Železničná nemocnica Košice

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Železničná nemocnica Košice poskytuje zdravotnú starostlivosť v širokom spektre lekárskych odborností na 7 oddeleniach a v takmer 40 odborných ambulanciách. Disponuje moderným technickým vybavením v rámci mesta i regiónu, vysokokvalifikovaným personálom a priateľským prostredím. Súčasťou poskytovaných služieb je aj výkon Pracovnej zdravotnej služby.

Dôležité oznamy

ZÁKAZ NÁVŠTEV NA LÔŽKOVÝCH ODDELENIACH

Návštevy na lôžkových oddeleniach Železničnej nemocnice v Košiciach sú pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu od 18. 7. 2022 zakázané.

Obmedzenie sa nevzťahuje na návštevy:

a)  kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim;

b)  u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť a u osôb, ktoré sú ťažko choré alebo umierajúce;

c) jednou osobou sprevádzajúcou pacienta pri prepustení z nemocnice.

Ďakujeme za rešpektovanie týchto pokynov pre ochranu zdravia pacientov a verejnosti.


Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Svet zdravia

Jednotlivé nemocnice Svet zdravia na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Svet zdravia je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.


Mobilné odberové miesto – RT-PCR testy

Otváracie hodiny

Pondelok 7:30 – 8:30
Utorok 7:30 – 8:30
Streda 7:30 – 8:30
Štvrtok 7:30 – 8:30
Piatok 7:30 – 8:30

Na RT-PCR test je potrebné sa objednať na www.korona.gov.sk

Ďakujeme za pochopenie.


Mobilné odberové miesto - Antigénové testy

Otváracie hodiny

Pondelok 8:30 – 9:30
Utorok 8:30 – 9:30
Streda 8:30 – 9:30
Štvrtok 8:30 – 9:30
Piatok 8:30 – 9:30

Počas štátnych sviatkov je Mobilné odborové miesto zatvorené.

Ag-testovanie vykonávame len u samoplatcov.
Cena Ag-testovania je 10,- Eur.

Ďakujeme za pochopenie.


VAKCINAČNÉ CENTRUM

Železničná nemocnica v Košiciach prevádzkuje Vakcinačné centrum.

Na termín očkovania sa môžete prihlásiť prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk.


Železničná nemocnica v Košiciach poskytuje zdravotnú starostlivosť v štandardnom režime.

Bližšie informácie o prítomnosti lekárov Vám poskytne call centrum 055/327 7777.


Spoločné vyhľadávanie Železničná nemocnica Košice

Filtrovať     Ambulancia Oddelenie Lekár

Certifikáty

Kontakt

Železničná nemocnica s poliklinikou, Košice
Masarykova 9, 040 01 Košice
IČO: 36 582 433
DIČ: 2021861061
IČ DPH : SK7020000669

Telefónne číslo: +421 (0) 55 229 5818

MUDr. Mária Grüllingová, PhD., MPH – Riaditeľka
055/229 5804, maria.grullingova@svetzdravia.com

Iveta Birošiková – Asistentka riaditeľky
055/229 5804, sekretariat.ke@svetzdravia.com iveta.birosikova@svetzdravia.com

MUDr. Diana Horvátová, MPH, MBA – Námestníčka pre LPS
055/229 5811, diana.horvatova@svetzdravia.com

Mgr. Mária Lenártová, MPH – Námestníčka pre ošetrovateľstvo
055/229 5803, maria.lenartova@svetzdravia.com

Ing. Iveta Vacová, MBA – Manažérka prevádzky
055/229 5865 iveta.vacova@svetzdravia.com

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia+421 (0) 55 229 5824
Ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny+421 (0) 55 229 5824
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy+421 (0) 55 229 5849, +421 (0) 55 229 5729
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.055/229 5813
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.055/229 5754
Ambulancia vnútorného lekárstva I.+421 (0) 55 229 2986, 229 2989
Ambulancia vnútorného lekárstva II.055/229 5916
Ambulancia vnútorného lekárstva III.055/229 5831
Ambulancia vnútorného lekárstva IV. 055/229 5886, 055/229 5810
Ambulancia všeobecného lekára I.0902 035 377
Ambulancia všeobecného lekára II.055/229 2985
Ambulancia všeobecného lekára III.055 /229 5821
Ambulancia všeobecného lekára IV. Humenné057/779 5802
Ambulancia všeobecného lekára IX. Michaľany056/229 5493, 056/229 5492
Ambulancia všeobecného lekára V. Margecany053/229 7492
Ambulancia všeobecného lekára VI. Plešivec058/732 5834
Ambulancia všeobecného lekára VII. Spišská Nová Ves053/416 6143
Ambulancia všeobecného lekára VIII. Veľké Kapušany056/229 7492, 056/229 7164
Ambulancia všeobecného lekára X. Prešov051/229 3487, 051/229 3492
Ambulancia všeobecného lekára XI. Poprad052/431 4123, 052/431 4124
Ambulancia všeobecného lekára XII. Košice - Poliklinika Sever055/796 1346
Angiologická ambulancia055/229 5831
Chirurgická ambulancia + JZS chirurgická+421 (0) 55 229 5856
Chirurgické oddelenie055/229 5788, 055/229 5853
Dermatovenerologická ambulancia+421 (0) 55 229 5873
Endokrinologická ambulancia +421 (0) 55 229 5742
Gastroenterologická ambulancia+421 (0) 55 229 5845
Gynekologicko – pôrodnícka ambulancia II.055/2295875
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia III. + JZS055/229 5874
Hematologická a transfuziologická ambulancia+421 (0) 55 229 5784
Kardiologická ambulancia+421 (0) 55 229 5846
Neurologická ambulancia I.055/229 5883, 055/229 5857
Neurologická ambulancia II.055/229 5828, 055/229 5813, 055/229 5794
Neurologické oddelenie055/229 5792, 055/229 5776, 055/229 5791
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie055/229 5751, 055/229 5752
Oddelenie OAIM055/229 5823, 055/229 5781
Oddelenie vnútorného lekárstva + JIS+421 (0) 55 229 5772
Oftalmologická ambulancia I.055/229 5871
Oftalmologická ambulancia II.055/229 5878
Ortopedická ambulancia I. + JZS055/229 5826
Ortopedická ambulancia II. 055/229 5879
Ortopedické oddelenie055/229 5788, 055/229 5853
Otorinolaryngologická ambulancia I.+421 (0) 55 229 5892
Otorinolaryngologická ambulancia II. + JZS055/229 5880
Otorinolaryngologická ambulancia III.+421 (0) 55 229 5892
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia+421 (0) 55 229 5854
Pracovná zdravotná služba
Psychiatrická amulancia+421 (0) 55 229 5898, +421 (0) 55 229 5786
Psychologická ambulancia+421 (0) 55 229 5877
Rádiologické oddelenie055/229 5725 - Röntgen
Reumatologická ambulancia055/229 5822
Urologická ambulancia+421 (0) 55 229 5882

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

Medzinárodný deň za zdravé prsia v ZZKE

Už tradične má mesiac október prívlastok ružový a zvlášť 15. október je výnimočný tým, že je Medzinárodným dňom pre zdravé prsia.

VIAC...

Medzinárodný deň pre zdravé prsia v Košiciach

Už tradične má mesiac október prívlastok ružový a zvlášť 15. október je výnimočný tým, že je Medzinárodným dňom pre zdravé prsia.

VIAC...

Naďalej poskytujeme AG testovanie

Aktuálne pripravujeme možnosť naďalej sa testovať pomocou antigénových testov v rámci našich zariadení, a to vrátane nemocníc Svet zdravia na Zemplíne.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície