie chrbtice, kĺbov (stavy po TEP) v pred i pooperačnom období
 • Pohybová liečba u pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami-stavy po infarkte myokardu, stavy po amputácii končatín
 • Pohybová liečba u onkologických pacientov
 • Pohybová liečba u pacientov s ochoreniami nervového systému – stavy po cievnej príhode, skleróza multiplex, polyradikuloneuritídy, poškodenia nervov
 • Pohybová liečba u pacientov s reumatickými ochoreniami
 • Mäkké techniky
 • Dynamická neuromusculárna stabilizácia
 • Hlboký stabilizačný systém
 • Pilates
 • Lymfodrenáž
 • Špirálová stabilizácia /SM systém/
 • Vodoliečba – vírivý kúpeľ dolných, horných končatín, celotelový vírivý kúpeľ, bazén, subaquálna masáž
 • Masáže – klasická, reflexná, lymfodrenáž – ručná
 • Elektroliečba – na základe prístrojového vybavenia poskytuje oddelenie v rámci elektroterapie: elektroterapia nízkofrekvenčnými a strednofrekvenčnými prúdmi, liečbu ultrazvukom, vákuovokompresnú terapiu, elektrostimulácia, elektrodiagnostika a magnetoterapia
 • fototerapia aplikuje liečbu biolampou a soluxom
 • teploliečba – parafín, termonosiče, rašelinové zábaly

POKYNY PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV

Na základe odporúčania odborného lekára sa pacient osobne alebo telefonicky (+421 (0) 53 4199 261 ), objedná na konzultáciu ohľadom prijatia na hospitalizáciu. Pri konzultácii rehabilitačný lekár, zhodnotí funkčný stav pacienta a na základe výsledku rozhodne o zaradení pacienta do liečby formou hospitalizácie na lôžkovej časti.

Každý pacient obdrží informačný leták, ktorý informuje pacienta o tom, čo je potrebné si priniesť so sebou na hospitalizáciu.

Personálne oddelenie

MUDr. Richnavská Štefánia Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

MUDr. Nováková Veronika Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Baláž Rastislav Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

MUDr. Jurčišinová Soňa Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Mgr. Zilvarová Darina Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves vedúca sestra