Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

Železničná nemocnica Košice

ČLEN SIETE NEMOCNÍC SVET ZDRAVIA

Železničná nemocnica Košice poskytuje zdravotnú starostlivosť v širokom spektre lekárskych odborností na 7 oddeleniach a v takmer 40 odborných ambulanciách. Disponuje moderným technickým vybavením v rámci mesta i regiónu, vysokokvalifikovaným personálom a priateľským prostredím. Súčasťou poskytovaných služieb je aj výkon Pracovnej zdravotnej služby.

Dôležité oznamy

NÁVŠTEVY NA LÔŽKOVÝCH ODDELENIACH

Návštevy na lôžkových oddeleniach Železničnej nemocnice v Košiciach sú povolené denne v čase od 15 – 17.00 hod.

Ďakujeme za rešpektovanie týchto časov.


PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST

S účinnosťou od pondelka 15. mája 2023 je zrušená vyhláška č. 35/2022, ktorá reguluje nosenie respirátorov v nemocniciach, v čakárňach a ambulanciách lekárov, v domovoch sociálnych služieb a v lekárňach. Od tohto dátumu už v uvedených priestoroch nie je povinné prekrytie horných dýchacích ciest.


Oznamujeme našim pacientom, že k 16.12.2022 Ambulancia Všeobecného lekára pre dospelých (MUDr. Alexander Lakatoš) skončila svoje pôsobenie v priestoroch Polikliniky Sever. 

Kapitačný kmeň bol rozdelený.

Pacienti z lokality na Demeteri boli preradení k MUDr. Ľubici Karahutovej, Poliklinika Sever, I. poschodie.

Ostatných pacientov prevzala MUDr. Lucia Kočerginová, všeobecný lekár pre dospelých, ambulancia v Železničnej nemocnici v Košiciach na ulici Masarykova 9, II. poschodie, tel. č.: 0902 409 110, resp. 055/229 2985.

Kontakt
lekár: lucia.kocerginova@svetzdravia.com 

sestra: zenobia.chroma@svetzdravia.com


Centrálne nahlasovanie podnetov ohľadom ukrajinských pacientov v sieti nemocníc Svet zdravia

Jednotlivé nemocnice Svet zdravia na východnom Slovensku čelia čoraz vyššiemu počtu otázok ohľadom možného poskytovania zdravotnej starostlivosti ukrajinským pacientom. Odpovede v tomto momente nie sú známe, potrebné sú najprv rozhodnutia a koordinácia zo strany ministerstva zdravotníctva. Sieť Nemocníc Svet zdravia je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní. Informácie budú zaevidované a následne preposlané príslušným ministerstvám.


Železničná nemocnica v Košiciach poskytuje zdravotnú starostlivosť v štandardnom režime.

Bližšie informácie o prítomnosti lekárov Vám poskytne call centrum 055/327 7777.


Spoločné vyhľadávanie Železničná nemocnica Košice

Filtrovať     Ambulancia Oddelenie Lekár

Súbory na stiahnutie

Certifikáty

Kontakt

Železničná nemocnica s poliklinikou, Košice
Masarykova 9, 040 01 Košice
IČO: 36 582 433
DIČ: 2021861061
IČ DPH : SK7020000669

Telefónne číslo: +421 (0) 55 229 5818

MUDr. Mária Grüllingová, PhD., MPH – Riaditeľka
055/229 5804, maria.grullingova@svetzdravia.com

Iveta Birošiková – Asistentka riaditeľky
055/229 5804, sekretariat.ke@svetzdravia.com iveta.birosikova@svetzdravia.com

MUDr. Diana Horvátová, MPH, MBA – Námestníčka pre LPS
055/229 5811, diana.horvatova@svetzdravia.com

Mgr. Mária Lenártová, MPH – Námestníčka pre ošetrovateľstvo
055/229 5803, maria.lenartova@svetzdravia.com

Ing. Iveta Vacová, MBA – Manažérka prevádzky
055/229 5865 iveta.vacova@svetzdravia.com

Mgr. Katarína Mrocek – Klinický výskum
katarina.mrocek@svetzdravia.com

Priame kontakty

Algeziologická ambulancia+421 (0) 55 229 5824
Ambulancia anesteziológie a intenzívnej medicíny+421 (0) 55 229 5824
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy+421 (0) 55 229 5849, +421 (0) 55 229 5729
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I.055/229 5813
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II.055/229 5754
Ambulancia vnútorného lekárstva I.+421 (0) 55 229 2986, 229 2989
Ambulancia vnútorného lekárstva II.055/229 5916
Ambulancia vnútorného lekárstva III.055/229 5831, 055/229 5869
Ambulancia vnútorného lekárstva IV. 055/229 5886, 055/229 5810
Ambulancia všeobecného lekára I.0902 035 377
Ambulancia všeobecného lekára II.055/229 2985
Ambulancia všeobecného lekára III.055 /229 5821
Ambulancia všeobecného lekára IV. Humenné057/779 5802
Ambulancia všeobecného lekára IX. Michaľany056/229 5493, 056/229 5492
Ambulancia všeobecného lekára V. Margecany053/229 7492
Ambulancia všeobecného lekára VI. Plešivec058/732 5834
Ambulancia všeobecného lekára VII. Spišská Nová Ves053/416 6143
Ambulancia všeobecného lekára VIII. Veľké Kapušany056/229 7492, 056/229 7164
Ambulancia všeobecného lekára X. Prešov051/229 3487, 051/229 3492
Ambulancia všeobecného lekára XI. Poprad052/431 4123, 052/431 4124
Angiologická ambulancia055/229 5831
Chirurgická ambulancia + JZS chirurgická+421 (0) 55 229 5856
Chirurgické oddelenie055/229 5788, 055/229 5853
Dermatovenerologická ambulancia+421 (0) 55 229 5873
Endokrinologická ambulancia +421 (0) 55 229 5742
Gastroenterologická ambulancia+421 (0) 55 229 5845
Gynekologicko – pôrodnícka ambulancia II.055/2295875
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia III. + JZS055/229 5874
Hematologická a transfuziologická ambulancia+421 (0) 55 229 5784
Kardiologická ambulancia+421 (0) 55 229 5846
Neurologická ambulancia I.055/229 5883, 055/229 5857
Neurologická ambulancia II.055/229 5828, 055/229 5813, 055/229 5794
Neurologické oddelenie055/229 5792, 055/229 5776, 055/229 5791
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie055/229 5751, 055/229 5752
Oddelenie OAIM055/229 5823, 055/229 5781
Oddelenie vnútorného lekárstva + JIS+421 (0) 55 229 5772
Oftalmologická ambulancia I.055/229 5871
Ortopedická ambulancia I.055/229 5826
Ortopedická ambulancia II. 055/229 5879
Ortopedické oddelenie055/229 5788, 055/229 5853
Otorinolaryngologická ambulancia I.+421 (0) 55 229 5892
Otorinolaryngologická ambulancia II. + JZS055/229 5880
Otorinolaryngologická ambulancia III.+421 (0) 55 229 5892
Pneumologicko-ftizeologická ambulancia+421 (0) 55 229 5854
Pracovná zdravotná služba
Psychiatrická amulancia+421 (0) 55 229 5898, +421 (0) 55 229 5786
Psychologická ambulancia+421 (0) 55 229 5877
Rádiologické oddelenie055/229 5725 - Röntgen
Reumatologická ambulancia055/229 5822
Urologická ambulancia+421 (0) 55 229 5882

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o informácie ohľadom ponuky služieb alebo ste nenašli čo ste hľadali, kontaktujte nás prostredníctvom infolinky alebo kontaktného formulára.

Kontaktný formulár neslúži na účel objednania sa na vyšetrenie.

(Required)

Aktuality

Železničná nemocnica v Košiciach skvalitňuje starostlivosť o pacientov

Železničná nemocnica v Košiciach minulý týždeň podpísala s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach Memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci.

VIAC...

Medzinárodný deň za zdravé prsia v ZZKE

Už tradične má mesiac október prívlastok ružový a zvlášť 15. október je výnimočný tým, že je Medzinárodným dňom pre zdravé prsia.

VIAC...

Medzinárodný deň pre zdravé prsia v Košiciach

Už tradične má mesiac október prívlastok ružový a zvlášť 15. október je výnimočný tým, že je Medzinárodným dňom pre zdravé prsia.

VIAC...

Všetky nemocnice
Voľné pracovné pozície