Ambulancia všeobecného lekára III.

Železničná nemocnica Košice

Ordinačné hodiny

 • Pondelok 07:15 - 14:00
 • Utorok 07:15 - 07:15
 • Streda 07:15 - 07:15
 • Štvrtok 07:15 - 07:15
 • Piatok 07:15 - 07:15
 • Preventívne prehliadky 07:15 - 09:00

Kontakt

Masarykova 9,
040 01 Košice

Poloha v nemocnici: stará budova, časť B, II. poschodie

O ambulancii

MEDICÍNSKE VÝKONY

 • akútne ošetrenia
 • vstupné vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, tlak krvi, palpačné vyšetrenie)
 • diagnostika nálezov zistených pri vstupnom vyšetrení
 • tvorba liečebného plánu
 • pravidelné preventívne prehliadky
 • základné vyšetrenia
 • odbery materiálu na hematologické, biochemciké, sérologické a mikrobiologické vyšetrenia
 • infúzna liečba
 • očkovanie (chrípka, tetanus, pred cestou do zahraničia…)
 • kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta pri chronických ochoreniach
 • dispenzarizácia chronicky chorých
 • objednávanie pacientov na zobrazovacie pomocné vyšetrenia (USG, RTG…)
 • vyšetrenia s následným potvrdením na vydanie vodičského preukazu, zbrojného preukazu a iné
 • vypisovanie kúpeľných návrhov, práceneschopností, lekárskych potvrdení pre zamestnávateľa, poisťovne a iné inštitúcie
 • konzultácia výsledkov vyšetrení od odborných lekárov
 • telefonická a elektronická konzultácia
 • vyšetrenia CRP

UNIKÁTNE MEDICÍNSKE VÝKONY

 • Realizácia špeciálnych vyšetrení vo vzťahu k práci

Personálne obsadenie

Majorošová Alena Ambulancia všeobecného lekára III., Železničná nemocnica Košice

Dargajová Helena Ambulancia všeobecného lekára III., Železničná nemocnica Košice

MUDr. Terek Gabriel Ambulancia všeobecného lekára III., Železničná nemocnica Košice